úterý 13. listopadu 2018

Zabrat a povolit


Ne, dneska se nebudeme bavit o správném posilování. Budeme si povídat o šatech.
S přicházející zimou se blíží i plesová sezóna a pánové a dámy mohli přes léto změnit svůj objem. Řekneme si tedy něco o úpravách šatů a lidech, kteří nám mohou pomoci, když před zrcadlem smutně prohodíme: It doesn't fit me. Nepadne mi to. :-(

V takovém případě šaty (= dress) nebo oblek / kostým (= suit /sjuːt/) potřebují upravit (= to alter /ˈɔːltə(r)/ something upravit něco), aby mi lépe padly/padl (= so that it would fit me better).

Dnes už si oblečení většina z nás nechá raději upravit od profesionála - we have/get something altered (necháme/dáme si něco upravit).
We can have the dress altered to fit you. Můžeme si nechat ty šaty upravit, aby ti seděly.
She had the dress altered for the wedding. Nechala si na svatbu upravit šaty.
The dress will not need much alteration. Šaty se nebudou muset příliš upravovat.

Zajdeme tedy do krejčovského salonu (= tailor's) nebo do úpravny oděvů - alteration establishment /ˌɔːltəˈreɪʃn ɪˈstæblɪʃmənt/ nebo alteration department v obchodním domě (= a department store).

Těchto úprav se chopí švadleny, krejčové nebo krejčí. Angličtina má pro tyto profese několik výrazů:

Seamstress /ˈsiːmstrəs/ - švadlena nebo krejčová dobře šije (= she is good at sewing /ˈsəʊɪŋ/). Rozdíl mezi švadlenou a krejčovou je v češtině jen v tom, že švadlena šije jemnější věci (třeba halenky, prádlo nebo košile) a krejčová spíš sukně, šaty a kostýmy pro dámy.

Tailor /ˈteɪlə(r)/ (= krejčí / krejčová) se zaměřuje především na šití pánského a formálního oblečení na míru, aby vše padlo jako ulité. Jde hlavně o šití obleků, kalhot, sak a kabátů. Tailor může vytvářet i plesové toalety (= ball gowns /ɡaʊns/) pro dámy na ples (= a ball) nebo maškarní převleky (= fancy dresses) na maškarní (= a fancy dress party).

Dressmaker /ˈdresmeɪkə(r)/ je obecně krejčí nebo krejčová, který šije šaty a spolupracuje s módními návrháři (= fashion designers), ale také šaty sám/sama navrhuje nebo upravuje.

Všichni tito specialisté se věnují nejen šití (= sewing), ale i opravování (= mending), úpravě (= alteration /ˌɔːltəˈreɪʃn/) nebo lemování (= hemming) oděvů. K tomu potřebují špendlíky (= pins), nůžky (= scissors /ˈsɪzəz/), metr (= a tape measure / measuring tape), jehlu (= a needle /ˈniːdl/), nit (= thread /θred/) a šicí stroj (= a sewing machine /ˈsəʊɪŋ məʃiːn/).

Někdy dáme šaty zabrat - take something in, aby se zúžily a byly těsnější:
This dress needs to be taken in at the waist. Ty šaty potřebují zabrat v pase.
Možná ale chceme šaty povolit - let something out - aby byly volnější a větší :-)

Když už máme oblečení hotové a chystáme se vykročit na přehlídkové molo (= a catwalk /ˈkætwɔːk/), tak se ještě před  zrcadlem upravíme - adjust /e'džast/ something - a jsme připraveni vykročit na molo života... :-)
He smoothed his hair and adjusted his tie. Uhladil si vlasy a upravil kravatu.

Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/portrait-of-a-young-woman-working-with-a-sewing-pattern_1281060.htm