úterý 13. listopadu 2018

Zabrat a povolit


Ne, dneska se nebudeme bavit o správném posilování. Budeme si povídat o šatech.
S přicházející zimou se blíží i plesová sezóna a pánové a dámy mohli přes léto změnit svůj objem. Řekneme si tedy něco o úpravách šatů a lidech, kteří nám mohou pomoci, když před zrcadlem smutně prohodíme: It doesn't fit me. Nepadne mi to. :-(

V takovém případě šaty (= dress) nebo oblek / kostým (= suit /sjuːt/) potřebují upravit (= to alter /ˈɔːltə(r)/ something upravit něco), aby mi lépe padly/padl (= so that it would fit me better).

Dnes už si oblečení většina z nás nechá raději upravit od profesionála - we have/get something altered (necháme/dáme si něco upravit).
We can have the dress altered to fit you. Můžeme si nechat ty šaty upravit, aby ti seděly.
She had the dress altered for the wedding. Nechala si na svatbu upravit šaty.
The dress will not need much alteration. Šaty se nebudou muset příliš upravovat.

Zajdeme tedy do krejčovského salonu (= tailor's) nebo do úpravny oděvů - alteration establishment /ˌɔːltəˈreɪʃn ɪˈstæblɪʃmənt/ nebo alteration department v obchodním domě (= a department store).

Těchto úprav se chopí švadleny, krejčové nebo krejčí. Angličtina má pro tyto profese několik výrazů:

Seamstress /ˈsiːmstrəs/ - švadlena nebo krejčová dobře šije (= she is good at sewing /ˈsəʊɪŋ/). Rozdíl mezi švadlenou a krejčovou je v češtině jen v tom, že švadlena šije jemnější věci (třeba halenky, prádlo nebo košile) a krejčová spíš sukně, šaty a kostýmy pro dámy.

Tailor /ˈteɪlə(r)/ (= krejčí / krejčová) se zaměřuje především na šití pánského a formálního oblečení na míru, aby vše padlo jako ulité. Jde hlavně o šití obleků, kalhot, sak a kabátů. Tailor může vytvářet i plesové toalety (= ball gowns /ɡaʊns/) pro dámy na ples (= a ball) nebo maškarní převleky (= fancy dresses) na maškarní (= a fancy dress party).

Dressmaker /ˈdresmeɪkə(r)/ je obecně krejčí nebo krejčová, který šije šaty a spolupracuje s módními návrháři (= fashion designers), ale také šaty sám/sama navrhuje nebo upravuje.

Všichni tito specialisté se věnují nejen šití (= sewing), ale i opravování (= mending), úpravě (= alteration /ˌɔːltəˈreɪʃn/) nebo lemování (= hemming) oděvů. K tomu potřebují špendlíky (= pins), nůžky (= scissors /ˈsɪzəz/), metr (= a tape measure / measuring tape), jehlu (= a needle /ˈniːdl/), nit (= thread /θred/) a šicí stroj (= a sewing machine /ˈsəʊɪŋ məʃiːn/).

Někdy dáme šaty zabrat - take something in, aby se zúžily a byly těsnější:
This dress needs to be taken in at the waist. Ty šaty potřebují zabrat v pase.
Možná ale chceme šaty povolit - let something out - aby byly volnější a větší :-)

Když už máme oblečení hotové a chystáme se vykročit na přehlídkové molo (= a catwalk /ˈkætwɔːk/), tak se ještě před  zrcadlem upravíme - adjust /e'džast/ something - a jsme připraveni vykročit na molo života... :-)
He smoothed his hair and adjusted his tie. Uhladil si vlasy a upravil kravatu.

Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/portrait-of-a-young-woman-working-with-a-sewing-pattern_1281060.htm

pátek 31. srpna 2018

Smombie

Tak se mi dneska připletlo pod nos nové slovíčko smombie.

Víte, co to znamená?

Smombie je slovo složené ze dvou slov smartphone (chytrý telefon) a zombie, jak se už někteří z vás určitě dovtípili.

Je to označení pro člověka, který chodí světem tak ponořený do svého mobilního telefonu, že vůbec nevnímá okolí a je tak sobě i ostatním lidem nebezpečný. Může třeba způsobit dopravní nehodu nebo do někoho nevo něčeho vrazit.

Příklad:
You never know when a smombie bumps into you. Nikdy nevíš, kdy do tebe vrazí závislák na mobilu.

Doporučení:
Odložte o víkendu mobil a dopřejte si mobilní půst. Je to těžké, ale osvobozující ... aspoň na den :-)

DO NOT BE A SMOMBIE :-)

from https://www.kisspng.com/png-distracted-driving-smartphone-zombie-traffic-colli-1823642/

úterý 31. července 2018

Není stín jako stín - shade vs shadow

V horkých letních dnech se rádi schováme před sluncem někam do stínu. Je ale stín v angličtině shadow /ˈʃædəʊ/ nebo shade /ʃeɪd/?

