úterý 30. prosince 2014

Bobování nebo sáňkování?

Konečně napadl sníh, děti se rozhodly vytáhnout boby a jít na kopec prověřit, jestli ještě jezdí dolů :-)

Jaké jsou anglické výrazy pro boby a sáňky? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Sled i toboggan jsou slova pro cosi, na co můžeme na kopci sednout a frčet dolů. Obojí se používalo a dodnes používá k dopravě věcí a lidí po sněhu, ale i ke sportu a radovánkám.

Sled má stejně jako naše sáňky zespodu přidělané lyžiny a plošinka, na které sedíme, je zvednutá nad zem. Sáňkování je downhill sledding (AmE) nebo sledging (BrE).
Pokud sled připojíme ke koníkovi nebo jinému tažnému zvířeti, tak se takovým saním říká sleigh nebo sledge. Třeba Santa Claus ve Spojených Státech a Father Christmas v Británii ke svým saním připojují soby (reindeer) a říkají svým saním sleigh.

Když sáňky - sled - doplníme o volant, tak sestavíme bobsled, určený hlavně k závodění a dosažení maximální rychlosti. Zpravidla na bobsled sedí jeden nebo dva závodníci. Těm nejlepším můžeme držet palce na zimních olympijských hrách.

Kromě bobsledding se nám na olympiádě může tajit dech i při dalších dvou podobných olympijských sportech: luge /ˈlʒ/ a skeleton. Tyto sporty se rozvinuly ve Svatém Mořici ve Švýcarsku.
Bobsleigh / bobsled / bobsledding – česky: boby - je sport, ve kterém tým dvou nebo čtyř závodníků sedí v bobech nohama napřed a boby vypadají trochu jako raketa letící ledovým korytem. Oproti tomu luge, ve kterých sedí jen jeden nebo dva závodníci a jedou nohama napřed, jsou nízké minimalistické sáňky. Nejnebezpečnejší mně jako laikovi přijde skeleton, kde se na nizoučké placičce řítí ledovým korytem šílenou rychlostí jeden závodník, a to sebevražedně hlavou vpřed a obličejem k zemi.

Pokud plošinka, na které sedíme, není zvedlá na lyžinách, a klouzá tak se zvednutým předkem přímo po sněhu, jedeme na toboggan - tedy na příbuzném bobů, které se vyrábí z plastu a na kterých se prohání naše děti. Tradiční placatý toboggan se ale vyráběl ze dřeva a vypadal, jako když se spojí několik lyží vedle sebe tak, aby spolu vytvořily plošinku na sezení. Toboggan původně pochází z Kanady od Indiánů Mikmaků. Bobování tak můžeme nazvat tobogganing. Toboggan - boby pro děti - můžeme pořídit samozřejmě i plastový a můžeme mu říkat plastic snow sledge (BrE) - a jsme zpátky u saní a sledging :-).

From http://www.freepik.com/free-vector/cartoon-santa-with-cute-reindeers_708548.htmneděle 14. prosince 2014

Na náměstí

V čase vánočním zajdeme s dětmi alespoň jednou na náměstí, abychom obdivovali veliký nazdobený vánoční strom.

V angličtině na nás hned vyskočí otázka, jestli jsme byli in a square nebo on a square:

- to be in a square znamená, že jsme v prostoru, který náměstí pokrývá (Nelson's Column is in Trafalgar Square. The Wenceslas Monument is in Wenceslas Square.) a který je ohraničený budovami okolo

- to be on a square znamená, že jsme podél okraje náměstí (The National Gallery is on the square. The Hotel Europa is on the square.), používá se tedy pro budovy nebo domy, které náměstí obklopují a ohraničují.

Mezi BrE a AmE je trochu rozdíl v použití.

AmE – pokud jsem bydlela v New Yorku v domě, který má okna na náměstí Washington Square, tak řeknu: I lived on Washington Square. Stejně tak i domy po obou stranách ulice jsou on the street (on Greenwhite Street).

BrE – pokud jsem bydlela v Londýně v domě, který má okna na náměstí Grosvenor Square, tak spíše řeknu: I lived in Grosvenor Square. Také domy mohou být popsány jako in the street (in Greenwhite Street).

Obvykle používáme in a on takto: in – v prostoru ohraničeném hranicemi, on – na povrchu. V souvislosti s oborem nebo polem působnosti tak záleží na našem chápání dané situace.
In the field of mathematics. V oboru / na poli matematiky.
On the football field. Na fotbalovém hřišti.
In Flanders fields. Na flanderských polích.

