sobota 28. listopadu 2015

Utratit peníze ON / FOR

Utrácení peněz patří k přípravě vánočních svátků, ať už chceme nebo ne. Podíváme se na sloveso SPEND (utratit) a předložku, která se k němu pojí:
spend something on something / on somebody / on doing something - utratit něco za něco / na někoho / za nějakou činnost.
She spent £100 on a new dress. Utratila £100 za nové šaty.
More money should be spent on education. Na vzdělání by se mělo utrácet více peněz.
Mum never spends any money on herself. Mamka na sebe nikdy neutrácí peníze.

Macmillan Dictionary povoluje kromě předložky on s utrácením peněz použít i předložku
for
This year we will spend more money for medical care. Tento rok utratíme za lékařskou péči více peněz. 
Také na Internetu na for narazíme, dokonce lze dohledat i příklad rozdílného významu, pokud použijeme on nebo for:
1) I think we should spend the money on a sports club with new gym and bar facilities.
Myslím, že bychom měli peníze utratit za sportovní klub vybavený novou tělocvičnou a barovým pultem. Zvažujeme tedy koupi nějakého sportovního klubu vybaveného novou tělocvičnou a barovým pultem.
2) I think we should spend the money for a sports club with new gym and bar facilities.
Myslím, že bychom měli peníze utratit ve prospěch sportovního klubu vybaveného novou tělocvičnou a barovým pultem. Zvažujeme tedy investici do nějakého již existujícího sportovního klubu, který někdo provozuje a který je vybavený novou tělocvičnou a barovým pultem. Klub ale nechceme koupit, pouze do něj investovat nějaké peníze.
Tento rozdíl je ale vzápětí vyvrácen názorem jiného rodilého mluvčího s tím, že předložky
for i on jsou zaměnitelné a význam záleží na konkrétním kontextu.  
Závěr: na předložku for sice můžete narazit, ale držela bych se pouze předložky on, která je zavedenější a primárně ve slovnících uváděná (např. ve slovnících Longman či Oxford Dictionary se varianta s for neuvádí).
Let's spend the money on this. If not, let's spend it on that. Pojďme utratit peníze za toto. Pokud ne, tak je utraťme za tamto.


<a href="http://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector designed by Freepik</a>