Místu, které je tmavé a chladnější a které je pod něčím nebo za něčím, takže se tam sluneční paprsky nedostanou, říkáme shade.
We sat down in the shade of the wall. Sedli jsme si do stínu u zdi.
The temperature can reach 40°C in the shade. Teplota může dosáhnout až 40°C ve stínu.
The trees provide shade for the animals in the summer. Stromy poskytují zvířatům v létě stín.
These plants grow well in sun or shade. Tyto rostliny dobře prospívají jak na slunci tak ve stínu.

Shadow je tmavý obrys, stín, někoho nebo něčeho, který je na nějaké ploše. Může jít i o neurčitou tmavou plochu, kde není jasné, kdo nebo co tam je.
The ship's sail cast a shadow on the water. Platcha lodi vrhala na vodu stín.
His face was deep in shadow, turned away from her. Jeho obličej byl ve stínu, otočený směrem od ní.
I thought I saw a figure standing in the shadows. Myslela jsem, že vidím postavu, jak stojí ve stínu.

Ženám určitě se slovem shadow naskočí také eyeshadows - barevné oční stíny, které se nanášejí na oční víčka nad oči (odstín, nejen očních stínů, je shade :-)). Pozor, neplést si s shadows (používají se v množném čísle) - tmavými kruhy pod očima, které se nám udělají po probdělé noci nebo když jsme hodně unavení.
She looked pale, with deep shadows under her eyes. Vypadala bledá, s tmavými kruhy pod očima.

Závěrem:
shade je místo ve stínu, kde je chladněji a kam si rádi v letních vedrech sedneme
shadow je samotný stín nečeho/někoho nebo tmavá plocha

Unavení turisté na obrázku odpočívají ve stínu. Tired tourists are resting in the shade... A my budeme nejspíš taky :-)

Více informací o angličtině na www.jrenglish.cz

from https://www.freepik.com/free-photo/tired-tourists-resting_1187829.htm
úterý 29. května 2018

Fire

Oheň (fire) může být jak přítel, tak i nepřítel. Začíná doba kempování a táborů, ale i letních veder a požárů. Shrneme si tedy hlavní slovesa, která se pojí s ohněm.

Nejprve se na oheň podíváme jako na přítele, který nás příjemně zahřeje a pomáhá nám při vaření.
rozdělat oheň - to make/build a fire
zapálit oheň - to light a fire (sloveso light / lit / lit) - Sam had lit a fire to welcome us home. Sam zapálil oheň, aby nás přivítal doma.

Občas se stane, že se plameny (flames) vymknou kontrole a ničí budovy, stromy...
podpálit / zapálit něco - to set fire to something - Several youths had set fire to the police car. Několik mladíků zapálilo policejní auto.
podpálit / zapálit něco - to set something on fire - A candle had set the curtains on fire. Svíčka zapálila závěsy.
vznítit se / vzplanout / chytit - to catch fire - These thatched roofs frequently catch fire. Tyto doškové střechy se často vznítí.
vznítit se / propuknout - to break out - Fires were breaking out everywhere. Ohně propukaly všude.
hořet - to be on fire - The car was now on fire. Auto teď hořelo.
hořet - to burn - A welcoming fire was burning in the fireplace. V krbu hořel oheň na uvítanou. Fires were burning all over the city. Po celém městě hořely ohně.
uhasit oheň - to put out the fire - It took two hours to put out the fire. Trvalo dvě hodiny, než se oheň podařilo uhasit.

Na závěr jeden krásný neformální výraz pro situaci, když si lidě takzvaně "sednou" a rychle se spřátelí. Je to rozhodně pozitivní věc, přestože samotná věta doslovně přeložená už tak pozitivně nezní: Vychází spolu jako dům v plamenech...
They get on like a house on fire. (BrE)
They get along like a house on fire. (AmE)
Přeji tedy i vám, ať máte v životě někoho, s kým si "sednete" a budete vycházet (to get on with somebody - vycházet s někým) jako a house on fire :-).

From https://www.freepik.com/free-photo/close-up-of-fire-flames_903002.htm

pátek 30. března 2018

Trouser size XXL

Při nákupech oblečení se nám může snadno stát, že se zamotáme do tvoření otázek a odpovědí na velikost oblečení.
Příklady otázek (Q) a odpovědí (A), lze je mezi sebou i kombinovat:

