úterý 29. května 2018

Fire

Oheň (fire) může být jak přítel, tak i nepřítel. Začíná doba kempování a táborů, ale i letních veder a požárů. Shrneme si tedy hlavní slovesa, která se pojí s ohněm.

Nejprve se na oheň podíváme jako na přítele, který nás příjemně zahřeje a pomáhá nám při vaření.
rozdělat oheň - to make/build a fire
zapálit oheň - to light a fire (sloveso light / lit / lit) - Sam had lit a fire to welcome us home. Sam zapálil oheň, aby nás přivítal doma.

Občas se stane, že se plameny (flames) vymknou kontrole a ničí budovy, stromy...
podpálit / zapálit něco - to set fire to something - Several youths had set fire to the police car. Několik mladíků zapálilo policejní auto.
podpálit / zapálit něco - to set something on fire - A candle had set the curtains on fire. Svíčka zapálila závěsy.
vznítit se / vzplanout / chytit - to catch fire - These thatched roofs frequently catch fire. Tyto doškové střechy se často vznítí.
vznítit se / propuknout - to break out - Fires were breaking out everywhere. Ohně propukaly všude.
hořet - to be on fire - The car was now on fire. Auto teď hořelo.
hořet - to burn - A welcoming fire was burning in the fireplace. V krbu hořel oheň na uvítanou. Fires were burning all over the city. Po celém městě hořely ohně.
uhasit oheň - to put out the fire - It took two hours to put out the fire. Trvalo dvě hodiny, než se oheň podařilo uhasit.

Na závěr jeden krásný neformální výraz pro situaci, když si lidě takzvaně "sednou" a rychle se spřátelí. Je to rozhodně pozitivní věc, přestože samotná věta doslovně přeložená už tak pozitivně nezní: Vychází spolu jako dům v plamenech...
They get on like a house on fire. (BrE)
They get along like a house on fire. (AmE)
Přeji tedy i vám, ať máte v životě někoho, s kým si "sednete" a budete vycházet (to get on with somebody - vycházet s někým) jako a house on fire :-).

From https://www.freepik.com/free-photo/close-up-of-fire-flames_903002.htm