neděle 12. června 2016

Myslivcova dear deer


Být myslivcem bývalo kdysi povolání jako každé jiné, ale dnes už je z toho jen koníček pro nadšence, kteří se o zvěř a les starají a zároveň mají povolenky k lovu zvěře. Divoká zvěř a ptáci jsou anglicky game - lidé je loví ze sportu nebo na jídlo.

Překlad myslivce o angličtiny je huntsman / hunter - člověk, který loví divoká zvířata ať už ze sportu nebo na jídlo. Překlad úplně přesné neodpovídá dnešnímu českému myslivci, protože v sobě nezahrnuje péči o les. Více se o slovu myslivec dočtete zde a o slovu lesník zde.

Pokud se někdo o divoká zvířata a ptáky na soukromém pozemku především stará, aby bylo co lovit, pak je to gamekeeper.

Naopak člověk, který pracuje v lese a stará se o něj, o stromy, vysazuje nové stromy atp., je forester - lesník nebo polesný (graduated forester: vystudovaný lesník; professional forester: lesník s vysokoškolskou odbornou kvalifikací). To je povolání dodnes.

Hunter na číhané může vylézt na posed - shooting stand / high stand - a zde čekat na vysokou zvěř - deer. Deer má stejný tvar pro jednotné i množné číslo (a deer is...., deer are ...). Těch čeština rozlišuje několik základních druhů - srnce a srny, jeleny a laně a daňky.

Srnci a srny:
roe deer /rəʊ dɪə(r)/ - srnec obecný (srnec a srna)
buck /bʌk/ - samec srnčí nebo dančí zvěře
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Jeleni a laně:
red deer - říká se jim tak pro červeno-hnědou srst, kterou mají v létě. Samci mají velké paroží - antlers /ˈæntlə(r)s/.
stag /stæɡ/ - jelen (hart /hɑːt/ - starý výraz pro dospělého jelena)
hind /haɪnd/ - laň
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Daňčí zvěř - na zádech má bílé skvrny:
fallow deer /ˈfæləʊ dɪə(r)/- daněk a daněla. Fallow znamená též "hnědožlutý."
buck /bʌk/ - samec srnčí nebo dančí zvěře
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Maso z vysoké zvěře je zvěřina - venison /ˈvenɪsn/. 

(Foto)lovu zdar!

From http://www.freepik.com/free-photo/deer_373157.htm