úterý 11. října 2016

In the street OR on the street OR at the street

in the street

V britské angličtině je běžnější in the street, ale setkáme se zde i s předložkou on, která je častější v americké angličtině:
I live in Queens Road. Bydlím na Queens Road. My house is on Queens Road. Můj dům je na Queens Road.
In the street vystihuje, že se něco nachází nebo nějaký děj probíhá v prostoru vymezeném okraji ulice:
The car was parked in the street. Auto parkuje na ulici.
The children were playing in the street. Děti se hrály na ulici.
He is used to being recognized in the street. Je zvyklý, že ho lidé na ulici poznávají.
A couple were arguing out in the street. Dvojice se hádala venku na ulici.
She parks her car in the street. Své auto parkuje na ulici.
a bar in a side street off the Champs-Élysées - bar v boční ulici u Champs-Élysées
a rundown house in the back streets of London - zchátralý dům v zapadlých ulicích Londýna


on the street

Je běžnější v americké angličtině, ale on the street uslyšíte i v Británii, protože na ostrovy americká angličtina proniká.
On the street se obvykle vztahuje k umístění nějaké budovy:
I live on Main Street. Bydlím na Main Street.
He works at a small store on Main Street. Pracuje v malém obchodě na Main Street.
Thousands of people were out on the streets for the protest. Tisíce lidí vyšli do ulic, aby protestovali.
people dealing drugs on the street - lidé, kteří na ulici prodávají drogy
He grew up on the mean streets of one of the city’s toughest areas. Vyrostl v chudých ulicích v nejdrsnějších částech města.
The word on the street is that it's not going to happen. Hlas ulice předpovídá, že se to nestane.

On the street také může znamenat, že něco doslova leží na chodníku - toto užití je méně časté:
There was a puddle on the street. Na ulici byla kaluž.


at the street

Pokud jde o přesné uvedení adresy včetně čísla popisného, tak použujeme předložku at, která se s přesným uvedením místa pojí (e.g. at the bus stop - na autobusové zastávce):
He lives at 34 Oxford Street in London. Bydlí na adrese Oxford Street 31 v Londýně.
I live at 10 Queens Road. Bydlím na adrese Queens Road 10.
From http://all-free-download.com/free-photos/download/old-town-street_201084.html