Follow by Email

neděle 14. prosince 2014

Na náměstí

V čase vánočním zajdeme s dětmi alespoň jednou na náměstí, abychom obdivovali veliký nazdobený vánoční strom.

V angličtině na nás hned vyskočí otázka, jestli jsme byli in a square nebo on a square:

- to be in a square znamená, že jsme v prostoru, který náměstí pokrývá (Nelson's Column is in Trafalgar Square. The Wenceslas Monument is in Wenceslas Square.) a který je ohraničený budovami okolo

- to be on a square znamená, že jsme podél okraje náměstí (The National Gallery is on the square. The Hotel Europa is on the square.), používá se tedy pro budovy nebo domy, které náměstí obklopují a ohraničují.

Mezi BrE a AmE je trochu rozdíl v použití.

AmE – pokud jsem bydlela v New Yorku v domě, který má okna na náměstí Washington Square, tak řeknu: I lived on Washington Square. Stejně tak i domy po obou stranách ulice jsou on the street (on Greenwhite Street).

BrE – pokud jsem bydlela v Londýně v domě, který má okna na náměstí Grosvenor Square, tak spíše řeknu: I lived in Grosvenor Square. Také domy mohou být popsány jako in the street (in Greenwhite Street).

Obvykle používáme in a on takto: in – v prostoru ohraničeném hranicemi, on – na povrchu. V souvislosti s oborem nebo polem působnosti tak záleží na našem chápání dané situace.
In the field of mathematics. V oboru / na poli matematiky.
On the football field. Na fotbalovém hřišti.
In Flanders fields. Na flanderských polích.

From http://www.freepik.com/free-photo

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Thank you for your comment.