pondělí 31. srpna 2015

Mít prázdné okno nebo výpadek paměti

Jsme opět na začátku školního roku - v čase, kdy nejen studenti začnou těžce dolovat z paměti to, co se už, třeba i vícekrát, učili a stále nic. They keep forgetting and studying. Neustále zapomínají a studují. Ten proces znám :-).

Pokud máme výpadek paměti a nemůžeme si náhle na něco vzpomenout, tak "máme okno".
Anglicky nemáme žádné "window", ale říkáme: "our mind goes blank" - "naše mysl se vyprázdnila". Nebo také "we go blank".
Např. My heart began to race and my mind went blank. Srdce se mi rozbušilo a měla jsem okno / všechno jsem zapomněla.

Angličtina je tak o něco logičtější než čeština. Blank totiž znamená prázdný nebo nic neříkající.

Také můžeme mít "a blank look" - prázdný pohled, když létáme hlavou v oblacích a sníme s otevřenýma očima - we are daydreaming.


To have a blackout - mít dočasnou ztrátu zraku, paměti nebo vědomí - je o něco vážnější...
She had a blackout and couldn't remember anything about the accident. Dočasně ztratila paměť a nic si z nehody nepamatovala.


To je ale pořád lepší než být brain-dead, tedy mít mozek vážně a trvale poškozený a být naživu udržovaný pomocí přístrojů.
V přeneseném a humorném významu se tak ale můžeme cítit i po pracovně náročném dni, kdy už nám mozek nepracuje efektivně a jsme velmi unaveni.
By the time I leave work I'm completely brain-dead. Když odcházím z práce, jsem uplně vyšťavený. Tak se mohou cítit i maminky na / po mateřské dovolené - zde může být význam trochu posunutý a brain-dead znamená velmi hloupý a nudný, neinteligentní:
I was afraid of becoming brain-dead after months at home. Bála jsem se, že po měsících doma zhloupnu.
I'll be brain-dead in the morning if I don't get some sleep. Jestli se nevyspím, tak mi to ráno nebude vůbec myslet.
You would have to be brain-dead not to see the problem. Museli byste být hodně hloupí, abyste si toho problému nevšimli.

Tak vám všem přeji, aby vás nic z výše uvedeného v tomto školním roce nepotkalo a abyste naopak byli (as) fit as a fiddle - zdraví jako řípa.
From http://www.freepik.com/free-vector/frame-with-violin-and-flowers---lovely-vector-background_682640.htm
I když fiddle není řípa, ale jsou to hovorově housle (skřipky) :-)neděle 30. srpna 2015

Jeden a půl hodiny nebo 5 minut chůze?

Zápas se členy v angličtině se někdy zdá nekonečný. A o ně nám dnes půjde především...

Začneme s nevinným slovem půl, anglicky half

Pouhá půl hodina je "half an hour" nebo také "a half hour" (hlavně v mluvené AmE).  Nikdy ale 'half of hour'. 
Half se členem určitým obvykle nekamarádí: I've only read half of the story (I've only read the half of the story).
S určitým členem se pojí jen tehdy, pokud chceme odkázat na nějakou konkrétní polovinu: the first half of the book.
Ve spojeních jeden a půl, dva a půl atd. před half dáváme člen neurčitý: one and a half, two and a half ('one and half', 'two and half'). Pokud za tím následuje podstatné jméno, tak to musí být v množném čísle, protože se jedná o množství více než jedna: She is two and a half years old. One and a half days (one and a half day).


Tedy jeden a půl hodiny se řekne one and a half hours. Nebo také an hour and a half.
 

15 MINUTES - a quarter of an hour
30 MINUTES - half an hour
60 MINUTES - an hour
90 MINUTES - an hour and a half
150 MINUTES - two and a half hours

Chci někomu říci, že nádraží je odtud jen pět minut: The station is only five minutes away. 
Nádraží je odtud jen pět minut pěšky - přidám slůvko walk (pěší chůze) se členem neurčitým a z "pět minut" (five minutes - podstatné jméno v množném čísle) se stává přídavné jméno "pětiminutový" (five-minute s pomlčkou nebo bez ní a v jednotném čísle):
The station is only a five minute walk away. 
nebo-li
It's a five-minute walk. (Je to pět minut pěšky)
It's a short walk. (Je to kousek pěšky)
Pokud nejdete pěšky, ale jedete autobusem, tak prostě nahradíte slovo walk slovem bus ride: a ten minute bus ride; a ten-minute bus ride

Tedy "Je to jeden a půl hodiny chůze" se řekne It's a one and a half hour walk.
"Je to pět minut pěšky" se řekne It's a five-minute walk. (s pomlčkou nebo bez ní).
 
From http://www.freepik.com