čtvrtek 23. července 2015

U moře se členem

Je čas dovolených a spousta turistů míří k moři.

U moře (by the sea / at the ocean) na pobřeží (on the coast) si pronajmou chatičku (= they rent a little cottage by the sea / close to the sea) a užívají si exotiku.
Jdou si zaplavat v moři - they go swimming in the sea. Jak děti uvidí moře, tak se k němu přes pláž rozeběhnou, shodí šaty a vběhnou do vln - children run across the beach, strip their clothes off and run into the sea. Hlavně poslouchat plavčíka (= life guard), aby se v moři neutopili (not to drown in the sea / ocean).
Většina turistů si nezapomene udělat výlet lodí na moře - on the sea / in the sea
Pokud se rádi potápí, mohou na dně moře uvidět nejen spoustu zajímavých živočichů, ale třeba i ztroskotanou loď:
There are lots of interesting things living in the sea. V moři žije mnoho zajímavých živočichů.
The wreck is lying at the bottom of the sea. Vrak lodi leží na dně moře.

Jistě jste si všimli, že ve všech příkladech, které jsem nahoře uvedla, je moře psané se členem určitým - "to moře" - the sea / the ocean. 

V některých slovních spojeních nám ale člen zmizí:
  • at sea - It happened on the second night at sea. Stalo se to druhý den na moři. They were lost at sea. Ztratili se na moři.
  • by sea - We travelled by sea. Cestovali jsme lodí (= on a ship) (po moři - travelling on the sea). Most exports went by sea. Většina zboží se vyvážela lodí.
  • out to sea (= na moře, pryč od pevniny) - They stood side by side looking out to sea. Stáli vedle sebe a dívali se na moře.
  • go to sea (= jít pracovat na loď na moře) - He went to sea when he was eighteen. V osmnácti se vydal (pracovat) na moře.
  • put (out) to sea (= vyjet (lodí) na moře)

Tak až budete na lodi na moři a potkáte jinou loď, volejte "Ship ahoy /əˈhɔɪ/!" Loď na obzoru!
A nezapomeňte na ni pak také zavolat "AHOY THERE!", abyste přitáhli její pozornost.
Třeba vám odpoví ... :-)


From http://www.freepik.com/free-vector/under-the-sea_794646.htm

úterý 21. července 2015

Osmiveslice s kormidelníkem i bez

Pokud máte rádi týmové sporty a jezdíte na vodu, tak se jistě rádi občas podíváte na závody osmiveslic.

Angličtina má pro osmiveslici překvapivě jednoduchý název - prostě eight / eit /, např. the gold medalists from the U.S. Women’s 8 boat - zlaté medailistky ze závodu osmiveslic žen Spojených států amerických.

Osmiveslice má k osmi párům vesel (oar /ɔː(r)/ = veslo) samozřejmě osm veslařů (rower /ˈrəʊə(r)/ = veslař), kteří veslují (to row /rəʊ/ = veslovat).

U veslic může být i kormidelník - a cox (= coxswain), který sedí na zádi (a stern), sleduje příď (a bow) a kormidluje loď (to steer the boat).

Veslice s kormidelníkem - a coxed boat, je tedy:

loď s kormidelníkem a s jedním veslařem - a coxed single

loď s kormidelníkem a se dvěma veslaři - a coxed double / pair

loď s kormidelníkem a s čtyřmi veslaři - a coxed four

loď s kormidelníkem a s osmi veslaři - a coxed eight

Veslice bez kormidelníka - a coxless boat.

Další angličtinu pro vodáky najdete zde.

a coxless single