From http://www.freepik.com/free-photo

úterý 2. prosince 2014

Vzplanout láskou

Náhlé vzplanutí citů v angličtině popisuje sloveso flare up.

City mohou být kladné jako je láska: He flared up with love. His love for her flared up. Vzplanul (k ní) láskou.
Ale i záporné jako je zlost nebo vztek (anger): She flares up at the slightest provocation. Vybuchne zlostí při sebemenší provokaci.

Ale zpět k lásce.

Nemusí vždy vyjít láska na první pohled - love at first sight, ale lze se do někoho zamilovat i později - to fall in love with somebody: They fell in love with each other. Zamilovali se do sebe.

České "být zamilovaný až po uši" nebo "láska jako trám" lze anglicky vyjádřit mnoha způsoby:

  • to fall head over heels in love: He's fallen head over heels in love with his boss. Zamiloval se po uši do své nadřízené (svého nadřízeného).
  • to fall / be (madly / deeply / hopelessly) in love (with somebody) - They're madly in love. Jsou bláznivě zamilovaní.
  • to be very much in love with somebody - někoho velmi milovat
Také nás může někdo silně přitahovat:
to fall for somebody (informal): They fell for each other instantly. Ihned pocítili vzájemné silné sympatie.

Pokud se s někým rychle spřátelíme a jsme velcí přátelé, tak má angličtina zvláštní přirovnání, že spolu vycházíme stejně dobře jako dobře hoří dům:
to get on like a house on fire (BrE) (informal) - I was worried that they wouldn't like each other but in fact they're getting on like a house on fire. Bála jsem se, že se nebudou mít rádi, ale ve skutečnosti se stali velkými přáteli.

Pro někoho (nebo něco), kdo (nebo co) je nám (nade vše) nejmilejší, má angličtina velmi zajímavé pojmenování. Je to jablko našeho oka - apple of one's eye: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye. Má tři děti, ale její nejmladší syn je jí nejmilejší / jejímu srdci nejdražší.

Na závěr několik zpřesnění.

Couple - pár nebo dvojice

- dva lidé "stejného druhu": A couple of police officers were standing at the door. Dvojice policistů stála u dveří.
- dva lidé, kteří jsou svoji nebo mají sexuální nebo platonický vztah: A newly married couple. Novomanželé / novomanželský pár. The couple next door. Pár bydlící vedle nás. The couple was/were married in 2006.  Vzali se v roce 2006. A nice young couple have moved in next door. Vedle se nastěhoval mladý sympatický pár.


Spouse - manžel nebo manželka
Fill in your spouse's name here. Vyplňte jméno vašeho manžela / manželky.

Partner - partner / druh - člověk, kterého jste si vzali nebo s ním/ní máte sexuální vztah 
Come to the New Year disco and bring your partner! Přijďte na novoroční disco a vezměte sebou partnera. 
 

Lover - milenec / milenka - mimomanželský sexuální partner 
He denied that he was her lover. Popíral, že je jejím milencem.
We were lovers for several years. Byli jsme několik let milenci.
The park was full of young lovers holding hands. Park byl plný mladých milenců, kteří se drželi za ruce.

Boyfriend / girlfriend - muž / žena, se kterým (kterou) máte sexuální nebo platonický vztah

She's got a new boyfriend. Má nového přítele.

Single - svobodý / svobodná.

Mingle (ze spojení »Married but single«) – zadaný člověk, který nežije v manželství (»Vdaná, ale svobodná«). 

Více například na http://www.idiomconnection.com/relationship.htmlpondělí 1. prosince 2014

Střední postava a výška


Pokud popisujeme člověka, tak často říkáme, že je někdo střední postavy a/nebo středně vysoký.
V angličtině najdeme věty jako např. He's an average build. He's of medium height.

Jaké sloveso se skrývá za 's ?
Záleží na tom, jestli mluvíme o výšce nebo o postavě.

"Výška" se pojí se slovesem být: to be of medium/average height.
Snažíme se nezapomenout na of  "He is of medium height", ale přijatelné je i "He is medium height."

"Postava" se pojí se slovesem mít: to have an average/medium build.
He has an average build.
Zde nezapomínáme na člen neurčitý a/an, který u "výšky" naopak není.

Vitruvian man from www.freepik.com
Zdroj: http://www.freepik.com/free-vector/vitruvian-man-vector_557373.htm