1) 
Q: What size do you take? Jakou máte velikost?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
2)  
Q: What size shoes do you take? Jakou máte velikost bot?
A: "49" / "I take size 49." / "My size is XXX."
Q: What size trousers do you wear? Jakou máte / nosíte velikost kalhot?
A: "My trouser-size is XXX." / "The size of my trousers is XXX."
Q: What color shoes do you wear? Jakou barvu bot nosíte?
Q: What is the color of your shoes? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What size of trousers do you wear?" není správně, protože by vedla na odpověď "My size of trousers is XXX", která nezní anglickému uchu dobře. Zvykem je říkat "the size of..."
Otázka "What is the size of your trousers" je sice jazykově úplně v pořádku, ale asi by to Angličan neřekl, protože to vyzní jako "What is the the size of the trousers you are currently wearing?" (Jaká je velikost kalhot, které máte právě na sobě?). A to je pro Angličana příliš dotěrná otázka, která ani nemusí při zkoušení kalhot v obchodě nutně pomoci :-). Chceme se totiž zeptat na aktuální velikost kalhot nebo velikost, kterou dotyčný chce, tedy jeho trouser-size, a to není velikost žádných konkrétních kalhot, ale jde o míry daného člověka: "the size of your trousers is 30"/ "your trouser-size is 30" a "the size of your shoes is..." / "your shoe-size is..."  
3)
Q: What trouser size do you take? Jakou máte velikost kalhot?
A: "I take trouser size 49."
Q: What trouser size are you? Jaká je velikost vašich kalhot?
A:"My trouser size is XXX."
Q: What colour are your shoes? Jakou barvu mají vaše boty?
Q: What is your shoe-colour? Jaká je barva vašich bot?
Pozor: 
Otázka "What are/is your shoes color?" není správně, protože mluvíme o shoe-colour, barvě boty. Obvykle mají obě boty stejnou barvu. Správná otázka je What is your shoe-colour?, protože 'shoe' vystupuje v roli přídavného jména, takzvaného adjectival noun, které je vždy v jednotném čísle. Například: stone-wall ---> a wall made of stones, shoe-size ---> the size of a pair of shoes, trouser-press ---> a device for pressing trousers.
Toto platí i pro všechno oblečení, které si oblékáme na nohy jako např. trousers, jeans, pants, slacks, pantaloons, overalls, coveralls. Všechna tato podstatná jména jsou v množném čísle, ale používají se v jednotném čísle, když stojí před podstatným jménem, např. my pant-size / my pant size. Lze psát se spojovníkem (= hyphen) nebo bez něj jako dvě slova (dnes běžnější). 

4) "I have shoes in size 49," pokud prodávám boty: 
A: "I like these shoes, do you have them in size 48?
B: "Hmmm... I have those shoes in size 49, not 48.


https://www.freepik.com/free-photo/man-putting-on-jacket_1370822.htm


Happy shopping!
&
Happy Easter!

sobota 24. února 2018

Do the shopping vs go shopping?Jeden student angličtiny se mne zeptal, jestli je rozdíl mezi spojeními to do the shopping a to go shopping. Tady je odpověď pro všechny zvědavce...

"To do the shopping" (jít na nákup / nakoupit) znamená, že jdete nakoupit běžné potraviny - general food (= chleba, mléko, šunka, sýr, ovoce, zelenina...), a/nebo věci běžné spotřeby do domácnosti - household supplies (= prací prášek, toaletní papír, kuchyňské utěrky, saponát na nádobí, šampon...). Souhrnně se těmto věcem říká groceries (= jídlo a další zboží prodávané v obchodě s potravinami). 
I do the weekly grocery shopping on Mondays. Každé pondělí dělám nákup na celý týden.
I go to do the shopping. Jdu nakoupit. ... Tedy jdu nakoupit jídlo, abychom měli z čeho žít, případně další věci, když nám doma něco dojde.

"The shopping" je tedy běžný nákup věcí potřebných pro chod domácnosti.
Tento výraz se někdy používá i v zaměstnání, například v kanceláři, pro označení nákupu běžných kancelářských potřeb. Zaměstnanec může jít do obchodu s kancelářskými potřebami a nakoupit - do the shopping, aby doplnil zásoby papíru do tiskárny, šanony a propisky... 
Stejně tak můžeme spojení "doing the shopping" uplatnit, když mluvíme o objednání běžných spotřebních věcí přes Internet.

"To go shopping" (jít po nákupech / vyrazit nakupovat) je spojení všeobecnější než do the shopping, může jít o jakýkoliv nákup (jídlo, oblečení, spotřební elektronika...).
"Going shopping", tedy nakupování, může být pro některé lidi zábava nebo dokonce i koníček. Většinou nezahrnuje jídlo.
Let's have some fun and go shopping. Poďme si to užít a vyražme na nákupy. ... Budeme se prostě courat po obchodech, okukovat, co mají, a když se nám bude něco líbit, tak si to můžeme koupit.
I go shopping. Vyrážím na nákupy. ... Chodím po obchodech, dívám se do výloh a nakonec si koupím všechno možné, hlavně oblečení, různé doplňky ... nepočítám jídlo, i když něco za jídlo utratím, když mne přepadne hlad.

Pozor: "to go shopping for [something]" (jít něco koupit/sehnat) je něco jiného. Znamená to, že jdeme sehnat a koupit jednu nebo více konkrétních věcí. Může jít i o jídlo, třeba na oslavu, nebo o specialitu, kterou chceme ochutnat nebo dát jako dárek. Proto věta I'm going shopping for milk - Jdu nakupovat mléko - zní podivně, protože mléko samo o sobě ničím zvláštní není. Zato věta I'm going shopping for the ingredients for tonight's party - Jdu sehnat věci na dnešní večírek - je správně.

"Going shopping" se obvykle spojuje s návštěvou více obchodů, kde hledáme to, co by vyhovovalo našim představám. Nebo nám může stačit jeden obchodní dům s širokou nabídkou zboží.

Summa summarum - jen málo žen opravdu těší doing the shopping (tedy nakupování běžných každodenních nutností jako chleba nebo mléko), ale hodně žen miluje going shopping (chození po obchodech, odkud pak vychází ověšené taškami plnými oblečení, bot a doplňků). Má to tak i spousta mužů, a nejen jako doprovod :-)


from https://www.freepik.com/free-photo/couple-looking-at-shop-window_856026.htm

sobota 28. října 2017

Spotřebujte do...

