pátek 25. prosince 2015

Svět štamprle a skleničky


Blíží se oslava posledního dne roku a s ní i ne úplně blahodárné popíjení. Zacílíme tedy na slovíčka, která se s alkoholovými dýchánky pojí.

V prvé řadě jde o alkohol / alkoholický nápoj - anglicky alcohol nebo spirit. Spirit je tvrdý alkoholický nápoj jako je whiskey nebo brandy, také přezdívaný jako strong drink nebo the hard stuff (tvrdé alkoholické nápoje).
Neformálně se alkoholu říká také booze /buːz/ nebo tipple /ˈtɪpl/ (pití, chlast) zejména v britské angličtině. His favourite tipple was rum and lemon. Jeho oblíbené pití byl rum s citrónem. 
Humorný výraz tekuté občerstvení (liquid refreshment) zná kdekdo a ví, že se zpravidla jedná o alkohol. Stejně jako z indiánek známá ohnivá voda (firewater), která označuje pálenku / tvrdý alkohol. 

U ohnivé vody prozatím zůstaneme a budeme se věnovat slovíčkům, která hovorově označují štamprle / panák / frťan - malé množství, zejména tvrdého, alkoholu: 
shot - např. a shot of whisky, a shot of tequila 
Malá sklenička, do které se panák nalévá, se jmenuje a shot glass.
Velikost shot glass se v různých zemích liší - např. single shot = 35ml ve Skotsku a Severním Irsku, 25ml ve zbytku Velké Británie a max 44ml ve Spojených státech, kde je to stát od státu různé. 
Slug - např. He took another slug of whisky. Dal si dalšího panáka whiskey.
Short se v Británii také týká tvrdého alkoholu servírovaného v malých množstvích. 
Dram /dræm/ (hlavně ve skotské angličtině) - jde zejména o whisky - např. How about a wee dram to celebrate? Co si dát na oslavu malého panáka?
Toto slovíčko se odráží i v právnickém označení podniků v USA, kde se smí prodávat / servírovat alkoholické nápoje, tzv. dram shops (bary, hospody...).

Lok / hlt tvrdého alkoholu je (hovorově a hlavně v britské angličtině) tot /tɒt/ - např. a tot of rum - hlt rumu. 
Noggin /nog-uh/ ˇkorbílek" - malé množství tvrdého alkoholu obvykle čtvrt pinty, což je asi 142 ml. 
Tumbler /ˈtʌmblə(r)/ - sklenka, pohárek (sklenička bez nožičky) nemá přesnou míru, ale také označuje množství pití, které se do něj vejde. 

Dodržení spávné míry ( = measure) bylo vždy v barech (bars), hospodách (pubs, taverns, gastropubs, inns) a restauracích (restaurants) důležité.
Když vyrazíte v Británii na pivo, tak si můžete dát v britské angličtině hovorově bevvy /ˈbevi/ (v množném čísle bevvies). Jde o výraz pro alkoholický nápoj, zejména pivo: We went out for a few bevvies last night. Včera večer jsme vyrazili na pár piv. 
Objednáte si buď pintu (a pint /paɪnt/ = a pint of beer = zhruba půl litru piva), půl pinty (half a pint of beer) nebo dvojitou (double - čili dvojnásobné množství než je obvyklé).
Nip /nɪp/ - slovo původem z konce 18.století, které znamenalo půl pinty světlého piva (a half-pint of ale).

Nemusíte mít v oblibě tvrdý alkohol, ale rádi si dáte alcopop - britský výraz pro sladký perlivý nápoj, ve kterém alkohol je, ale chutná jako nealkoholický nápoj (soft drink), jako limonáda (lemonade).

O vánocích se také často pije punch /pʌntʃ/ - sladký nápoj z džusu a alkoholu.

Než půjdete z novoročních oslav domů, tak si ještě před odchodem můžete dát jedno na cestu (= one for the road), nebo také a quick one (alkoholický nápoj, který rychle vyzunknete).

