středa 7. září 2016

Převýšení výletu je gain

Nejeden z nás byl v létě na tůře a když jsme studovali, kam na výlet vyrazit, tak nás zajímala obtížnost tůry (the strenuousness /ˈstrenjuəsnəs/ of a trip / hike). Ta se určí jednak celkovou délkou trasy, převýšením a délkou výstupu, pokud je terén kopcovitý.

Délka cesty - the length /leŋθ/ of a trip je obvykle v průvodcích udávaná v mílích, kilometrech nebo v hodinách (hlavně na horách).

Převýšení, jakožto součet všech nárůstů nadmořské výšky (výška, stoupání = elevation, nadmořská výška = altitude /ˈæltɪtjuːd/) během celého výšlapu, se anglicky řekne cumulative elevation gain / cumulative gain /ˈkjuːmjələtɪv ɡeɪn/ / elevation gain / gain. Ztráty výšky (= elevation losses) se do součtu nepočítají.

Délka výstupu / stoupání (= ascent /əˈsent/) se udává ve stopách (= feet, zkráceně ft) nebo v metrech.
It was my first ascent of Mount Everest. Byl to můj první výstup na Mount Everest.
Po výstupu zpravidla následuje stejně důležitý sestup - anglicky descent /dɪˈsent/.

Můžeme si tedy přečíst popis výletu v průvodci jako je tento:
8 miles/13km and 750 ft/230m of ascent

Výletu zdar! And stay fit!


from http://all-free-download.com/free-photos/download/hiking-trekking-blue-sky_217232.html