čtvrtek 3. března 2016

Dvoje montérky


Angličtina montérky, ochranný pracovní oděv, rozlišuje podle jejich horní části.

Dungarees
/ˌdʌŋɡəˈriːz/ (BrE) - kalhoty drží lacl a dvě kšandy přes ramena:
a pair of dungarees jedny montérky
His dungarees were covered in grease. Jeho montérky byly celé umaštěné.
V AmE to jsou overalls nebo bib overalls, přičemž bib znamená bryndák nebo lacl.

Overalls (BrE) nebo boiler suit (hlavně BrE) - volné kalhoty jsou spojené s bundou do jednoho dílu
- tyto montérky pokrývají celou postavu včetně paží:
The mechanic was wearing a pair of blue overalls. Montér měl na sobě modré montérky.
 V AmE jim říkají coveralls/ˈkʌvərɔːlz/.

http://www.freepik.com/free-photo/gloves--hammers--muscles--overalls_458376.htm