Před spaním si třeba dáte skleničku na dobrou noc - anglicky nightcap (s líbezným doslovným překladem 'noční čepička') .

Hlavně nepít žádný utrejch (= rotgut /ˈrät-ˌgət/) - tedy levný alkohol nevalné kvality, aby vás na Nový rok nebolela hlava! 
HAPPY NEW YEAR!

From http://www.freepik.com/free-photo/flaming-drink_611501.htm


sobota 28. listopadu 2015

Utratit peníze ON / FOR

Utrácení peněz patří k přípravě vánočních svátků, ať už chceme nebo ne. Podíváme se na sloveso SPEND (utratit) a předložku, která se k němu pojí:
spend something on something / on somebody / on doing something - utratit něco za něco / na někoho / za nějakou činnost.
She spent £100 on a new dress. Utratila £100 za nové šaty.
More money should be spent on education. Na vzdělání by se mělo utrácet více peněz.
Mum never spends any money on herself. Mamka na sebe nikdy neutrácí peníze.

Macmillan Dictionary povoluje kromě předložky on s utrácením peněz použít i předložku
for
This year we will spend more money for medical care. Tento rok utratíme za lékařskou péči více peněz. 
Také na Internetu na for narazíme, dokonce lze dohledat i příklad rozdílného významu, pokud použijeme on nebo for:
1) I think we should spend the money on a sports club with new gym and bar facilities.
Myslím, že bychom měli peníze utratit za sportovní klub vybavený novou tělocvičnou a barovým pultem. Zvažujeme tedy koupi nějakého sportovního klubu vybaveného novou tělocvičnou a barovým pultem.
2) I think we should spend the money for a sports club with new gym and bar facilities.
Myslím, že bychom měli peníze utratit ve prospěch sportovního klubu vybaveného novou tělocvičnou a barovým pultem. Zvažujeme tedy investici do nějakého již existujícího sportovního klubu, který někdo provozuje a který je vybavený novou tělocvičnou a barovým pultem. Klub ale nechceme koupit, pouze do něj investovat nějaké peníze.
Tento rozdíl je ale vzápětí vyvrácen názorem jiného rodilého mluvčího s tím, že předložky
for i on jsou zaměnitelné a význam záleží na konkrétním kontextu.  
Závěr: na předložku for sice můžete narazit, ale držela bych se pouze předložky on, která je zavedenější a primárně ve slovnících uváděná (např. ve slovnících Longman či Oxford Dictionary se varianta s for neuvádí).
Let's spend the money on this. If not, let's spend it on that. Pojďme utratit peníze za toto. Pokud ne, tak je utraťme za tamto.


<a href="http://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector designed by Freepik</a>

úterý 27. října 2015

Clothes / clothing dělají člověka. Svetr taky :-)

Jaký je rozdíl mezi slovy clothes (oblečení) a clothing (oděvy)?
Clothing zní formálněji než clothes. Např. men's clothing - pánské oděvy, casual clothing - neformální oděv.
Protože slova clothes ani clothing nemají jednotné číslo, tak se pro překlad "kusu oblečení" používá a piece / an item / an article of clothing. Tak můžeme obecně mluvit o nějakém (kousku) oblečení, co nosíme, třeba o šatech (a dress) nebo o košili (a shirt).
Pozor: je neobratné mluvit o "piece of clothes." Je třeba držet se slova "clothing."

