úterý 13. listopadu 2018

Zabrat a povolit


Ne, dneska se nebudeme bavit o správném posilování. Budeme si povídat o šatech.
S přicházející zimou se blíží i plesová sezóna a pánové a dámy mohli přes léto změnit svůj objem. Řekneme si tedy něco o úpravách šatů a lidech, kteří nám mohou pomoci, když před zrcadlem smutně prohodíme: It doesn't fit me. Nepadne mi to. :-(

V takovém případě šaty (= dress) nebo oblek / kostým (= suit /sjuːt/) potřebují upravit (= to alter /ˈɔːltə(r)/ something upravit něco), aby mi lépe padly/padl (= so that it would fit me better).

Dnes už si oblečení většina z nás nechá raději upravit od profesionála - we have/get something altered (necháme/dáme si něco upravit).
We can have the dress altered to fit you. Můžeme si nechat ty šaty upravit, aby ti seděly.
She had the dress altered for the wedding. Nechala si na svatbu upravit šaty.
The dress will not need much alteration. Šaty se nebudou muset příliš upravovat.

Zajdeme tedy do krejčovského salonu (= tailor's) nebo do úpravny oděvů - alteration establishment /ˌɔːltəˈreɪʃn ɪˈstæblɪʃmənt/ nebo alteration department v obchodním domě (= a department store).

Těchto úprav se chopí švadleny, krejčové nebo krejčí. Angličtina má pro tyto profese několik výrazů:

Seamstress /ˈsiːmstrəs/ - švadlena nebo krejčová dobře šije (= she is good at sewing /ˈsəʊɪŋ/). Rozdíl mezi švadlenou a krejčovou je v češtině jen v tom, že švadlena šije jemnější věci (třeba halenky, prádlo nebo košile) a krejčová spíš sukně, šaty a kostýmy pro dámy.

Tailor /ˈteɪlə(r)/ (= krejčí / krejčová) se zaměřuje především na šití pánského a formálního oblečení na míru, aby vše padlo jako ulité. Jde hlavně o šití obleků, kalhot, sak a kabátů. Tailor může vytvářet i plesové toalety (= ball gowns /ɡaʊns/) pro dámy na ples (= a ball) nebo maškarní převleky (= fancy dresses) na maškarní (= a fancy dress party).

Dressmaker /ˈdresmeɪkə(r)/ je obecně krejčí nebo krejčová, který šije šaty a spolupracuje s módními návrháři (= fashion designers), ale také šaty sám/sama navrhuje nebo upravuje.

Všichni tito specialisté se věnují nejen šití (= sewing), ale i opravování (= mending), úpravě (= alteration /ˌɔːltəˈreɪʃn/) nebo lemování (= hemming) oděvů. K tomu potřebují špendlíky (= pins), nůžky (= scissors /ˈsɪzəz/), metr (= a tape measure / measuring tape), jehlu (= a needle /ˈniːdl/), nit (= thread /θred/) a šicí stroj (= a sewing machine /ˈsəʊɪŋ məʃiːn/).

Někdy dáme šaty zabrat - take something in, aby se zúžily a byly těsnější:
This dress needs to be taken in at the waist. Ty šaty potřebují zabrat v pase.
Možná ale chceme šaty povolit - let something out - aby byly volnější a větší :-)

Když už máme oblečení hotové a chystáme se vykročit na přehlídkové molo (= a catwalk /ˈkætwɔːk/), tak se ještě před  zrcadlem upravíme - adjust /e'džast/ something - a jsme připraveni vykročit na molo života... :-)
He smoothed his hair and adjusted his tie. Uhladil si vlasy a upravil kravatu.

Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/portrait-of-a-young-woman-working-with-a-sewing-pattern_1281060.htm

pátek 31. srpna 2018

Smombie

Tak se mi dneska připletlo pod nos nové slovíčko smombie.

Víte, co to znamená?

Smombie je slovo složené ze dvou slov smartphone (chytrý telefon) a zombie, jak se už někteří z vás určitě dovtípili.

