čtvrtek 29. prosince 2016

Cask beer or keg beer?

Blíží se oslavy konce starého roku a s nimi i zvýšený průtok alkoholu lidskými hrdly. Možná si s přáteli na Silvestra dopřejete bečku piva a bude vás zajímat, jak se takový soudek řekne anglicky.
Podíváme se na rozdíl mezi dvěma anglickými výrazy pro bečku nebo soudek piva: cask a keg. K nim se nám připojí ale - světlé pivo a lager - ležák (pivo obecně se řekne beer).

Cask ale nebo cask-conditioned beer je termín pro nefiltrované a nepasterizované pivo, které zraje během dvou fermentací a čepuje se z dřevěného sudu (cask). Nepřidává se do něj natlakovaný dusík ani oxid uhličitý. Nasycení oxidem uhličitým (CO2) probíhá za pomoci živých kvasnic (yeast) a obvykle se používají čiřidla (finings). Cask beer není tak přesycené oxidem uhličitým jako keg beer a neskladuje se natlakované. Aby chuť piva vynikla co nejlépe, skladuje se a servíruje při teplotě 11 - 13 stupňů Celsia. Na tuto teplotu se musí postupně zchladit, když dorazí do sklepa (cellar) v hospodě. Zde se před čepováním nechá 24 hodin
uležet ve stojanu (rack) nebo se nechá stát na zemi. Pivu musí klesnout sedlina (sediment), kterou obsahuje.
Během této doby se pivo odvětrává (venting), aby se přebytečný CO2 odvedl pryč. Toho se docílí tím, že se tvrdým dřevěným kolíkem prorazí zátka sudu (bung) na vrchu sudu, a ten se pak nahradí jemným prodyšným dřevěným kolíkem. Potom se čep (tap) prorazí do přední ploché části sudu v místě, kterému se říká keystone, a napojí se na něj hadice na odvod piva (beer line). Do 3 dnů většina piv plně dozraje (to fully condition) a jsou připravená k čepování. Jsou čiré (clear), mají čerstvou vůni (fresh aroma) a jejich chuť odpovídá popisu od sládka (brewer).
Pokud se pivo skladuje tak, že sud stojí na zemi, tak se CO2 odvádí trochu jinak - otevřením čepu, který je v místě zvaném keystone spolu s odvětrávacím vývodem nasazený na svislý čepovací prut (vertical extraction rod) napojený na hadici na odvod piva. Jakmile se pivo začne prodávat, je vystaveno působení vzduchu. Kolik piva odteče, tolik vzduchu se přivede do sudu. Když večer hospoda zavře a pivo se přestane prodávat, čep a přívod vzduchu se uzavře, aby pivo přes noc nezvětrávalo. Když je cask beer několik dní na čepu (bez použití CO2 a za použití ruční pumpy - hand pump), tak se postupně dosytí a jeho chuť se den po dni zlepšuje až k vrcholu. Některé hospody čepují bez pumpy přímo z nakloněného soudku (gravity fed).
Cask beer je "živé", a proto se jeho kvalita silně odvíjí od kvalitních skladovacích podmínek v samotné hospodě. Je to opravdové umění, aby sklepmistr (master cellarman) nebo hospodský (publican) zajistil sklep (cellar) bez poskvrnky (spotless), aby se pivo něčím neinfikovalo a mělo správnou teplotu. Také musí
pivo rychle a pravidelně čepovat čisťounkými trubkami do sklenice přímo ze sklepa. Pivo na čepu z takového sudu se bude inzerovat v hospodě jako on cask. Obvykle má na čepu krátkou dobu trvanlivosti 2-4 dny. Pokud se pivo prodává déle než tři dny, tak může chytit octovou (vinegary) nebo zvětralou (stale) pachuť.
Světlému pivu ze sudu neboli cask ale se někdy říká real ale (pravé pivo). Tento název se uchytil po Kampani za pravé pivo (Campaign for Real Ale) a dále rozšířil i na lahvové pivo, které zraje v láhvi. Real ale se vaří (to brew - vařit pivo) ze čtyř tradičních přísad: malted barley (sladový ječmen), hops (chmel), water a yeast (kvasnice).
Casks (5 galonů = 19 litrů) jsou většinou menší než kegs (15.5 galonů = 59 litrů). Casks jsou různě veliké a mají různé názvy: pin (4½ galony), firkin (9 galonů), kilderkin (18 galonů), barrel (36 galonů).