Zatímco v létě jsme si vystačili s tílkem (a tank top) nebo nátělníkem (BrE - a singlet, AmE - an undershirt), tak v zimě si přes toto prádlo ještě rádi něco navlékneme (to put on - obléci si něco x to take off - svléci si něco), aby nám nebyla zima.
Třeba pletený svetr (sweater /ˈswetə(r)/, jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ nebo (zvláště v BrE) pullover /ˈpʊləʊvə(r)/), který přetáhneme přes hlavu, protože v britské angličtině není rozepínací. V americké angličtině rozepínací být může.
Jersey je sice v britské angličtině také druh svetru bez knoflíků, ale častěji toto slovíčko označuje jemná sportovní trika nebo dresy, které dobře odvádí pot a nosí je sportovci po celém světě.
Pokud má oblečení u krku rolák, pak jde o polo-neck (AmE turtle-neck / turtleneck) sweater. Rolákový límec turtleneck vznik spojením slov turtle (želva) + neck (krk) = želví krk. Tak nějak vypadá má hlava, když si rolák oblékám :-)
Šaty přece dělají člověka - clothes make the man! (and the woman :-))

from http://www.freepik.com/free-photo/snowman-with-sweater_350366.htm

neděle 25. října 2015

Sometime / sometimes

Slova sometime i sometimes jsou příslovce (adverb), ale jaký je mezi nimi rozdíl?

Sometime (= some time) znamená "někdy", tedy v nějakou dobu v budoucnosti nebo minulosti, ačkoliv ji přesně neznáme. Něco se děje v tuto dobu nebo kolem ní.
 

We'll take a vacation sometime in September. Budeme mít dovolenou někdy v září.
Our house was built sometime around 1900. Náš dům byl postaven někdy kolem roku 1900.
I'll come sometime tomorrow. Přijdu někdy zítra.
Let's get together for dinner sometime. Zajděme si někdy na večeři.


Sometimes znamená "čas od času / sem tam / občas, ale ne vždy" - tedy děj se více než jednou opakoval.
 

I sometimes have to work late. Občas musím zůstat v práci déle.
Sometimes, Grandma would tell us stories about her childhood in Italy. Někdy nám babička vyprávěla o svém dětství v Itálii.
'Do you ever wish you were back in Japan?' 'Sometimes. Not very often.' Přáli jste si někdy, abyste byli zpátky v Japonsku? Občas ano, ale ne moc často.

The journey takes an hour, sometimes even longer. Cesta trvá hodinu, sem tam i déle. We see him sometimes. Občas ho vidíme. 

Věřím, že jste se angličtině věnujete více než sometimes, dokonce (very) often, a přeji vám, abyste s ní i nadále zažívali spoustu pěkných chvil :-)

<a href='http://www.freepik.com/free-vector/bored-student_787766.htm'>Designed by Freepik</a>

pondělí 21. září 2015

Pod pantoflem, palcem a na provázku

Jistě znáte pohrdavou poznámku mířící na nějakého muže: je teď pod pantoflem. Znamená to, že jeho manželka / partnerka má ve všem navrch a muž se jí bez diskuse ve všem podvoluje. Pantofel se anglicky řekne slipper. Přímý překlad z češtiny do angličtiny ovšem nefunguje, tedy žádné "he's under a slipper."

Angličtina má pro takového muže vtipný výraz - je klovnutý / poklovaný slepicí henpecked / hen-pecked (tedy česky "pod pantoflem"). Tento výraz se může vyskytnout v partnerském vztahu. 


V jiných vztazích mezi lidmi, kdy má jeden člověk "pod palcem" toho druhého, se angličtina češtině naopak velmi blíží a thumb (= palec u ruky) funguje:
to be under the thumb - být pod palcem
to keep / hold / have someone under someone's thumb - držet / mít někoho pod něčím palcem
You can't keep your kids under your thumb all their lives. Nemůžeš mít své děti pod dozorem / komandovat je celý život.
I don't want to have these people under my thumb. I'm not the manager type. Nechci mít tyto lidi pod na povel. / Nechci těmto lidem šéfovat. Nejsem manažerský typ.
That girl is totally under her mother's thumb. Ta dívka je úplně pod vlivem / pod kontrolou své matky.


Hodně podobnou situaci popisuje výraz to have somebody in one’s pocket - mít někoho v kapse. Znamená to, že máme na někoho, například na politika nebo policistu, vliv nebo nad ním máme moc. Tu lze získat výhrůžkami nebo úplatkem.

