Follow by Email

úterý 2. prosince 2014

Vzplanout láskou

Náhlé vzplanutí citů v angličtině popisuje sloveso flare up.

City mohou být kladné jako je láska: He flared up with love. His love for her flared up. Vzplanul (k ní) láskou.
Ale i záporné jako je zlost nebo vztek (anger): She flares up at the slightest provocation. Vybuchne zlostí při sebemenší provokaci.

Ale zpět k lásce.

Nemusí vždy vyjít láska na první pohled - love at first sight, ale lze se do někoho zamilovat i později - to fall in love with somebody: They fell in love with each other. Zamilovali se do sebe.

České "být zamilovaný až po uši" nebo "láska jako trám" lze anglicky vyjádřit mnoha způsoby:

  • to fall head over heels in love: He's fallen head over heels in love with his boss. Zamiloval se po uši do své nadřízené (svého nadřízeného).
  • to fall / be (madly / deeply / hopelessly) in love (with somebody) - They're madly in love. Jsou bláznivě zamilovaní.
  • to be very much in love with somebody - někoho velmi milovat
Také nás může někdo silně přitahovat:
to fall for somebody (informal): They fell for each other instantly. Ihned pocítili vzájemné silné sympatie.

Pokud se s někým rychle spřátelíme a jsme velcí přátelé, tak má angličtina zvláštní přirovnání, že spolu vycházíme stejně dobře jako dobře hoří dům:
to get on like a house on fire (BrE) (informal) - I was worried that they wouldn't like each other but in fact they're getting on like a house on fire. Bála jsem se, že se nebudou mít rádi, ale ve skutečnosti se stali velkými přáteli.

Pro někoho (nebo něco), kdo (nebo co) je nám (nade vše) nejmilejší, má angličtina velmi zajímavé pojmenování. Je to jablko našeho oka - apple of one's eye: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye. Má tři děti, ale její nejmladší syn je jí nejmilejší / jejímu srdci nejdražší.

Na závěr několik zpřesnění.

Couple - pár nebo dvojice

- dva lidé "stejného druhu": A couple of police officers were standing at the door. Dvojice policistů stála u dveří.
- dva lidé, kteří jsou svoji nebo mají sexuální nebo platonický vztah: A newly married couple. Novomanželé / novomanželský pár. The couple next door. Pár bydlící vedle nás. The couple was/were married in 2006.  Vzali se v roce 2006. A nice young couple have moved in next door. Vedle se nastěhoval mladý sympatický pár.


Spouse - manžel nebo manželka
Fill in your spouse's name here. Vyplňte jméno vašeho manžela / manželky.

Partner - partner / druh - člověk, kterého jste si vzali nebo s ním/ní máte sexuální vztah 
Come to the New Year disco and bring your partner! Přijďte na novoroční disco a vezměte sebou partnera. 
 

Lover - milenec / milenka - mimomanželský sexuální partner 
He denied that he was her lover. Popíral, že je jejím milencem.
We were lovers for several years. Byli jsme několik let milenci.
The park was full of young lovers holding hands. Park byl plný mladých milenců, kteří se drželi za ruce.

Boyfriend / girlfriend - muž / žena, se kterým (kterou) máte sexuální nebo platonický vztah

She's got a new boyfriend. Má nového přítele.

Single - svobodý / svobodná.

Mingle (ze spojení »Married but single«) – zadaný člověk, který nežije v manželství (»Vdaná, ale svobodná«). 

Více například na http://www.idiomconnection.com/relationship.htmlŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Thank you for your comment.