úterý 31. července 2018

Není stín jako stín - shade vs shadow

V horkých letních dnech se rádi schováme před sluncem někam do stínu. Je ale stín v angličtině shadow /ˈʃædəʊ/ nebo shade /ʃeɪd/?

Místu, které je tmavé a chladnější a které je pod něčím nebo za něčím, takže se tam sluneční paprsky nedostanou, říkáme shade.
We sat down in the shade of the wall. Sedli jsme si do stínu u zdi.
The temperature can reach 40°C in the shade. Teplota může dosáhnout až 40°C ve stínu.
The trees provide shade for the animals in the summer. Stromy poskytují zvířatům v létě stín.
These plants grow well in sun or shade. Tyto rostliny dobře prospívají jak na slunci tak ve stínu.

Shadow je tmavý obrys, stín, někoho nebo něčeho, který je na nějaké ploše. Může jít i o neurčitou tmavou plochu, kde není jasné, kdo nebo co tam je.
The ship's sail cast a shadow on the water. Platcha lodi vrhala na vodu stín.
His face was deep in shadow, turned away from her. Jeho obličej byl ve stínu, otočený směrem od ní.
I thought I saw a figure standing in the shadows. Myslela jsem, že vidím postavu, jak stojí ve stínu.

Ženám určitě se slovem shadow naskočí také eyeshadows - barevné oční stíny, které se nanášejí na oční víčka nad oči (odstín, nejen očních stínů, je shade :-)). Pozor, neplést si s shadows (používají se v množném čísle) - tmavými kruhy pod očima, které se nám udělají po probdělé noci nebo když jsme hodně unavení.
She looked pale, with deep shadows under her eyes. Vypadala bledá, s tmavými kruhy pod očima.

Závěrem:
shade je místo ve stínu, kde je chladněji a kam si rádi v letních vedrech sedneme
shadow je samotný stín nečeho/někoho nebo tmavá plocha

Unavení turisté na obrázku odpočívají ve stínu. Tired tourists are resting in the shade... A my budeme nejspíš taky :-)

Více informací o angličtině na www.jrenglish.cz

from https://www.freepik.com/free-photo/tired-tourists-resting_1187829.htm