pondělí 29. června 2015

Turistika on holiday

Prázdniny a doba dovolených už zaklepaly na dveře, tak jim otevřeme a pozveme je dál...

Britové ve spojeních
  • be on holiday (být na dovolené): At the moment, I'm on holiday. Take something to read when you are on holiday (when you are on holidays)
  • go on holiday (jet na dovolenou)
  • return / come back from holiday (vrátit se z dovolené): When you come back from holiday, it's hard to work. (When you come back from holidays)
obvykle používají jednotné číslo.

Množné číslo holidays se obvykle používá po
  • členu určitém (the): Soon it will be the holidays.
  • přivlastňovacích zájmenech  (my, your etc.): Where do you want to go for your holidays? There are many days in my holidays when I just choose to stay home and read in the comfort of my bedroom!
  • přídavných jménech: Family holidays are always stressfull. School holidays will start in July and end in September.
Neříkáme be in (your) holidays ani go in (your) holidays. Říkáme go on holiday, go on your holidays, be on holiday nebo be on your holidays.
Neříkáme make a holiday. Říkáme have a holiday.

Zpravidla se ptáme obecně na délku dovolené a mluvíme o ní takto:
How long is your holiday? How long are you going away for? How much holiday are you taking (off work)?' 
Lze There are 6 weeks in the schools summer holiday. Lépe ale zní: The schools summer holiday is 6 weeks long.
Pokud se ptáme, na kolik dní dovolené máme nárok nebo na přesný počet dní dovolené: How many days is your holiday? How many days are you going away for? How many days are you taking off (work)? I was / spent three days on holiday.

Slovo pro dovolenou v AmE je vacation.

K dovolené samozřejmě patří výlety - 'jet na výlet' se řekne: 
go on a trip - We went on a trip to the mountains.
take a trip - They took a trip down the river. We're thinking of taking a trip to the mountains.
Delší výlet už je hike - We went for a hike in the mountains (udělali jsme si pěší výlet do hor).
Hike jako sloveso znamená chodit pěšky na výlety a pěstovat pěší turistiku.
Ráda chodím po horách, a tak provozuji mountain hiking nebo dokonce Alpine hiking /ˈælpaɪn ˈhaɪkɪŋ/ (vysokohorskou turistiku - vztahuje se buď přímo k Alpám nebo k vysokým horám obecně).

Lezení po horách (climbing mountains) pro dobrodružnější povahy - to je sport zvaný horolezectví (mountaineering /ˌmaʊntəˈnɪərɪŋ/). V průvodcích se dočteme o stoupání - ascent /əˈsent/, které nám řekne, za kolik kilometrů vystoupáme o kolik výškových metrů, např. 5 miles/8km, 1310ft/400m of ascent. Také se zpravidla dozvíme nadmořskou výšku našeho výstupu - elevation: The road climbs steadily to an elevation of 1400 feet.

Aktivní dovolená může být spojená i s kanoistikou (canoeing /ke'nu:in/) nebo kaňoningem - sportem, kdy se skáče přímo do proudu rychlé horské řeky a člověka pak dál nese proud, anglicky canyoning /ˈkænjənɪŋ/ od slova canyon /kanjen/ (česky - kaňon).

Spousta lidí dá před kaňoningem přednost autoturistice - motoring tourism nebo-li prostě driving and camping. Pokud jedete s obytným přívěsem, pak můžete použít slovo caravanning /ˈkærəvænɪŋ/.

ENJOY GREAT SUMMERTIME AND RELAX (with English :-) )!

From http://www.freepik.com/free-vector/woman-traveling-with-her-cat_771866.htmpátek 12. června 2015

Moderní čmoudění - vaping

Nekouřím. Přesto mne zaujal fenomén e-cigaret a vapování. V této souvislosti jsme čichla ke zkratce ENDS = electronic nicotine delivery systems = elektronické systémy dodávky nikotinu.

Nejznámejší představitelkou ENDS je e-cigarette nebo-li elektronická cigareta, která funguje na baterii (battery-powered). Nikotinový roztok (= nicotine solution / "juice" / e-liquid) obsahuje i další látky, z nichž některé jsou toxické. Roztok se pomocí baterie v tubě (= a mod / pen) zahřeje a vytvoří se pára (= inhalable mist), což je plynná směs vody, nikotinu a dalších látek, která se inhaluje (to inhale). Kuřák se tak obejde bez tabákových listů (without combusting tobacco = bez spalování tabáku).

Protože e-cigarety produkují páru (vapour /ˈveɪpə(r)/ - BrE, vapor - AmE) z odpařené směsi, namísto kouře, říká se kouření e-cigarety “vaping”, "hezky česky" ... vapování. 
Člověk, který je na závislý na nikotinu z ENDS, je vaper. Všechny ENDS můžete koupit ve vape stores
Přístojům na vapování říkáme také vape devices.

Nebudu se pouštět, jsouce zarputilá nekuřačka, do debaty, jestli je vapování zdravější nebo méně zdravé než kouření - myslím, že obojí s sebou nese závislost na nikotinu, která se neblaze projevuje jak na těle, tak i na duchu.

Tak ať jsou vaši duši OK a těla jakbysmet :-)!

Další info viz Wikipedia - Electronic cigarette
 

From http://www.freepik.com/free-photo/no-smoking_365285.htm