Takto lze tyto veřejné osoby a události účinně kontrolovat taháním za nitky, v angličtině za provázky - to pull the strings.
V neformální angličtině můžete mít na provázku i člověka - to have somebody on a string. To znamená, že ho umíte přimět, aby pro vás udělal, co chcete. Hezky česky řečeno: máte ho / ji omotaného / omotanou kolem prstu.

from http://www.freepik.com/free-vector/abstract-hens_766813.htm

pondělí 31. srpna 2015

Mít prázdné okno nebo výpadek paměti

Jsme opět na začátku školního roku - v čase, kdy nejen studenti začnou těžce dolovat z paměti to, co se už, třeba i vícekrát, učili a stále nic. They keep forgetting and studying. Neustále zapomínají a studují. Ten proces znám :-).

Pokud máme výpadek paměti a nemůžeme si náhle na něco vzpomenout, tak "máme okno".
Anglicky nemáme žádné "window", ale říkáme: "our mind goes blank" - "naše mysl se vyprázdnila". Nebo také "we go blank".
Např. My heart began to race and my mind went blank. Srdce se mi rozbušilo a měla jsem okno / všechno jsem zapomněla.

Angličtina je tak o něco logičtější než čeština. Blank totiž znamená prázdný nebo nic neříkající.

Také můžeme mít "a blank look" - prázdný pohled, když létáme hlavou v oblacích a sníme s otevřenýma očima - we are daydreaming.


To have a blackout - mít dočasnou ztrátu zraku, paměti nebo vědomí - je o něco vážnější...
She had a blackout and couldn't remember anything about the accident. Dočasně ztratila paměť a nic si z nehody nepamatovala.


To je ale pořád lepší než být brain-dead, tedy mít mozek vážně a trvale poškozený a být naživu udržovaný pomocí přístrojů.
V přeneseném a humorném významu se tak ale můžeme cítit i po pracovně náročném dni, kdy už nám mozek nepracuje efektivně a jsme velmi unaveni.
By the time I leave work I'm completely brain-dead. Když odcházím z práce, jsem uplně vyšťavený. Tak se mohou cítit i maminky na / po mateřské dovolené - zde může být význam trochu posunutý a brain-dead znamená velmi hloupý a nudný, neinteligentní:
I was afraid of becoming brain-dead after months at home. Bála jsem se, že po měsících doma zhloupnu.
I'll be brain-dead in the morning if I don't get some sleep. Jestli se nevyspím, tak mi to ráno nebude vůbec myslet.
You would have to be brain-dead not to see the problem. Museli byste být hodně hloupí, abyste si toho problému nevšimli.

Tak vám všem přeji, aby vás nic z výše uvedeného v tomto školním roce nepotkalo a abyste naopak byli (as) fit as a fiddle - zdraví jako řípa.
From http://www.freepik.com/free-vector/frame-with-violin-and-flowers---lovely-vector-background_682640.htm
I když fiddle není řípa, ale jsou to hovorově housle (skřipky) :-)neděle 30. srpna 2015

Jeden a půl hodiny nebo 5 minut chůze?

Zápas se členy v angličtině se někdy zdá nekonečný. A o ně nám dnes půjde především...

Začneme s nevinným slovem půl, anglicky half

Pouhá půl hodina je "half an hour" nebo také "a half hour" (hlavně v mluvené AmE).  Nikdy ale 'half of hour'. 
Half se členem určitým obvykle nekamarádí: I've only read half of the story (I've only read the half of the story).
S určitým členem se pojí jen tehdy, pokud chceme odkázat na nějakou konkrétní polovinu: the first half of the book.
Ve spojeních jeden a půl, dva a půl atd. před half dáváme člen neurčitý: one and a half, two and a half ('one and half', 'two and half'). Pokud za tím následuje podstatné jméno, tak to musí být v množném čísle, protože se jedná o množství více než jedna: She is two and a half years old. One and a half days (one and a half day).