Okénko pro spotřebitele :-)

Lidé, kteří si čtou pečlivě údaje na etiketách výrobků, než si je dají do nákupního košíku, mohou ocenit následující krátký přehled.

Spotřebujte do... / Use-by date - pro čerstvé potraviny (např. mléčné výrobky, chlazené maso, čerstvé pomazánky ...), které se rychle kazí, se uvádí datum použitelnosti. Po tomto datu se bude výrobek rychle kazit, jeho kvalita bude horší a mohli bychom mít zdravotní problémy. Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmí prodávat.

Minimální trvanlivost do… / Best before... / Best-by date - pro trvanlivé potraviny (např. sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny...) se uvádí datum minimální trvanlivosti, do kdy je výrobcem zaručená dobrá kvalita výrobku. Jde o doporučení, do kdy je nejlepší danou potravinu sníst, např. the flour is not yet past its best-before date / ta mouka ještě není prošlá. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti se sice mohou prodávat, pokud je prodejce uzná jako zdravotně nezávadné, ale musí být prodávány odděleně od ostatních a být označeny jako prošlé. Prošlým potravinám výrobce nezaručuje ani dobrou chuť ani výživovou kvalitu.Prodejce ručí za zdravotní nezávadnost.

Sell-by date je informace určená spíše pro prodejce než pro spotřebitele. Jde o datum, do kdy lze výrobek prodávat, aby byla pro zákazníka zachována optimální čerstvost, např. this milk is past its sell-by date. Sell-by date se sice občas překládá jako (nejpozdější) datum spotřeby, ale tento překlad není přesný. Vhodnější překlad je lhůta prodejnosti. V ČR takové datum běžně na potravinách nenajdeme. Spousty lidí ve státech, kde se toto datum uvádí (např. v USA), vyhazují potraviny po datu prodejnosti zbytečně. Potraviny s prošlým sell-by date mají zhruba třetinu své životnosti ještě před sebou (viz The difference between product dates).

from https://www.freepik.com/free-photo/delivery-concept-handsome-african-american-delivery-man-carrying-package-box-of-grocery-food-and-drink-from-store-isolated-on-grey-studio-background-copy-space_1289668.htm

pondělí 25. září 2017

Skládací židle

Mnoho lidí si čas od času láme hlavu nad skládacím nábytkem, který si přivezou z obchodu v krabici a připravují se na boj s částmi, které mají podle návodu vytvořit pěkný funkční celek. Pat a Mat by mohli vyprávět... Smontovat se anglicky řekne assemble /e'sembl/ a opakem je disassemble - rozmontovat.

Jsou ale i výrobky, které můžeme snadno rozložit, pokud je potřebujeme, a složit a uklidit, když už je nepotřebujeme. Od zahradního nábytku po vánoční stromeček. Ušetřit prostor se hodí. Takové výrobky jsou skládací, tady collapsible /kəˈlæpsəbl/, napřiklad: a collapsible chair / boat / bicycle.  

Collapsible je o něco běžnejší u židlí a stolů než další anglické slovo folding /ˈfəʊldɪŋ /, které se ale používá pouze před podstatným jménem. Tedy nelze přeložit "ta židle je skládací": the chair is folding, ale lze říci: it is a folding chair. Části takového výrobku můžeme ohnout nebo přeložit, abychom si ušetřili skladovací prostor: a folding chair / bed / bicycle. Nebo třeba folding partition - skládací stěna - harmonika - odděluje od sebe dvě místnosti. Stejně jako folding door - shrnovací dveře. Méně častým synonymem slova folding je foldaway /ˈfəʊldəweɪ/
Sloveso to fold je v původním významu složit / přeložit, a tak v případech, kde k žádnému přeložení nedochází, například u skládacího kolímku, použijeme collapsible - viz collapsible cup. Kroužky stěn kalíšku do sebe přesně zapadají, ale při skládání se ani neohýbají ani neotáčí - viz složený kalíšek - collapsed cup.
Obecné přídavné jméno pro to, že něco lze složit a ušetřit tím prostor, je tedy collapsible. Folding je jedním z častých způsobů, jak něco složit (to collaps). Skládací židle je tedy jak collapsible chair, tak folding chair ... platí i pro lehátka - deckchairs :-)

http://www.freepik.com/free-photo/deckchairs-in-a-row-on-a-sunny-day_903094.htm

sobota 26. srpna 2017

Je poledne 12am nebo 12pm?

Co vlastně přesně znamenají zkratky a.m. a p.m. (často psané bez teček)?
a.m. je latinsky ante-meridiem, tedy předtím, než slunce došlo k nejvyššimu bodu
p.m. je latinsky post-meridiem, tedy potom, co slunce došlo k nejvyššimu bodu

Pro rozlišení 12am a 12pm nejsou přesně zavedená pravidla, ale často se pro poledne používá 12pm. To si můžeme zapamatovat tak, že když hodiny ukáží 12:00 a já se na ně podívám, tak je v ten okamžik už odpoledne.
S stejnou logikou se pro půlnoc často používá 12am. To si můžeme zapamatovat tak, že když hodiny ukáží 24:00 a já se na ně podívám, tak je v ten okamžik slunce rozhodně před svým nejvyšším bodem :-).