Je to označení pro člověka, který chodí světem tak ponořený do svého mobilního telefonu, že vůbec nevnímá okolí a je tak sobě i ostatním lidem nebezpečný. Může třeba způsobit dopravní nehodu nebo do někoho nevo něčeho vrazit.

Příklad:
You never know when a smombie bumps into you. Nikdy nevíš, kdy do tebe vrazí závislák na mobilu.

Doporučení:
Odložte o víkendu mobil a dopřejte si mobilní půst. Je to těžké, ale osvobozující ... aspoň na den :-)

DO NOT BE A SMOMBIE :-)

from https://www.kisspng.com/png-distracted-driving-smartphone-zombie-traffic-colli-1823642/

úterý 31. července 2018

Není stín jako stín - shade vs shadow

V horkých letních dnech se rádi schováme před sluncem někam do stínu. Je ale stín v angličtině shadow /ˈʃædəʊ/ nebo shade /ʃeɪd/?

Místu, které je tmavé a chladnější a které je pod něčím nebo za něčím, takže se tam sluneční paprsky nedostanou, říkáme shade.
We sat down in the shade of the wall. Sedli jsme si do stínu u zdi.
The temperature can reach 40°C in the shade. Teplota může dosáhnout až 40°C ve stínu.
The trees provide shade for the animals in the summer. Stromy poskytují zvířatům v létě stín.
These plants grow well in sun or shade. Tyto rostliny dobře prospívají jak na slunci tak ve stínu.

Shadow je tmavý obrys, stín, někoho nebo něčeho, který je na nějaké ploše. Může jít i o neurčitou tmavou plochu, kde není jasné, kdo nebo co tam je.
The ship's sail cast a shadow on the water. Platcha lodi vrhala na vodu stín.
His face was deep in shadow, turned away from her. Jeho obličej byl ve stínu, otočený směrem od ní.
I thought I saw a figure standing in the shadows. Myslela jsem, že vidím postavu, jak stojí ve stínu.

Ženám určitě se slovem shadow naskočí také eyeshadows - barevné oční stíny, které se nanášejí na oční víčka nad oči (odstín, nejen očních stínů, je shade :-)). Pozor, neplést si s shadows (používají se v množném čísle) - tmavými kruhy pod očima, které se nám udělají po probdělé noci nebo když jsme hodně unavení.
She looked pale, with deep shadows under her eyes. Vypadala bledá, s tmavými kruhy pod očima.

Závěrem:
shade je místo ve stínu, kde je chladněji a kam si rádi v letních vedrech sedneme
shadow je samotný stín nečeho/někoho nebo tmavá plocha

Unavení turisté na obrázku odpočívají ve stínu. Tired tourists are resting in the shade... A my budeme nejspíš taky :-)

Více informací o angličtině na www.jrenglish.cz

from https://www.freepik.com/free-photo/tired-tourists-resting_1187829.htm
úterý 29. května 2018

Fire

Oheň (fire) může být jak přítel, tak i nepřítel. Začíná doba kempování a táborů, ale i letních veder a požárů. Shrneme si tedy hlavní slovesa, která se pojí s ohněm.

Nejprve se na oheň podíváme jako na přítele, který nás příjemně zahřeje a pomáhá nám při vaření.
rozdělat oheň - to make/build a fire
zapálit oheň - to light a fire (sloveso light / lit / lit) - Sam had lit a fire to welcome us home. Sam zapálil oheň, aby nás přivítal doma.

Občas se stane, že se plameny (flames) vymknou kontrole a ničí budovy, stromy...
podpálit / zapálit něco - to set fire to something - Several youths had set fire to the police car. Několik mladíků zapálilo policejní auto.
podpálit / zapálit něco - to set something on fire - A candle had set the curtains on fire. Svíčka zapálila závěsy.
vznítit se / vzplanout / chytit - to catch fire - These thatched roofs frequently catch fire. Tyto doškové střechy se často vznítí.
vznítit se / propuknout - to break out - Fires were breaking out everywhere. Ohně propukaly všude.
hořet - to be on fire - The car was now on fire. Auto teď hořelo.
hořet - to burn - A welcoming fire was burning in the fireplace. V krbu hořel oheň na uvítanou. Fires were burning all over the city. Po celém městě hořely ohně.
uhasit oheň - to put out the fire - It took two hours to put out the fire. Trvalo dvě hodiny, než se oheň podařilo uhasit.