Tedy jeden a půl hodiny se řekne one and a half hours. Nebo také an hour and a half.
 

15 MINUTES - a quarter of an hour
30 MINUTES - half an hour
60 MINUTES - an hour
90 MINUTES - an hour and a half
150 MINUTES - two and a half hours

Chci někomu říci, že nádraží je odtud jen pět minut: The station is only five minutes away. 
Nádraží je odtud jen pět minut pěšky - přidám slůvko walk (pěší chůze) se členem neurčitým a z "pět minut" (five minutes - podstatné jméno v množném čísle) se stává přídavné jméno "pětiminutový" (five-minute s pomlčkou nebo bez ní a v jednotném čísle):
The station is only a five minute walk away. 
nebo-li
It's a five-minute walk. (Je to pět minut pěšky)
It's a short walk. (Je to kousek pěšky)
Pokud nejdete pěšky, ale jedete autobusem, tak prostě nahradíte slovo walk slovem bus ride: a ten minute bus ride; a ten-minute bus ride

Tedy "Je to jeden a půl hodiny chůze" se řekne It's a one and a half hour walk.
"Je to pět minut pěšky" se řekne It's a five-minute walk. (s pomlčkou nebo bez ní).
 
From http://www.freepik.com
 

čtvrtek 23. července 2015

U moře se členem

Je čas dovolených a spousta turistů míří k moři.

U moře (by the sea / at the ocean) na pobřeží (on the coast) si pronajmou chatičku (= they rent a little cottage by the sea / close to the sea) a užívají si exotiku.
Jdou si zaplavat v moři - they go swimming in the sea. Jak děti uvidí moře, tak se k němu přes pláž rozeběhnou, shodí šaty a vběhnou do vln - children run across the beach, strip their clothes off and run into the sea. Hlavně poslouchat plavčíka (= life guard), aby se v moři neutopili (not to drown in the sea / ocean).
Většina turistů si nezapomene udělat výlet lodí na moře - on the sea / in the sea
Pokud se rádi potápí, mohou na dně moře uvidět nejen spoustu zajímavých živočichů, ale třeba i ztroskotanou loď:
There are lots of interesting things living in the sea. V moři žije mnoho zajímavých živočichů.
The wreck is lying at the bottom of the sea. Vrak lodi leží na dně moře.

Jistě jste si všimli, že ve všech příkladech, které jsem nahoře uvedla, je moře psané se členem určitým - "to moře" - the sea / the ocean. 

V některých slovních spojeních nám ale člen zmizí:
 • at sea - It happened on the second night at sea. Stalo se to druhý den na moři. They were lost at sea. Ztratili se na moři.
 • by sea - We travelled by sea. Cestovali jsme lodí (= on a ship) (po moři - travelling on the sea). Most exports went by sea. Většina zboží se vyvážela lodí.
 • out to sea (= na moře, pryč od pevniny) - They stood side by side looking out to sea. Stáli vedle sebe a dívali se na moře.
 • go to sea (= jít pracovat na loď na moře) - He went to sea when he was eighteen. V osmnácti se vydal (pracovat) na moře.
 • put (out) to sea (= vyjet (lodí) na moře)

Tak až budete na lodi na moři a potkáte jinou loď, volejte "Ship ahoy /əˈhɔɪ/!" Loď na obzoru!
A nezapomeňte na ni pak také zavolat "AHOY THERE!", abyste přitáhli její pozornost.
Třeba vám odpoví ... :-)


From http://www.freepik.com/free-vector/under-the-sea_794646.htm

úterý 21. července 2015

Osmiveslice s kormidelníkem i bez

Pokud máte rádi týmové sporty a jezdíte na vodu, tak se jistě rádi občas podíváte na závody osmiveslic.

Angličtina má pro osmiveslici překvapivě jednoduchý název - prostě eight / eit /, např. the gold medalists from the U.S. Women’s 8 boat - zlaté medailistky ze závodu osmiveslic žen Spojených států amerických.