Pivo ze sudu, plechového barelu, je keg beer. K tomuto pivu se oxid uhličitý CO2 přidává a uchovává se v chladu. Prochází stejnou prvotní fermentací jako cask beer, ale pak se filtruje a/nebo pasterizuje. Tím pádem k dalšímu zrání (conditioning) už nedochází. Také se takovému pivu říká ‘brewery-conditioned' beer, protože zrání probíhalo jen v pivovaru (brewery). Protože takovému pivu schází druhá fermentace, tak se mu musí oxid uhličitý přidat uměle a dochází tak k jeho přesycení plynem (an over gassy beer). Do některých keg beers se dnes přidává směs dusíku (nitrogen) a oxidu uhličitého (carbon dioxide) a říká se jim nitro-keg beers. Pivo se skladuje pod tlakem, sud stojí a čepuje se tak, že se plyn (obvykle dusík nebo oxid uhličitý) pumpuje do sudu. Čepovaná piva jsou označována jako beers on tap / on draught / on draft (tedy draught beer nebo draft beer).Tap je výraz pro vodní nebo plynový kohoutek (odtud také tap water - voda, která nám teče z kohoutku). Tyto piva se čepují z keg - plechového sudu a servírují se při teplotě 2 až 8 stupňů Celsia. Keg beer se nemusí skladovat ve sklepě a to je také důvod proč malé pivovary kromě cask beer produkují i keg beer, které mohou dodávat do míst, kde nejsou žádné sklepní prostory (např. sportovní kluby nebo některé restaurace). Keg beer vydrží v sudu mnohem déle, protože plyn brání přístupu kyslíku ze vzduchu a zvětrávání.

Keg beer bylo zpočátku opovržlivé jméno pro nekvalitní světlá piva, ale postupem doby si reputaci napravilo. Dokonce se tak na začátku říkalo slavným evropským ležákům (lagers) na konci 19. století. Keg beers jsou dnes silnější a mají více chmelu i příznivců. Některým keg beers se říká ‘key keg’. Toto pivo má sedlinu, která se potřebuje usadit potom, co pivo do hospody přivezou. Jiným keg beers se zase říká ‘craft’ beers. Tento název obvykle naznačuje intenzivnější příchuť a více prvotřídní přísady.

Keg beer a cask beer mají trochu jinou chuť a vzhled.
Cask beer má méně bublinek než keg beer, je jemně šumivé (effervescent) a také má jemnou mléčně nasládlou zaoblenou příchuť (butterscotch flavour) díky přístupu vzduchu. Pokud se keg beer čepuje pomocí dusíku, tak bude mít jemnější pěnovou čepici (white head), která se bude valit z čepu ve vlnách. K jemnému nasycení oxidem uhličitým u cask beer sice dochází, ale je to v mnohem menší míře než u keg beer. Cask beer je více fermentované a uzrálé.

