pátek 30. března 2018

Trouser size XXL

Při nákupech oblečení se nám může snadno stát, že se zamotáme do tvoření otázek a odpovědí na velikost oblečení.
Příklady otázek (Q) a odpovědí (A), lze je mezi sebou i kombinovat:

1) 
Q: What size do you take? Jakou máte velikost?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
2)  
Q: What size shoes do you take? Jakou máte velikost bot?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
Q: What size trousers do you wear? Jakou máte / nosíte velikost kalhot?
A: "My trouser-size is XXX." / "The size of my trousers is XXX."
Q: What color shoes do you wear? Jakou barvu bot nosíte?
Q: What is the color of your shoes? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What size of trousers do you wear?" není správně, protože by vedla na odpověď "My size of trousers is XXX", která nezní anglickému uchu dobře. Zvykem je říkat "the size of..."
Otázka "What is the size of your trousers" je sice jazykově úplně v pořádku, ale asi by to Angličan neřekl, protože to vyzní jako "What is the the size of the trousers you are currently wearing?" (Jaká je velikost kalhot, které máte právě na sobě?). A to je pro Angličana příliš dotěrná otázka, která ani nemusí při zkoušení kalhot v obchodě nutně pomoci :-). Chceme se totiž zeptat na aktuální velikost kalhot nebo velikost, kterou dotyčný chce, tedy jeho trouser-size, a to není velikost žádných konkrétních kalhot, ale jde o míry daného člověka: "the size of your trousers is 30"/ "your trouser-size is 30" a "the size of your shoes is..." / "your shoe-size is..."  
3)
Q: What trouser size do you take? Jakou máte velikost kalhot?
A: "I take trouser size 49."
Q: What trouser size are you? Jaká je velikost vašich kalhot?
A:"My trouser size is XXX."
Q: What colour are your shoes? Jakou barvu mají vaše boty?
Q: What is your shoe-colour? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What are/is your shoes color?" není správně, protože mluvíme o shoe-colour, barvě boty. Obvykle mají obě boty stejnou barvu. Správná otázka je What is your shoe-colour?, protože 'shoe' vystupuje v roli přídavného jména, takzvaného adjectival noun, které je vždy v jednotném čísle. Například: stone-wall ---> a wall made of stones, shoe-size ---> the size of a pair of shoes, trouser-press ---> a device for pressing trousers.
Toto platí i pro všechno oblečení, které si oblékáme na nohy jako např. trousers, jeans, pants, slacks, pantaloons, overalls, coveralls. Všechna tato podstatná jména jsou v množném čísle, ale používají se v jednotném čísle, když stojí před podstatným jménem, např. my pant-size / my pant size. Lze psát se spojovníkem (= hyphen) nebo bez něj jako dvě slova (dnes běžnější). 

4) "I have shoes in size 49," pokud prodávám boty: 
A: "I like these shoes, do you have them in size 48?
B: "Hmmm... I have those shoes in size 49, not 48.


https://www.freepik.com/free-photo/man-putting-on-jacket_1370822.htm


Happy shopping!
&
Happy Easter!