Osmiveslice má k osmi párům vesel (oar /ɔː(r)/ = veslo) samozřejmě osm veslařů (rower /ˈrəʊə(r)/ = veslař), kteří veslují (to row /rəʊ/ = veslovat).

U veslic může být i kormidelník - a cox (= coxswain), který sedí na zádi (a stern), sleduje příď (a bow) a kormidluje loď (to steer the boat).

Veslice s kormidelníkem - a coxed boat, je tedy:

loď s kormidelníkem a s jedním veslařem - a coxed single

loď s kormidelníkem a se dvěma veslaři - a coxed double / pair

loď s kormidelníkem a s čtyřmi veslaři - a coxed four

loď s kormidelníkem a s osmi veslaři - a coxed eight

Veslice bez kormidelníka - a coxless boat.

Další angličtinu pro vodáky najdete zde.

a coxless single

pondělí 29. června 2015

Turistika on holiday

Prázdniny a doba dovolených už zaklepaly na dveře, tak jim otevřeme a pozveme je dál...

Britové ve spojeních
 • be on holiday (být na dovolené): At the moment, I'm on holiday. Take something to read when you are on holiday (when you are on holidays)
 • go on holiday (jet na dovolenou)
 • return / come back from holiday (vrátit se z dovolené): When you come back from holiday, it's hard to work. (When you come back from holidays)
obvykle používají jednotné číslo.

Množné číslo holidays se obvykle používá po
 • členu určitém (the): Soon it will be the holidays.
 • přivlastňovacích zájmenech  (my, your etc.): Where do you want to go for your holidays? There are many days in my holidays when I just choose to stay home and read in the comfort of my bedroom!
 • přídavných jménech: Family holidays are always stressfull. School holidays will start in July and end in September.
Neříkáme be in (your) holidays ani go in (your) holidays. Říkáme go on holiday, go on your holidays, be on holiday nebo be on your holidays.
Neříkáme make a holiday. Říkáme have a holiday.

Zpravidla se ptáme obecně na délku dovolené a mluvíme o ní takto:
How long is your holiday? How long are you going away for? How much holiday are you taking (off work)?' 
Lze There are 6 weeks in the schools summer holiday. Lépe ale zní: The schools summer holiday is 6 weeks long.
Pokud se ptáme, na kolik dní dovolené máme nárok nebo na přesný počet dní dovolené: How many days is your holiday? How many days are you going away for? How many days are you taking off (work)? I was / spent three days on holiday.

Slovo pro dovolenou v AmE je vacation.

K dovolené samozřejmě patří výlety - 'jet na výlet' se řekne: 
go on a trip - We went on a trip to the mountains.
take a trip - They took a trip down the river. We're thinking of taking a trip to the mountains.
Delší výlet už je hike - We went for a hike in the mountains (udělali jsme si pěší výlet do hor).
Hike jako sloveso znamená chodit pěšky na výlety a pěstovat pěší turistiku.
Ráda chodím po horách, a tak provozuji mountain hiking nebo dokonce Alpine hiking /ˈælpaɪn ˈhaɪkɪŋ/ (vysokohorskou turistiku - vztahuje se buď přímo k Alpám nebo k vysokým horám obecně).

Lezení po horách (climbing mountains) pro dobrodružnější povahy - to je sport zvaný horolezectví (mountaineering /ˌmaʊntəˈnɪərɪŋ/). V průvodcích se dočteme o stoupání - ascent /əˈsent/, které nám řekne, za kolik kilometrů vystoupáme o kolik výškových metrů, např. 5 miles/8km, 1310ft/400m of ascent. Také se zpravidla dozvíme nadmořskou výšku našeho výstupu - elevation: The road climbs steadily to an elevation of 1400 feet.