Teď už jste patřičně vybaveni na návštěvu hospody, ale ať už zvolíte cask beer nebo keg beer, opatrně, aby vám na Nový rok v hlavě nehučelo jako v sudu :-)


from http://all-free-download.com/free-photos/download/pouring-beer_184607.html


úterý 11. října 2016

In the street OR on the street OR at the street

in the street

V britské angličtině je běžnější in the street, ale setkáme se zde i s předložkou on, která je častější v americké angličtině:
I live in Queens Road. Bydlím na Queens Road. My house is on Queens Road. Můj dům je na Queens Road.
In the street vystihuje, že se něco nachází nebo nějaký děj probíhá v prostoru vymezeném okraji ulice:
The car was parked in the street. Auto parkuje na ulici.
The children were playing in the street. Děti se hrály na ulici.
He is used to being recognized in the street. Je zvyklý, že ho lidé na ulici poznávají.
A couple were arguing out in the street. Dvojice se hádala venku na ulici.
She parks her car in the street. Své auto parkuje na ulici.
a bar in a side street off the Champs-Élysées - bar v boční ulici u Champs-Élysées
a rundown house in the back streets of London - zchátralý dům v zapadlých ulicích Londýna


on the street

Je běžnější v americké angličtině, ale on the street uslyšíte i v Británii, protože na ostrovy americká angličtina proniká.
On the street se obvykle vztahuje k umístění nějaké budovy:
I live on Main Street. Bydlím na Main Street.
He works at a small store on Main Street. Pracuje v malém obchodě na Main Street.
Thousands of people were out on the streets for the protest. Tisíce lidí vyšli do ulic, aby protestovali.
people dealing drugs on the street - lidé, kteří na ulici prodávají drogy
He grew up on the mean streets of one of the city’s toughest areas. Vyrostl v chudých ulicích v nejdrsnějších částech města.
The word on the street is that it's not going to happen. Hlas ulice předpovídá, že se to nestane.

On the street také může znamenat, že něco doslova leží na chodníku - toto užití je méně časté:
There was a puddle on the street. Na ulici byla kaluž.


at the street

Pokud jde o přesné uvedení adresy včetně čísla popisného, tak použujeme předložku at, která se s přesným uvedením místa pojí (e.g. at the bus stop - na autobusové zastávce):
He lives at 34 Oxford Street in London. Bydlí na adrese Oxford Street 31 v Londýně.
I live at 10 Queens Road. Bydlím na adrese Queens Road 10.
From http://all-free-download.com/free-photos/download/old-town-street_201084.html


středa 7. září 2016

Převýšení výletu je gain

Nejeden z nás byl v létě na tůře a když jsme studovali, kam na výlet vyrazit, tak nás zajímala obtížnost tůry (the strenuousness /ˈstrenjuəsnəs/ of a trip / hike). Ta se určí jednak celkovou délkou trasy, převýšením a délkou výstupu, pokud je terén kopcovitý.

Délka cesty - the length /leŋθ/ of a trip je obvykle v průvodcích udávaná v mílích, kilometrech nebo v hodinách (hlavně na horách).

Převýšení, jakožto součet všech nárůstů nadmořské výšky (výška, stoupání = elevation, nadmořská výška = altitude /ˈæltɪtjuːd/) během celého výšlapu, se anglicky řekne cumulative elevation gain / cumulative gain /ˈkjuːmjələtɪv ɡeɪn/ / elevation gain / gain. Ztráty výšky (= elevation losses) se do součtu nepočítají.

Délka výstupu / stoupání (= ascent /əˈsent/) se udává ve stopách (= feet, zkráceně ft) nebo v metrech.
It was my first ascent of Mount Everest. Byl to můj první výstup na Mount Everest.
Po výstupu zpravidla následuje stejně důležitý sestup - anglicky descent /dɪˈsent/.

Můžeme si tedy přečíst popis výletu v průvodci jako je tento:
8 miles/13km and 750 ft/230m of ascent

Výletu zdar! And stay fit!


from http://all-free-download.com/free-photos/download/hiking-trekking-blue-sky_217232.html

středa 31. srpna 2016

Podepsat revers

Doufám, že jste léto strávili zdraví a mimo nemocnice, ale ne každý má to štěstí.
A občas někdo také chce a má odvahu odejít z nemocnice předčasně. Na vlastní riziko a navzdory doporučení lékařů. Pak musí podepsat takzvaný revers.