Na závěr jeden krásný neformální výraz pro situaci, když si lidě takzvaně "sednou" a rychle se spřátelí. Je to rozhodně pozitivní věc, přestože samotná věta doslovně přeložená už tak pozitivně nezní: Vychází spolu jako dům v plamenech...
They get on like a house on fire. (BrE)
They get along like a house on fire. (AmE)
Přeji tedy i vám, ať máte v životě někoho, s kým si "sednete" a budete vycházet (to get on with somebody - vycházet s někým) jako a house on fire :-).

From https://www.freepik.com/free-photo/close-up-of-fire-flames_903002.htm

pátek 30. března 2018

Trouser size XXL

Při nákupech oblečení se nám může snadno stát, že se zamotáme do tvoření otázek a odpovědí na velikost oblečení.
Příklady otázek (Q) a odpovědí (A), lze je mezi sebou i kombinovat:

1) 
Q: What size do you take? Jakou máte velikost?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
2)  
Q: What size shoes do you take? Jakou máte velikost bot?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
Q: What size trousers do you wear? Jakou máte / nosíte velikost kalhot?
A: "My trouser-size is XXX." / "The size of my trousers is XXX."
Q: What color shoes do you wear? Jakou barvu bot nosíte?
Q: What is the color of your shoes? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What size of trousers do you wear?" není správně, protože by vedla na odpověď "My size of trousers is XXX", která nezní anglickému uchu dobře. Zvykem je říkat "the size of..."
Otázka "What is the size of your trousers" je sice jazykově úplně v pořádku, ale asi by to Angličan neřekl, protože to vyzní jako "What is the the size of the trousers you are currently wearing?" (Jaká je velikost kalhot, které máte právě na sobě?). A to je pro Angličana příliš dotěrná otázka, která ani nemusí při zkoušení kalhot v obchodě nutně pomoci :-). Chceme se totiž zeptat na aktuální velikost kalhot nebo velikost, kterou dotyčný chce, tedy jeho trouser-size, a to není velikost žádných konkrétních kalhot, ale jde o míry daného člověka: "the size of your trousers is 30"/ "your trouser-size is 30" a "the size of your shoes is..." / "your shoe-size is..."  
3)
Q: What trouser size do you take? Jakou máte velikost kalhot?
A: "I take trouser size 49."
Q: What trouser size are you? Jaká je velikost vašich kalhot?
A:"My trouser size is XXX."
Q: What colour are your shoes? Jakou barvu mají vaše boty?
Q: What is your shoe-colour? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What are/is your shoes color?" není správně, protože mluvíme o shoe-colour, barvě boty. Obvykle mají obě boty stejnou barvu. Správná otázka je What is your shoe-colour?, protože 'shoe' vystupuje v roli přídavného jména, takzvaného adjectival noun, které je vždy v jednotném čísle. Například: stone-wall ---> a wall made of stones, shoe-size ---> the size of a pair of shoes, trouser-press ---> a device for pressing trousers.
Toto platí i pro všechno oblečení, které si oblékáme na nohy jako např. trousers, jeans, pants, slacks, pantaloons, overalls, coveralls. Všechna tato podstatná jména jsou v množném čísle, ale používají se v jednotném čísle, když stojí před podstatným jménem, např. my pant-size / my pant size. Lze psát se spojovníkem (= hyphen) nebo bez něj jako dvě slova (dnes běžnější). 

4) "I have shoes in size 49," pokud prodávám boty: 
A: "I like these shoes, do you have them in size 48?
B: "Hmmm... I have those shoes in size 49, not 48.


https://www.freepik.com/free-photo/man-putting-on-jacket_1370822.htm


Happy shopping!
&
Happy Easter!

sobota 24. února 2018

Do the shopping vs go shopping?Jeden student angličtiny se mne zeptal, jestli je rozdíl mezi spojeními to do the shopping a to go shopping. Tady je odpověď pro všechny zvědavce...