Aktivní dovolená může být spojená i s kanoistikou (canoeing /ke'nu:in/) nebo kaňoningem - sportem, kdy se skáče přímo do proudu rychlé horské řeky a člověka pak dál nese proud, anglicky canyoning /ˈkænjənɪŋ/ od slova canyon /kanjen/ (česky - kaňon).

Spousta lidí dá před kaňoningem přednost autoturistice - motoring tourism nebo-li prostě driving and camping. Pokud jedete s obytným přívěsem, pak můžete použít slovo caravanning /ˈkærəvænɪŋ/.

ENJOY GREAT SUMMERTIME AND RELAX (with English :-) )!

From http://www.freepik.com/free-vector/woman-traveling-with-her-cat_771866.htmpátek 12. června 2015

Moderní čmoudění - vaping

Nekouřím. Přesto mne zaujal fenomén e-cigaret a vapování. V této souvislosti jsme čichla ke zkratce ENDS = electronic nicotine delivery systems = elektronické systémy dodávky nikotinu.

Nejznámejší představitelkou ENDS je e-cigarette nebo-li elektronická cigareta, která funguje na baterii (battery-powered). Nikotinový roztok (= nicotine solution / "juice" / e-liquid) obsahuje i další látky, z nichž některé jsou toxické. Roztok se pomocí baterie v tubě (= a mod / pen) zahřeje a vytvoří se pára (= inhalable mist), což je plynná směs vody, nikotinu a dalších látek, která se inhaluje (to inhale). Kuřák se tak obejde bez tabákových listů (without combusting tobacco = bez spalování tabáku).

Protože e-cigarety produkují páru (vapour /ˈveɪpə(r)/ - BrE, vapor - AmE) z odpařené směsi, namísto kouře, říká se kouření e-cigarety “vaping”, "hezky česky" ... vapování. 
Člověk, který je na závislý na nikotinu z ENDS, je vaper. Všechny ENDS můžete koupit ve vape stores
Přístojům na vapování říkáme také vape devices.

Nebudu se pouštět, jsouce zarputilá nekuřačka, do debaty, jestli je vapování zdravější nebo méně zdravé než kouření - myslím, že obojí s sebou nese závislost na nikotinu, která se neblaze projevuje jak na těle, tak i na duchu.

Tak ať jsou vaši duši OK a těla jakbysmet :-)!

Další info viz Wikipedia - Electronic cigarette
 

From http://www.freepik.com/free-photo/no-smoking_365285.htm


pátek 15. května 2015

Nemilé promile

Jistě víte, že jedno promile je jedna desetina procenta nebo-li jedna tisícina (one part per thousand).
Označení promile je ‰ a je velmi podobné označení procent % (a percent sign). Jen u symbolu promile je na konci přidaná jedna nula navíc.  

Promile se anglicky řekne a per mil, per mill, permil, per mille, permille /per mil /mɪl/ nebo /pəː ˈmɪleɪ, ˈmɪli/. Vzhledem k řídkému používání není sjednocený ani způsob psaní (spelling - hláskování) ani výslovnost (pronunciation).

Pokud vám to celé připadá poněkud složité, tak mám dobrou zprávu. V angličtině se promile příliš nepoužívá navzdory častému používání ve většině jiných jazyků (např. pro obsah alkoholu v krvi - blood alcohol content). Obsah alkoholu v krvi se vyjadřuje v anglicky mluvících zemích v procentech (in percentage terms).
Promile nenajdete ani ve spoustě slovníků (např. ve slovnících Longman, Macmillan nebo Oxford na Internetu). 

A per mil is defined as (jedno promile se definuje jako):
1‰ = 10−3= 11000 = 0.001 = 0.1%
1% = 10‰

Kéž vaše krev při řízení auta neobsahuje ani promile alkoholu :-)
Přeji vám bezpečný návrat z cest ...