Anglicky se propuštění na revers říká an AMA discharge nebo AMA nebo DAMA:
AMA = Against Medical Advice
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ propuštění
DAMA = Discharge Against Medical Advice

Podepsat revers se pak řekne:
discharge oneself
She discharged herself against medical advice 2 days ago. 
Podepsala revers před 2 dny. (doslova - Propustila se na revers.)
nebo
(hlavně v AmE) sign out against medical advice
She signed out against medical advice. 
Podepsala revers.

Přeji všem pevné zdraví a optimismus do dalšího školního roku :-)


http://all-free-download.com/free-photos/download/bear-doll-01-hd-pictures_170780.html


neděle 12. června 2016

Myslivcova dear deer


Být myslivcem bývalo kdysi povolání jako každé jiné, ale dnes už je z toho jen koníček pro nadšence, kteří se o zvěř a les starají a zároveň mají povolenky k lovu zvěře. Divoká zvěř a ptáci jsou anglicky game - lidé je loví ze sportu nebo na jídlo.

Překlad myslivce o angličtiny je huntsman / hunter - člověk, který loví divoká zvířata ať už ze sportu nebo na jídlo. Překlad úplně přesné neodpovídá dnešnímu českému myslivci, protože v sobě nezahrnuje péči o les. Více se o slovu myslivec dočtete zde a o slovu lesník zde.

Pokud se někdo o divoká zvířata a ptáky na soukromém pozemku především stará, aby bylo co lovit, pak je to gamekeeper.

Naopak člověk, který pracuje v lese a stará se o něj, o stromy, vysazuje nové stromy atp., je forester - lesník nebo polesný (graduated forester: vystudovaný lesník; professional forester: lesník s vysokoškolskou odbornou kvalifikací). To je povolání dodnes.

Hunter na číhané může vylézt na posed - shooting stand / high stand - a zde čekat na vysokou zvěř - deer. Deer má stejný tvar pro jednotné i množné číslo (a deer is...., deer are ...). Těch čeština rozlišuje několik základních druhů - srnce a srny, jeleny a laně a daňky.

Srnci a srny:
roe deer /rəʊ dɪə(r)/ - srnec obecný (srnec a srna)
buck /bʌk/ - samec srnčí nebo dančí zvěře
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Jeleni a laně:
red deer - říká se jim tak pro červeno-hnědou srst, kterou mají v létě. Samci mají velké paroží - antlers /ˈæntlə(r)s/.
stag /stæɡ/ - jelen (hart /hɑːt/ - starý výraz pro dospělého jelena)
hind /haɪnd/ - laň
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Daňčí zvěř - na zádech má bílé skvrny:
fallow deer /ˈfæləʊ dɪə(r)/- daněk a daněla. Fallow znamená též "hnědožlutý."
buck /bʌk/ - samec srnčí nebo dančí zvěře
doe /dəʊ/ - srna, laň, daněla
fawn /fɔːn/ - koloušek, srneček, dančí mládě

Maso z vysoké zvěře je zvěřina - venison /ˈvenɪsn/. 

(Foto)lovu zdar!

From http://www.freepik.com/free-photo/deer_373157.htmneděle 1. května 2016

Botník a další skříňky

Skříněk je v angličtině spousta a v našem životě plní důležitou roli na ukládání všech možných i nemožných věcí. Obecné slovo pro skříňku je cupboard /ˈkʌbəd/, ale můžeme se ponořit do zajímavých detailů.

Když přijdeme na návštěvu, tak hned v předsíni (hall) můžeme narazit na botník shoe cabinet.

Podobně se jmenuje i kuchyňská skříň - kitchen cabinet. V kuchyni stojí (kitchen) dresser - kredenc neboli příborník. Ten má v horní části poličky na hrnky a talíře a dole jsou zásuvky. Kuchyňskou linku kitchen unit najdeme v kuchyňském koutu kitchen nook (nook = kout, výklenek). Zavěšené skříňky, třeba zrovna u kuchyňské linky, jsou wall unit.
Na slovo unit (= celek, skupina) narazíme i v obývacím pokoji (= living room) u living room (wall) unit - sestava skříní v obývacím pokoji neboli obývací stěna.