Poledne ... anglicky midday /ˌmɪdˈdeɪ/ (tedy "prostředek dne") = 12 noon = 12 o´clock = 12:00 (= 12pm)
Slunce je v tuto chvíli nejvýše a není tak ani "před" ani "za" nejvyšším bodem. Je tedy 12 noon neboli midday, pokud chceme být jednoznační.

Půlnoc ... anglicky midnight /ˈmɪdnaɪt/ (tedy "prostředek noci") = 12 midnight = 12 o´clock = 24:00 (= 12am)
Pokud řeknu 12 midnight a potřebuji jasně napsat, ke kterému dni půlnoc vztahuji, tak mohu uvést např. 24:00 Sunday nebo 00:00 Monday, tedy 12 midnight Sunday/Monday. Je běžné, že jízdní řády se tomuto problému vyhýbají tak, že napíší 23:59 Sunday, 00:01 Monday nebo 11:59pm.

Suma sumárum - odpověď na úvodní otázku zní, že poledne je zpravidla označované jako 12pm, ale je jistější se nejasnostem vyhnout.
Často nám samozřejmě v pochopení pomůže kontext - například na oběd ve 12 o´clock nedorazím o půlnoci, to dá rozum... :-)


http://www.freepik.com/free-photo/young-fitness-woman-looking-at-her-smart-watch-while-taking-a-break_1232939.htm

sobota 29. dubna 2017

Pálení čarodějnic aneb burning witches


V noci z 30.dubna na 1.května mají všechny čarodějnice mejdan, je pálení čarodějnic.

Čarodějnice se tu noc setkávají na prokletém místě a na ochranu proti nim lidé pálí veliké ohně. Byl to jeden z největších pohanských svátků, kdy se také díky celé té magii otevíraly jeskyně s poklady.
Pálením starého klestí a upálením hadrové figuríny Smrtky (Morany), může se případně vyhodit i do řeky :-), se slaví příchod jara a plodnosti. Zajímavosti k českým zvykům zde.

Pálení čarodějnic se dá do angličtiny přeložit jako burning witches nebo witch burning (to burn /be:rn/ = pálit, witch /wič/ = čarodějnice). Velký oheň nebo hranice se řekne bonfire /ban¸faier/.

V některých evropských zemích se tento svátek slaví, například v Německu nebo ve Švédsku, pod jménem Valpuržina noc / Valpuržin svátek (= Walpurga's feast) podle anglické misionářky svaté Walburgy (= Saint Walpurga, detaily zde). Ale v jiných ne, jako třeba v Anglii.

Abychom Angličanům přiblížili, co se při oslavách děje, můžeme se odkázat na anglický svátek "upalování" Guye Fawkese na Bonfire night, který mají Angličané 5.listopadu. Voják Guy Fawkes byl římský katolík a pokusil se 5.11. 1605 spáchat atantát na protestantského krále Jakuba I. Byl ale odhalen a popraven. Na oslavu, že král atentát přežil, začali lidé zapalovat ohně a parlament pak schválil 5.listopad jako státní svátek. V pozdějších dobách v ten den lidé upalovali i figuríny lidí, které nenáviděli. Koncem 19.století se začaly organizovat veřejné ohňostroje a ve 20.století se svátek proměnil na Noc ohňostrojů (Firework night), kdy organizovanou zábavu často pořádají nejrůznější charity.

Happy Bonfire night :-)

from http://www.freepik.com/free-photo/a-witch-on-halloween-night_951023.htm

čtvrtek 30. března 2017

Most both halves

Dnes se budu věnovat třem běžným slovíčkům: most, half a both. Pojí se k nim 3 dotazy, se kterými se na mne obrátili mí studenti.

Většina studentů ví, že "the" se používá u superlativů, např. she is the most dangerous woman I've met - je to (ta) nejnebezpečnější žena, jakou jsem kdy potkal. "Most" nám pomáhá vytvořit superlativ u dlouhých přídavných jmen.

První dobrý dotaz studentů je, jestli je "the" před "most" pokaždé. 

Odpověď: u výše uvedených superlativů ano. 
Kdy ne? Podíváme se na následující případy:

1. Most - nejvíce (z nějakého množství nebo počtu) - "the" se může v neformální britské angličtině vynechat:

Who do you think will get (the) most votes? Kdo, myslíš, dostane nejvíce hlasů?

2.
Most - většina, t.j. více než polovina lidí nebo něčeho / téměř všichni/všechno – "the" se v tomto smyslu nepoužívá!
I like most vegetables. Mám rád většinu zeleniny.
Most classical music sends me to sleep. Většina klasické hudby mne uspí.
As most of you know, I've decided to resign. Jak většina z vás ví, rozhodl jsem se odstoupit.
Most of the people I had invited turned up. Většina lidí, které jsem pozvala, přišla.


Druhým dotazem studentů je použití členu před "half".
Pokud se half použije jako samostatné podstatné jméno (= noun) anebo ve spojení s podstatným jménem ve smyslu polovina, půlka, tak se k němu pojí člen určitý nebo neurčitý.
It’s a half. Je to polovina.
Costs rose by a half. Náklady stouply o jednu polovinu.
 

