Follow by Email

úterý 23. září 2014

Jsou trpké trnky kyselé?

Přichází pomalu podzim a s ním i čas sklizně trnek - po prvních mrazících v říjnu nebo v listopadu. Trpké trnky zesládnou, když projdou mrazem.
V angličtině se trnkový keř nazývá blackthorn, doslova přeloženo "černotrn". Plodem trnkového keře je sloe nebo sloe plum /sleu (plam)/, tedy trnka ("trnková švestka").

To byla ta snadnější část překladu trpkých trnek.
Nejvhodnější popis svíravé trpkosti trnek je v angličtině přídavné jméno astringent /es'trindžent/.
Wikipedia nám to potvrdí: "Sloes are thin-fleshed, with a very strongly astringent flavour when fresh." Trnky mají málo dužniny a čerstvé mají svíravě trpkou chuť. 
(Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_spinosa)

Tedy: trpké trnky jsou astringent sloes.

 
Při přemýšlení o trnkách nejde nevzpomenout na celou skupinu anglických slovíček, která se vztahují ke kyselé chuti. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Sour = having a sharp acid taste, like the taste of a lemon or a fruit that is not ready to be eaten [≠ sweet]: Rachel sampled the wine. It was sour. sour cherries - KYSELÝ.
Sour = mající ostře kyselou chuť jako chuť citrónu nebo chuť nezralého ovoce. Rachel ochutnala víno. Bylo kyselé. Višně = sour cherries = kyselé třešně.

Acidic = very sour: Some fruit juices taste a bit acidic. – VELMI KYSELÝ
Acidic = velmi kyselý: Některé ovocné džusy mají nakyslou chuť / chutnají kysele.

Acid = having a sharp sour taste [= bitter]: a juicy apple with a slightly acid flavour – OSTŘE KYSELÝ.
Acid = mající ostře kyselou chuť [= trpkou]: šťavnaté jablko s mírně kyselou / nakyslou chutí.

Tart = food that is tart has a sharp sour taste: a tart apple – OSTŘE KYSELÝ / VELMI KYSELÝ.
Tart = jídlo, které je velmi kyselé, má ostře kyselou chuť: velmi kyselé jablko.

Astringent = having a sharp acid taste – VELMI OSTŘE KYSELÝ/ TRPKÝ.
Astringent = mající ostře kyselou chuť.
 
Acrid = an acrid smell or taste is strong and unpleasant and stings your nose or throat: a cloud of acrid smoke - ŠTIPLAVÝ.
Acrid = štiplavá vůně nebo chuť je silná a nepříjemná a štípe v nose nebo v krku: oblak štiplavého dýmu.

Poslední slovíčko znamená nejen trpký, ale často také hořký.
Bitter = having a sharp strong taste like black coffee without sugar - HOŘKÝ.
Enjoy the beer's bitter taste as you slowly drink it. Bitter chocolate.         
Bitter = mající velmi výraznou chuť jako hořká káva - káva bez cukru: Pomalu pijte a vychutnejte si hořkou chuť piva. Hořká čokoláda.

Snad nám těch pár "kyselých"  slovíček trochu osvěžilo sladkou podzimní melancholii a vzpomenete si na ně, až budete pít čaj s medem a citrónem :-)

... a nebudete se pak tvářit jako sour dog = mrzutý pes na obrázku níže. Sour tedy může znamenat také mrzutý nebo nevlídný.
  


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Thank you for your comment.