Další úložný prostor nám poskytuje komoda chest of drawers - doslova přeloženo "truhla zásuvek", v AmE dresser.

Šaty ukládáme do šatní skříně wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ a knihy do knihovničky bookcase.
Pozor: library je knihovna pro veřejnost nebo celá velká místnost plná knih na zámku nebo podobném sídle.


From http://www.freepik.com/free-vector/colored-kitchen_794250.htm

sobota 30. dubna 2016

Svatebčané aneb kdo je kdo

Svatba je pro spoustu párů důležitým dnem v životě, a tak se zorientujme alespoň v základních slovíčkách, abychom věděli, kdo je kdo.

Nevěsta = bride
Ženich = bridegroom
Svědek = witness - My brother will act as witness at my wedding. Můj bratr mi půjde na svatbě za svědka.
Svědci mají být dva, obvykle svědek (male witness) a svědkyně (female witness).

The male witness se také nazývá the best man a této role se často ujme ženichův bratr, kamarád nebo mužský příbuzný. Best man pomáhá ženichovi během svatebního obřadu (the wedding ceremony) a pronáší zde svatební řeč.

The female witness, která nevěstě před svatbou a během ní pomáhá, se říká bridesmaid (maid = dívka) nebo maid of honour (honour = pocta, honor AmE) - především v USA, pokud je svobodná, nebo matron of honour, pokud je vdaná. Claire asked her sister to be (a) bridesmaid. Claire požádala sestru, aby jí šla za družičku.

Na svatbě mohou být i další družičky (bridesmaids) a družbové (bridesmen patřící k nevěstě, groomsmen patřící k ženichovi), kteří plní dekorativní funkci. Malému chlapci, který pomáhá nevěstě a následuje ji během obřadu, se říká pageboy (od slova page /peɪdʒ/ - páže).

From http://www.freepik.com/free-vector/wedding-couples-pack_759126.htm

čtvrtek 3. března 2016

Dvoje montérky


Angličtina montérky, ochranný pracovní oděv, rozlišuje podle jejich horní části.

Dungarees
/ˌdʌŋɡəˈriːz/ (BrE) - kalhoty drží lacl a dvě kšandy přes ramena:
a pair of dungarees jedny montérky
His dungarees were covered in grease. Jeho montérky byly celé umaštěné.
V AmE to jsou overalls nebo bib overalls, přičemž bib znamená bryndák nebo lacl.

Overalls (BrE) nebo boiler suit (hlavně BrE) - volné kalhoty jsou spojené s bundou do jednoho dílu
- tyto montérky pokrývají celou postavu včetně paží:
The mechanic was wearing a pair of blue overalls. Montér měl na sobě modré montérky.
 V AmE jim říkají coveralls/ˈkʌvərɔːlz/.

http://www.freepik.com/free-photo/gloves--hammers--muscles--overalls_458376.htm

pondělí 29. února 2016

Prase v žitě lotos spase

České rčení "mít se jako prase v žitě" nám barvitě přibližuje šťastného čuníka, který si hoví v zlatavém obilí za krásného slunečného dne a přitom líně přežvykuje klas.
Doslovný překlad zní "live like a pig in rye" (rye /raɪ/ = žito), ale je opravdu taková představa čuníka i v angličtině?