Over a half of all accidents happen in the home. Více než jedna polovina nehod se stane doma. Člen neurčitý "a" zde znamená "jedna". 

Ale pozor:
Pokud po half následuje of, tak se před half člen nepíše:
Half (of) the money was mine. Polovina peněz byla moje.
Half (of) the fruit was bad. Polovina ovoce byla zkažená.
Half (of) the work is already finished. Polovina práce už je hotová.


Pokud je half "nalepené" před podstatným jménem, které si podrží svůj člen těsně před sebou, half člen pak už nemá: half an hour - půl hodiny.
It’s half the price. Je to polovina ceny. 

They spent half the time looking for a parking space. Polovinu času strávili tím, že hledali místo na zaparkování.
Her house is half a mile down the road. Její dům je půl míle odsud.
They offered to pay half the cost of repairs. Nabídli, že zaplatí polovinu nákladů za opravy.
Ve výše uvedených případech tedy nedáváme před "half" žádný člen: 

I waited for half an hour. I waited for a half an hour. Čekal jsem půl hodiny.
She’s four and a half years old now. Je jí teď čtyři a půl roku. (Zde nezapomeneme na množné číslo years.)

Člen také nepoužíváme ve spojeních in half a by half. Zde je half na pozici příslovce.
I've divided the money in half. Rozdělila jsem peníze napůl.
We'll need to reduce the weight by half. Snížíme hmotnost napolovic.

Pokud se half použije jako příslovce (= adverb) ve významu: napůl, z poloviny, napolo, napolovic, zpola, tak člen opět nepoužíváme:

This meal is only half cooked. Jídlo je uvařené jen napůl.
She is half Italian. Je napůl Italka.
He's half English, half Swiss. Je napůl Angličan a napůl Švýcar.


Třetí a poslední zvídavý dotaz studentů směřoval na upřesnění pravidel pro pozici "both" ve větě. Pokud se both vztahuje k podmětu, tak ho umístíme doprostřed, kam obvykle dáváme příslovce:

1. both dáme mezi podmět a hlavní sloveso: They both wanted to sell the house. (between the subject and the main verb) Oba chtěli dům prodat.
2. Pokud je ve větě modální
nebo pomocné sloveso, tak se both umístí po modálním slovese (=a modal verb) nebo po prvním pomocném slovese (=the first auxiliary verb): They had both been refused entry to the nightclub. (after the first auxiliary or modal verb) Už předtím je oba nepustili do nočního klubu.
3. Pokud je ve větě sloveso be
jako hlavní sloveso, tak both napíšeme po slovese be: They were both very nice, kind and beautiful. Obě byly velmi příjemné, laskavé a krásné. They both were very nice

Gratuluji, jestli jste pozornost udrželi až sem, a jestě větší ovace si zasloužíte, pokud se zmíněnými pravidly budete řídit. Hodně štěstí :-)

From http://all-free-download.com/free-photos/download/half-moon-night-sky_263100.html

sobota 18. února 2017

Rovnoramenný lichoběžník


Určitě si z hodin matematiky vybavíte, že rovnoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné obě dvojice stran, anglicky parallelogram /pare'lelegram/.

Oproti tomu lichoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné jenom dvě strany. Tady se anglický překlad komplikuje, protože britská angličtina užívá výraz trapezium /tre'pi:zjem/ a americká angličtina trapezoid /trapezoid/.

A tady mohou vznikat matematická nedorozumění, protože naopak v britské angličtině trapezoid znamená čtyřúhelník, kde nejsou rovnoběžné žádné strany. A stejný útvar se v americké angličtině nazývá trapezium. Významy těchto dvou slov jsou tedy v britské a americké angličtině přesně naopak.
British
USA
Trapezoid
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
Trapezium
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)

Lichoběžník může být navíc rovnoramenný, isosceles /ai'sase|liz/. Tedy isosceles trapezium / trapezoid.
Stejný výraz uplatníme i u rovnoramenného trojúhelníku - isosceles triangle /trai|angl/.

from http://all-free-download.com/free-photos/download/sculpture-metal-stainless_215302.html

čtvrtek 29. prosince 2016

Cask beer or keg beer?

Blíží se oslavy konce starého roku a s nimi i zvýšený průtok alkoholu lidskými hrdly. Možná si s přáteli na Silvestra dopřejete bečku piva a bude vás zajímat, jak se takový soudek řekne anglicky.
Podíváme se na rozdíl mezi dvěma anglickými výrazy pro bečku nebo soudek piva: cask a keg. K nim se nám připojí ale - světlé pivo a lager - ležák (pivo obecně se řekne beer).