"To do the shopping" (jít na nákup / nakoupit) znamená, že jdete nakoupit běžné potraviny - general food (= chleba, mléko, šunka, sýr, ovoce, zelenina...), a/nebo věci běžné spotřeby do domácnosti - household supplies (= prací prášek, toaletní papír, kuchyňské utěrky, saponát na nádobí, šampon...). Souhrnně se těmto věcem říká groceries (= jídlo a další zboží prodávané v obchodě s potravinami). 
I do the weekly grocery shopping on Mondays. Každé pondělí dělám nákup na celý týden.
I go to do the shopping. Jdu nakoupit. ... Tedy jdu nakoupit jídlo, abychom měli z čeho žít, případně další věci, když nám doma něco dojde.

"The shopping" je tedy běžný nákup věcí potřebných pro chod domácnosti.
Tento výraz se někdy používá i v zaměstnání, například v kanceláři, pro označení nákupu běžných kancelářských potřeb. Zaměstnanec může jít do obchodu s kancelářskými potřebami a nakoupit - do the shopping, aby doplnil zásoby papíru do tiskárny, šanony a propisky... 
Stejně tak můžeme spojení "doing the shopping" uplatnit, když mluvíme o objednání běžných spotřebních věcí přes Internet.

"To go shopping" (jít po nákupech / vyrazit nakupovat) je spojení všeobecnější než do the shopping, může jít o jakýkoliv nákup (jídlo, oblečení, spotřební elektronika...).
"Going shopping", tedy nakupování, může být pro některé lidi zábava nebo dokonce i koníček. Většinou nezahrnuje jídlo.
Let's have some fun and go shopping. Poďme si to užít a vyražme na nákupy. ... Budeme se prostě courat po obchodech, okukovat, co mají, a když se nám bude něco líbit, tak si to můžeme koupit.
I go shopping. Vyrážím na nákupy. ... Chodím po obchodech, dívám se do výloh a nakonec si koupím všechno možné, hlavně oblečení, různé doplňky ... nepočítám jídlo, i když něco za jídlo utratím, když mne přepadne hlad.

Pozor: "to go shopping for [something]" (jít něco koupit/sehnat) je něco jiného. Znamená to, že jdeme sehnat a koupit jednu nebo více konkrétních věcí. Může jít i o jídlo, třeba na oslavu, nebo o specialitu, kterou chceme ochutnat nebo dát jako dárek. Proto věta I'm going shopping for milk - Jdu nakupovat mléko - zní podivně, protože mléko samo o sobě ničím zvláštní není. Zato věta I'm going shopping for the ingredients for tonight's party - Jdu sehnat věci na dnešní večírek - je správně.

"Going shopping" se obvykle spojuje s návštěvou více obchodů, kde hledáme to, co by vyhovovalo našim představám. Nebo nám může stačit jeden obchodní dům s širokou nabídkou zboží.

Summa summarum - jen málo žen opravdu těší doing the shopping (tedy nakupování běžných každodenních nutností jako chleba nebo mléko), ale hodně žen miluje going shopping (chození po obchodech, odkud pak vychází ověšené taškami plnými oblečení, bot a doplňků). Má to tak i spousta mužů, a nejen jako doprovod :-)


from https://www.freepik.com/free-photo/couple-looking-at-shop-window_856026.htm

úterý 2. ledna 2018

Magi a dvanáctá noc

Kdo jsou Magi a proč se Večer tříkrálový překládá do angličtiny jako Dvanáctá noc? Zapátrala jsem a píši teď odpověď všem zvídavým studentům.