Z českého čuníka člověk, který je plně oddaný svému potěšení a žije si v luxusu, nabyde v angličtině nečekaně podobu člověka, který se živí lotosem.
Kořeny, a to doslova, tohoto přirovnání najdeme v příběhu řecké mytologie. Odysseus na cestě z Tróje do Ithaky přistál na pustém ostrově, kde žil kmen Lótofágů - pojídačů lotosu = Lotus-Eaters, kteří se živili kořenem, plody a květy lahodného lotosu. Ten měl omamné a sladce uspávací účinky. Kdo ho ochutnal, tak už nechtěl jíst nic jiného a chtěl navždy zůstat na ostrově. Odysseus musel tři své muže, kteří lotos ochutnali, násilím odvléci zpět na svou loď a tam je svázat, aby neskočili do moře a neplavali zpět na ostrov.
Je zajímavé, že Řekové sice říkali lōtos několika nenávykovým rostlinám (= non-narcotic plants), ale v tomto případě se mohlo jednat o mák (= opium poppy /ˈəʊpiəm ˈpɒpi/). Tobolka máku se semeny (= seed pod) totiž připomíná tobolku  pravého lotosu. Fráze to eat lotus se už od pradávna používala v literatuře přeneseně ve smyslu zapomenout nebo se chovat nedbale a bezstarostně.

To be lotus-eating, tedy mít se jako prase v žitě, lze použít i pro popis luxusní dovolené (a posh holiday) v nějaké exotické zemi (in an exotic destination). Tam se člověk také oddává plně svému potěšení a žije v luxusu. Tak se z něj ve stavu opojném (= drugged) a líně netečném (= indolent) stává lotus-eater .. nebo-li naše české prase v žitě :-)

http://www.freepik.com/free-vector/smiling-pig-animal-on-grass_730065.htm

neděle 31. ledna 2016

Voříšek, přítel člověka


Určitě jste dnes potkali ve svém okolí alespoň jednoho pejska (já ano a ne jen jednoho :-)) nebo to je dokonce váš domácí mazel.

Ke psům se pojí nejrůznější rčení (sayings). Podíváme se na pár z nich, abyste věděli, na čem jste, až vás ke psu někdo přirovná.
Pokud jste stejně štastní jako pes se dvěma ocasy (as happy as a dog with two tails), tak jste velmi šťastní.
Pokud dřete jako kůň, tak v angličtině pracujete jako pes (you work like a dog). Dokonce s vámi někdo může jako se psem zacházet (to treat you like a dog) - to samozřejmě není nic příjemného. Pak budete utahaný jako pes (as tired as a dog) a nejspíš se budete cítit pod psa (you will be as sick as a dog).
Pokud vám navíc někdo řekne, že vypadáte jako psí večeře (you look like a dog's dinner), tak vypadáte naprosto příšerně.

Aby to milovníkům koček nepřislo líto, zde je i jedno společné (neformální) rčení pro psy i kočky:
It's raining cats and dogs. Padají trakaře. / Lije jako z konve.

Nakonec uvedu pár nejběžnějších psích ras (psí rasa = a breed of dog):
Alsatian /ælˈseɪʃn/ (BrE) / German shepherd (AmE, BrE) - německý ovčák
Labrador /ˈlæbrədɔː(r)/ (BrE, AmE) / Labrador retriever (AmE) - labrador, labradorský retrívr
pointer - ohař
foxhound - anglický foxhound, anglický honič (má velmi dobrý čich a je trénovaný na lovení lišek)
fox terrier - foxteriér
German short-haired terrier - fousek
poodle - pudl
dachshund /ˈdæksnd/ - jezevčík
spaniel /ˈspænjəl/ - kokršpaněl
collie /ˈkɒli/ - kolie
Dalmatian /dælˈmeɪʃn/ - dalmatinec
greyhound /ˈɡreɪhaʊnd/ - chrt
Pekinese /ˌpiːkɪˈniːz/ - čínský pinč, japončík
Pokud se mají (nejen výše uvedení) psi a fenky rádi, tak se může narodit takzvaná "pouliční směs", neboli voříšek, anglicky mutt /mat/ (slang.).

Pro zajímavost - víte, že psi mají i svou televizi? Ukázku můžete vidět zde: DOGTVWORLD

Bye!
Woof! Woog! Haf! Haf!

from http://www.freepik.com/free-vector/sketchy-dog_795685.htm