Cask ale nebo cask-conditioned beer je termín pro nefiltrované a nepasterizované pivo, které zraje během dvou fermentací a čepuje se z dřevěného sudu (cask). Nepřidává se do něj natlakovaný dusík ani oxid uhličitý. Nasycení oxidem uhličitým (CO2) probíhá za pomoci živých kvasnic (yeast) a obvykle se používají čiřidla (finings). Cask beer není tak přesycené oxidem uhličitým jako keg beer a neskladuje se natlakované. Aby chuť piva vynikla co nejlépe, skladuje se a servíruje při teplotě 11 - 13 stupňů Celsia. Na tuto teplotu se musí postupně zchladit, když dorazí do sklepa (cellar) v hospodě. Zde se před čepováním nechá 24 hodin
uležet ve stojanu (rack) nebo se nechá stát na zemi. Pivu musí klesnout sedlina (sediment), kterou obsahuje.
Během této doby se pivo odvětrává (venting), aby se přebytečný CO2 odvedl pryč. Toho se docílí tím, že se tvrdým dřevěným kolíkem prorazí zátka sudu (bung) na vrchu sudu, a ten se pak nahradí jemným prodyšným dřevěným kolíkem. Potom se čep (tap) prorazí do přední ploché části sudu v místě, kterému se říká keystone, a napojí se na něj hadice na odvod piva (beer line). Do 3 dnů většina piv plně dozraje (to fully condition) a jsou připravená k čepování. Jsou čiré (clear), mají čerstvou vůni (fresh aroma) a jejich chuť odpovídá popisu od sládka (brewer).
Pokud se pivo skladuje tak, že sud stojí na zemi, tak se CO2 odvádí trochu jinak - otevřením čepu, který je v místě zvaném keystone spolu s odvětrávacím vývodem nasazený na svislý čepovací prut (vertical extraction rod) napojený na hadici na odvod piva. Jakmile se pivo začne prodávat, je vystaveno působení vzduchu. Kolik piva odteče, tolik vzduchu se přivede do sudu. Když večer hospoda zavře a pivo se přestane prodávat, čep a přívod vzduchu se uzavře, aby pivo přes noc nezvětrávalo. Když je cask beer několik dní na čepu (bez použití CO2 a za použití ruční pumpy - hand pump), tak se postupně dosytí a jeho chuť se den po dni zlepšuje až k vrcholu. Některé hospody čepují bez pumpy přímo z nakloněného soudku (gravity fed).
Cask beer je "živé", a proto se jeho kvalita silně odvíjí od kvalitních skladovacích podmínek v samotné hospodě. Je to opravdové umění, aby sklepmistr (master cellarman) nebo hospodský (publican) zajistil sklep (cellar) bez poskvrnky (spotless), aby se pivo něčím neinfikovalo a mělo správnou teplotu. Také musí
pivo rychle a pravidelně čepovat čisťounkými trubkami do sklenice přímo ze sklepa. Pivo na čepu z takového sudu se bude inzerovat v hospodě jako on cask. Obvykle má na čepu krátkou dobu trvanlivosti 2-4 dny. Pokud se pivo prodává déle než tři dny, tak může chytit octovou (vinegary) nebo zvětralou (stale) pachuť.
Světlému pivu ze sudu neboli cask ale se někdy říká real ale (pravé pivo). Tento název se uchytil po Kampani za pravé pivo (Campaign for Real Ale) a dále rozšířil i na lahvové pivo, které zraje v láhvi. Real ale se vaří (to brew - vařit pivo) ze čtyř tradičních přísad: malted barley (sladový ječmen), hops (chmel), water a yeast (kvasnice).
Casks (5 galonů = 19 litrů) jsou většinou menší než kegs (15.5 galonů = 59 litrů). Casks jsou různě veliké a mají různé názvy: pin (4½ galony), firkin (9 galonů), kilderkin (18 galonů), barrel (36 galonů).

Pivo ze sudu, plechového barelu, je keg beer. K tomuto pivu se oxid uhličitý CO2 přidává a uchovává se v chladu. Prochází stejnou prvotní fermentací jako cask beer, ale pak se filtruje a/nebo pasterizuje. Tím pádem k dalšímu zrání (conditioning) už nedochází. Také se takovému pivu říká ‘brewery-conditioned' beer, protože zrání probíhalo jen v pivovaru (brewery). Protože takovému pivu schází druhá fermentace, tak se mu musí oxid uhličitý přidat uměle a dochází tak k jeho přesycení plynem (an over gassy beer). Do některých keg beers se dnes přidává směs dusíku (nitrogen) a oxidu uhličitého (carbon dioxide) a říká se jim nitro-keg beers. Pivo se skladuje pod tlakem, sud stojí a čepuje se tak, že se plyn (obvykle dusík nebo oxid uhličitý) pumpuje do sudu. Čepovaná piva jsou označována jako beers on tap / on draught / on draft (tedy draught beer nebo draft beer).Tap je výraz pro vodní nebo plynový kohoutek (odtud také tap water - voda, která nám teče z kohoutku). Tyto piva se čepují z keg - plechového sudu a servírují se při teplotě 2 až 8 stupňů Celsia. Keg beer se nemusí skladovat ve sklepě a to je také důvod proč malé pivovary kromě cask beer produkují i keg beer, které mohou dodávat do míst, kde nejsou žádné sklepní prostory (např. sportovní kluby nebo některé restaurace). Keg beer vydrží v sudu mnohem déle, protože plyn brání přístupu kyslíku ze vzduchu a zvětrávání.