From http://www.freepik.com/free-vector/alcohol-drinks_777527.htm

pondělí 4. května 2015

Třídní učitel


Než se začneme bavit o třidním učiteli, je jistě slušnost se zmínit o jeho nadřízeném - řediteli / ředitelce. Zde je možných více pojmenování:
ředitel / ředitelka = 
BrE - head teacher / headteacher / headmaster (= ředitel) / headmistress (= ředitelka) / the head / school principal / občas neformálně skotsky the heidie / heedie
AmE - principal

The head teacher broke the news to the school at morning assembly. Ředitel oznámil novinky na ranním shromáždění.

Class teacher je každý učitel, který ve třídě učí.

Třídní učitel se stará o docházku (register) a organizační záležitosti třídy. Obvykle ve své třídě učí, stejně jako u nás, ale v zahraničí to není nutná podmínka třídnictví.
BrE - tutor nebo často také form teacher
AmE - homeroom teacher

AmE: home room / homeroom –  jde o školní místnost / třídu, kam jdou studenti na začátku každého školního dne, aby učitelé zkontrolovali docházku. Je to také označení pro čas, který se zde stráví: homeroom lasts for ten minutes - kontrola docházky trvá deset minut.

Homeroom / Advisory / Registration / Planning Period - shromáždění třídy, kde může (nejen) třídní učitel kromě docházky řešit další organizační věci, mít ke studentům projev nebo jim něco oznámit. Je to tedy něco jako třídnická hodina. 

Další americké školní pojmy viz Helpforenglish.cz

From http://www.freepik.com/free-vector/mathematics-teacher_782903.htm
 

úterý 28. dubna 2015

Každý s každým

Už jste se někdy zúčastnili turnaje, kde hrál postupně každý s každým a podle výsledků byl pak určen vítěz?

Jak takový systém vysvětlit anglicky?
Je to round robin ... a round robin tournament.
Round robin je právě taková soutěž nebo turnaj, kde se každý hráč nebo tým utká s každým hráčem nebo týmem.
 
Možná znáte hru na příběh, který tvoří více lidí. Každý v příběhu pokračuje přidáním svého dílu příběhu tak, že naváže na předchozí část. Tak vznikne a round robin story.
 

Stejný výraz se dá použít i pro dopis, který vyjadřuje určitý názor a který podepíše mnoho lidí. Nebo dopis, který se rozešle většímu okruhu lidí ... a round robin letter.


From http://www.freepik.com/free-vector/tennis-equipment-vector_710554.htm


pondělí 6. dubna 2015

Sladké papírky s cukrem a moukou

Už jste někdy v ruce drželi sladký papírek? Co to je?
Záhada sweet papers má dvě řešení: jedním překladem jsou papírky / obaly od bonbónu (sweet wrappings, candy wrappers - AmE) (Could you pick up those sweet papers? Mohl bys seberat ty papírky od bonbónů?) a druhým překladem jsou papírová přáníčka, ozdobné pozvánky, dárkový balicí papír, taštičky, dárkové balení ... prostě sweet papers :-).

Mluvíme-li o sladkém, nelze si nevzpomenout na cukr. Každá kuchařka ví, že cukrů je hromada druhů. Povíme si jen o několika hlavních druzích:
 • krystalový cukr / cukr krystal: crystal sugar
 • práškový cukr / cukr moučka / cukerná moučka / pudr na polevu: sugar powder / powdered sugar / icing sugar (icing = poleva) or confectioners' sugar (= cukrářský cukr)
 • kostkový cukr: lump sugar
Od cukru je při pečení jen krůček k mouce:
 • obyčejná mouka (mezi naší hladkou a polohrubou): plain flour (mouka na všechno použití - nejbližší naší polohrubé: all-purpose flour v AmE)
 • hladká mouka: Bohemian flour / smooth flour / fine flour
 • hrubá mouka: coarse-grained flour
 • celozrnná mouka: wholemeal / whole-wheat flour
Pár dalších detailů k mouce najdete zde

From http://www.freepik.com/free-vector/mothers-day-card-with-sweets_771725.htm