Follow by Email

neděle 25. října 2015

Sometime / sometimes

Slova sometime i sometimes jsou příslovce (adverb), ale jaký je mezi nimi rozdíl?

Sometime (= some time) znamená "někdy", tedy v nějakou dobu v budoucnosti nebo minulosti, ačkoliv ji přesně neznáme. Něco se děje v tuto dobu nebo kolem ní.
 

We'll take a vacation sometime in September. Budeme mít dovolenou někdy v září.
Our house was built sometime around 1900. Náš dům byl postaven někdy kolem roku 1900.
I'll come sometime tomorrow. Přijdu někdy zítra.
Let's get together for dinner sometime. Zajděme si někdy na večeři.


Sometimes znamená "čas od času / sem tam / občas, ale ne vždy" - tedy děj se více než jednou opakoval.
 

I sometimes have to work late. Občas musím zůstat v práci déle.
Sometimes, Grandma would tell us stories about her childhood in Italy. Někdy nám babička vyprávěla o svém dětství v Itálii.
'Do you ever wish you were back in Japan?' 'Sometimes. Not very often.' Přáli jste si někdy, abyste byli zpátky v Japonsku? Občas ano, ale ne moc často.

The journey takes an hour, sometimes even longer. Cesta trvá hodinu, sem tam i déle. We see him sometimes. Občas ho vidíme. 

Věřím, že jste se angličtině věnujete více než sometimes, dokonce (very) often, a přeji vám, abyste s ní i nadále zažívali spoustu pěkných chvil :-)

<a href='http://www.freepik.com/free-vector/bored-student_787766.htm'>Designed by Freepik</a>

2 komentáře:

Děkuji za komentář. Thank you for your comment.