Keg beer bylo zpočátku opovržlivé jméno pro nekvalitní světlá piva, ale postupem doby si reputaci napravilo. Dokonce se tak na začátku říkalo slavným evropským ležákům (lagers) na konci 19. století. Keg beers jsou dnes silnější a mají více chmelu i příznivců. Některým keg beers se říká ‘key keg’. Toto pivo má sedlinu, která se potřebuje usadit potom, co pivo do hospody přivezou. Jiným keg beers se zase říká ‘craft’ beers. Tento název obvykle naznačuje intenzivnější příchuť a více prvotřídní přísady.

Keg beer a cask beer mají trochu jinou chuť a vzhled.
Cask beer má méně bublinek než keg beer, je jemně šumivé (effervescent) a také má jemnou mléčně nasládlou zaoblenou příchuť (butterscotch flavour) díky přístupu vzduchu. Pokud se keg beer čepuje pomocí dusíku, tak bude mít jemnější pěnovou čepici (white head), která se bude valit z čepu ve vlnách. K jemnému nasycení oxidem uhličitým u cask beer sice dochází, ale je to v mnohem menší míře než u keg beer. Cask beer je více fermentované a uzrálé.

Teď už jste patřičně vybaveni na návštěvu hospody, ale ať už zvolíte cask beer nebo keg beer, opatrně, aby vám na Nový rok v hlavě nehučelo jako v sudu :-)


from http://all-free-download.com/free-photos/download/pouring-beer_184607.html


úterý 11. října 2016

In the street OR on the street OR at the street

in the street

V britské angličtině je běžnější in the street, ale setkáme se zde i s předložkou on, která je častější v americké angličtině:
I live in Queens Road. Bydlím na Queens Road. My house is on Queens Road. Můj dům je na Queens Road.
In the street vystihuje, že se něco nachází nebo nějaký děj probíhá v prostoru vymezeném okraji ulice:
The car was parked in the street. Auto parkuje na ulici.
The children were playing in the street. Děti se hrály na ulici.
He is used to being recognized in the street. Je zvyklý, že ho lidé na ulici poznávají.
A couple were arguing out in the street. Dvojice se hádala venku na ulici.
She parks her car in the street. Své auto parkuje na ulici.
a bar in a side street off the Champs-Élysées - bar v boční ulici u Champs-Élysées
a rundown house in the back streets of London - zchátralý dům v zapadlých ulicích Londýna


on the street

Je běžnější v americké angličtině, ale on the street uslyšíte i v Británii, protože na ostrovy americká angličtina proniká.
On the street se obvykle vztahuje k umístění nějaké budovy:
I live on Main Street. Bydlím na Main Street.
He works at a small store on Main Street. Pracuje v malém obchodě na Main Street.
Thousands of people were out on the streets for the protest. Tisíce lidí vyšli do ulic, aby protestovali.
people dealing drugs on the street - lidé, kteří na ulici prodávají drogy
He grew up on the mean streets of one of the city’s toughest areas. Vyrostl v chudých ulicích v nejdrsnějších částech města.
The word on the street is that it's not going to happen. Hlas ulice předpovídá, že se to nestane.

On the street také může znamenat, že něco doslova leží na chodníku - toto užití je méně časté:
There was a puddle on the street. Na ulici byla kaluž.


at the street

Pokud jde o přesné uvedení adresy včetně čísla popisného, tak použujeme předložku at, která se s přesným uvedením místa pojí (e.g. at the bus stop - na autobusové zastávce):
He lives at 34 Oxford Street in London. Bydlí na adrese Oxford Street 31 v Londýně.
I live at 10 Queens Road. Bydlím na adrese Queens Road 10.
From http://all-free-download.com/free-photos/download/old-town-street_201084.html


středa 7. září 2016

Převýšení výletu je gain

Nejeden z nás byl v létě na tůře a když jsme studovali, kam na výlet vyrazit, tak nás zajímala obtížnost tůry (the strenuousness /ˈstrenjuəsnəs/ of a trip / hike). Ta se určí jednak celkovou délkou trasy, převýšením a délkou výstupu, pokud je terén kopcovitý.

Délka cesty - the length /leŋθ/ of a trip je obvykle v průvodcích udávaná v mílích, kilometrech nebo v hodinách (hlavně na horách).

Převýšení, jakožto součet všech nárůstů nadmořské výšky (výška, stoupání = elevation, nadmořská výška = altitude /ˈæltɪtjuːd/) během celého výšlapu, se anglicky řekne cumulative elevation gain / cumulative gain /ˈkjuːmjələtɪv ɡeɪn/ / elevation gain / gain. Ztráty výšky (= elevation losses) se do součtu nepočítají.

Délka výstupu / stoupání (= ascent /əˈsent/) se udává ve stopách (= feet, zkráceně ft) nebo v metrech.
It was my first ascent of Mount Everest. Byl to můj první výstup na Mount Everest.
Po výstupu zpravidla následuje stejně důležitý sestup - anglicky descent /dɪˈsent/.

Můžeme si tedy přečíst popis výletu v průvodci jako je tento:
8 miles/13km and 750 ft/230m of ascent

Výletu zdar! And stay fit!


from http://all-free-download.com/free-photos/download/hiking-trekking-blue-sky_217232.html