Třem králům se v angličtině říká buď prostě (the) Three Kings nebo (the) Wise Men (from the East) (moudří muži z Východu) nebo the Magi /ˈmædʒaɪ/ nebo /ˈmeɪdʒaɪ/. Magi jak vidno není jen koření do polévky, ale i množné číslo od slova Magus /ˈmeɪɡəs/, které se do angličtiny dostalo až ve 14.století z francouzštiny, zatímco Magi bylo v angličtině už kolem roku 1200 a přišlo z latiny. Magus je, kromě označení kteréhokoliv ze tří mudrců, také označení člena tradičního dědičného kněžského řádu starých Médů a Peršanů. Toto slovo totiž původně vzniklo ve staré perštině, kde tento kněžský řád označovalo. Dalším významem anglického slova magus je čaroděj nebo mág.

V sobotu 6.1. bude svátek Tří králů. Do angličtiny se překládá jako Epiphany /ɪˈpɪfəni/ a jde o křesťanský svátek na památku tří králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi do Betléma. Tento svátek slaví odhalení Ježíše Krista jako Syna Božího v lidské bytosti, a proto se mu také říká svátek Zjevení Páně. Tak si svátek připomínají především západní křesťané. Východní křesťané si tímto svátkem připomínají hlavně křest (baptism /ˈbæptɪzəm/) Ježíše v řece Jordánu (the Jordan River) a v tom vidí jeho zjevení světu.

Ale zpět ke třem králům: Kašparovi (Caspar /ˈkæspər/ nebo /ˈkæspɑːr/), Melicharovi (Melchior /ˈmɛlkiˌɔːr/) a Baltazarovi (Balthasar /ˈbælθəˌzɑːr/ nebo /bælˈθæzər/). Kašpar byl indický učenec (také se mu říká král z Indie), Melichar byl perský učenec (král z Persie) a Baltazar byl babylonský učenec (král z Arábie). Uvádí se různé země původu tří králů. Baltazarův původ se například připisuje čím dál častěji Africe, zpravidla Etiopii.

Králové nesou Ježíškovi dary (gifts):
První jde Kašpar - obvykle na obrazech jako starý bělovousý muž, který daruje zlato (gold). Zlato je cenné a symbolizuje království na zemi (kingship on earth).
Za ním je Melichar, středního věku, který daruje kadidlo (frankincense /ˈfræŋkɪnsens/). Z kadidla jde voňavý dým a přestavuje božskou podstatu (deity /ˈdeɪəti/).
Nakonec mladý Baltazar, často tmavé pleti, který nese myrhu (myrrh /mɜː(r)/). Myrha se používá jako olej na posvěcení (anointing oil) a balzamování (embalming oil) a je to symbol smrti (death).

Někteří křesťané slaví večer 5.1. jako Večer tříkrálový (Twelfth Night /ˌtwelfθ ˈnaɪt/), který předchází svátku Tří králů. Tento večer tradičně uzavírá vánoční svátky. Jiní křesťané večer slaví až 6.1.

Twelfth Night neboli Dvanáctá noc je tak poslední z dvanácti nocí vánoc, kterým angličtina říká souhrnně Christmastide, doslova přeloženo jako vánoční proud / příliv :-).
Tomuto období 12 dní vánoc (Twelve Days of Christmas) se také říká Christmas Time - vánoční čas nebo the Christmas season - doba vánoc. Christmas tide začíná po západu slunce dne 24.12. Den 24.12. neboli Christmas Eve, eve /i:v/ = večer před svátkem je ještě součástí adventu. Christmas Eve je náš Štědrý večer, večer před svátkem Narození Páně, tedy před Božím hodem vánočním. V tento večer se podle tradice drží vigilie (vigil /ˈvɪdʒɪl/), což je bdění při modlitbách coby příprava na významný svátek. Lidově se této vigilii říká půlnoční mše.  
Christmas time trvá od 25.12. až do 5.1., kdy je 12. noc, tedy Twelfth Night. To je také čas, kdy se uklízejí vánoční dekorace.
Někdo ale dekorace uklízí až 2. února na Hromnice (Candlemas Day, candle /ˈkændl/ = svíčka, mass /mæs/ = mše), kdy je o hodinu více :-).

 HAPPY EPIPHANY!

from https://www.freepik.com/free-vector/the-three-wise-men-in-cartoon-style_826802.htm


Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Magi
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night_(holiday)
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmastide
https://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas