úterý 30. prosince 2014

Bobování nebo sáňkování?

Konečně napadl sníh, děti se rozhodly vytáhnout boby a jít na kopec prověřit, jestli ještě jezdí dolů :-)

Jaké jsou anglické výrazy pro boby a sáňky? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Sled i toboggan jsou slova pro cosi, na co můžeme na kopci sednout a frčet dolů. Obojí se používalo a dodnes používá k dopravě věcí a lidí po sněhu, ale i ke sportu a radovánkám.

Sled má stejně jako naše sáňky zespodu přidělané lyžiny a plošinka, na které sedíme, je zvednutá nad zem. Sáňkování je downhill sledding (AmE) nebo sledging (BrE).
Pokud sled připojíme ke koníkovi nebo jinému tažnému zvířeti, tak se takovým saním říká sleigh nebo sledge. Třeba Santa Claus ve Spojených Státech a Father Christmas v Británii ke svým saním připojují soby (reindeer) a říkají svým saním sleigh.

Když sáňky - sled - doplníme o volant, tak sestavíme bobsled, určený hlavně k závodění a dosažení maximální rychlosti. Zpravidla na bobsled sedí jeden nebo dva závodníci. Těm nejlepším můžeme držet palce na zimních olympijských hrách.

Kromě bobsledding se nám na olympiádě může tajit dech i při dalších dvou podobných olympijských sportech: luge /ˈlʒ/ a skeleton. Tyto sporty se rozvinuly ve Svatém Mořici ve Švýcarsku.
Bobsleigh / bobsled / bobsledding – česky: boby - je sport, ve kterém tým dvou nebo čtyř závodníků sedí v bobech nohama napřed a boby vypadají trochu jako raketa letící ledovým korytem. Oproti tomu luge, ve kterých sedí jen jeden nebo dva závodníci a jedou nohama napřed, jsou nízké minimalistické sáňky. Nejnebezpečnejší mně jako laikovi přijde skeleton, kde se na nizoučké placičce řítí ledovým korytem šílenou rychlostí jeden závodník, a to sebevražedně hlavou vpřed a obličejem k zemi.

Pokud plošinka, na které sedíme, není zvedlá na lyžinách, a klouzá tak se zvednutým předkem přímo po sněhu, jedeme na toboggan - tedy na příbuzném bobů, které se vyrábí z plastu a na kterých se prohání naše děti. Tradiční placatý toboggan se ale vyráběl ze dřeva a vypadal, jako když se spojí několik lyží vedle sebe tak, aby spolu vytvořily plošinku na sezení. Toboggan původně pochází z Kanady od Indiánů Mikmaků. Bobování tak můžeme nazvat tobogganing. Toboggan - boby pro děti - můžeme pořídit samozřejmě i plastový a můžeme mu říkat plastic snow sledge (BrE) - a jsme zpátky u saní a sledging :-).

From http://www.freepik.com/free-vector/cartoon-santa-with-cute-reindeers_708548.htmneděle 14. prosince 2014

Na náměstí

V čase vánočním zajdeme s dětmi alespoň jednou na náměstí, abychom obdivovali veliký nazdobený vánoční strom.

V angličtině na nás hned vyskočí otázka, jestli jsme byli in a square nebo on a square:

- to be in a square znamená, že jsme v prostoru, který náměstí pokrývá (Nelson's Column is in Trafalgar Square. The Wenceslas Monument is in Wenceslas Square.) a který je ohraničený budovami okolo

- to be on a square znamená, že jsme podél okraje náměstí (The National Gallery is on the square. The Hotel Europa is on the square.), používá se tedy pro budovy nebo domy, které náměstí obklopují a ohraničují.

Mezi BrE a AmE je trochu rozdíl v použití.

AmE – pokud jsem bydlela v New Yorku v domě, který má okna na náměstí Washington Square, tak řeknu: I lived on Washington Square. Stejně tak i domy po obou stranách ulice jsou on the street (on Greenwhite Street).

BrE – pokud jsem bydlela v Londýně v domě, který má okna na náměstí Grosvenor Square, tak spíše řeknu: I lived in Grosvenor Square. Také domy mohou být popsány jako in the street (in Greenwhite Street).

Obvykle používáme in a on takto: in – v prostoru ohraničeném hranicemi, on – na povrchu. V souvislosti s oborem nebo polem působnosti tak záleží na našem chápání dané situace.
In the field of mathematics. V oboru / na poli matematiky.
On the football field. Na fotbalovém hřišti.
In Flanders fields. Na flanderských polích.

From http://www.freepik.com/free-photo

úterý 2. prosince 2014

Vzplanout láskou

Náhlé vzplanutí citů v angličtině popisuje sloveso flare up.

City mohou být kladné jako je láska: He flared up with love. His love for her flared up. Vzplanul (k ní) láskou.
Ale i záporné jako je zlost nebo vztek (anger): She flares up at the slightest provocation. Vybuchne zlostí při sebemenší provokaci.

Ale zpět k lásce.

Nemusí vždy vyjít láska na první pohled - love at first sight, ale lze se do někoho zamilovat i později - to fall in love with somebody: They fell in love with each other. Zamilovali se do sebe.

České "být zamilovaný až po uši" nebo "láska jako trám" lze anglicky vyjádřit mnoha způsoby:

  • to fall head over heels in love: He's fallen head over heels in love with his boss. Zamiloval se po uši do své nadřízené (svého nadřízeného).
  • to fall / be (madly / deeply / hopelessly) in love (with somebody) - They're madly in love. Jsou bláznivě zamilovaní.
  • to be very much in love with somebody - někoho velmi milovat
Také nás může někdo silně přitahovat:
to fall for somebody (informal): They fell for each other instantly. Ihned pocítili vzájemné silné sympatie.

Pokud se s někým rychle spřátelíme a jsme velcí přátelé, tak má angličtina zvláštní přirovnání, že spolu vycházíme stejně dobře jako dobře hoří dům:
to get on like a house on fire (BrE) (informal) - I was worried that they wouldn't like each other but in fact they're getting on like a house on fire. Bála jsem se, že se nebudou mít rádi, ale ve skutečnosti se stali velkými přáteli.

Pro někoho (nebo něco), kdo (nebo co) je nám (nade vše) nejmilejší, má angličtina velmi zajímavé pojmenování. Je to jablko našeho oka - apple of one's eye: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye. Má tři děti, ale její nejmladší syn je jí nejmilejší / jejímu srdci nejdražší.

Na závěr několik zpřesnění.

Couple - pár nebo dvojice

- dva lidé "stejného druhu": A couple of police officers were standing at the door. Dvojice policistů stála u dveří.
- dva lidé, kteří jsou svoji nebo mají sexuální nebo platonický vztah: A newly married couple. Novomanželé / novomanželský pár. The couple next door. Pár bydlící vedle nás. The couple was/were married in 2006.  Vzali se v roce 2006. A nice young couple have moved in next door. Vedle se nastěhoval mladý sympatický pár.


Spouse - manžel nebo manželka
Fill in your spouse's name here. Vyplňte jméno vašeho manžela / manželky.

Partner - partner / druh - člověk, kterého jste si vzali nebo s ním/ní máte sexuální vztah 
Come to the New Year disco and bring your partner! Přijďte na novoroční disco a vezměte sebou partnera. 
 

Lover - milenec / milenka - mimomanželský sexuální partner 
He denied that he was her lover. Popíral, že je jejím milencem.
We were lovers for several years. Byli jsme několik let milenci.
The park was full of young lovers holding hands. Park byl plný mladých milenců, kteří se drželi za ruce.

Boyfriend / girlfriend - muž / žena, se kterým (kterou) máte sexuální nebo platonický vztah

She's got a new boyfriend. Má nového přítele.

Single - svobodý / svobodná.

Mingle (ze spojení »Married but single«) – zadaný člověk, který nežije v manželství (»Vdaná, ale svobodná«). 

Více například na http://www.idiomconnection.com/relationship.htmlpondělí 1. prosince 2014

Střední postava a výška


Pokud popisujeme člověka, tak často říkáme, že je někdo střední postavy a/nebo středně vysoký.
V angličtině najdeme věty jako např. He's an average build. He's of medium height.

Jaké sloveso se skrývá za 's ?
Záleží na tom, jestli mluvíme o výšce nebo o postavě.

"Výška" se pojí se slovesem být: to be of medium/average height.
Snažíme se nezapomenout na of  "He is of medium height", ale přijatelné je i "He is medium height."

"Postava" se pojí se slovesem mít: to have an average/medium build.
He has an average build.
Zde nezapomínáme na člen neurčitý a/an, který u "výšky" naopak není.

Vitruvian man from www.freepik.com
Zdroj: http://www.freepik.com/free-vector/vitruvian-man-vector_557373.htm

úterý 14. října 2014

Můj boss je můj chef


Boss je anglicky člověk, který řídí práci ostatních lidí, svých podřízených (= subordinate /se'bo:rdenit/).
I'll ask my boss if I can have the day off. Požádám svého šéfa / nadřízeného, aby mi dal den volna.
I like being my own boss (= working for myself and making my own decisions). Rád/a jsem sám sobě šéfem (= pracuji sama/sám na sebe a rozhoduji se samostatně).
Who's the boss (= who's in control) in this house? Kdo to tady řídí / má na povel / šéfuje?
Neformálně mohu šéfem označit i ředitele velké společnosti: the new boss at IBM - nový šéf v IBM.

České šéf se může plést s anglickým chef /šef/, což je ale funkce šéfkuchaře v kuchyni restaurace. Pod ním pracují kuchaři - cooks (pozor: ne cookers - to je v BrE sporák). Tedy právě kuchař může říci: My boss is my chef.

České šéf má blízko k chief /či:f/, které se používá ve slovních spojeních pro názvy vedoucích pracovních pozic jako
police/army/fire etc. chief ... šéf policie/armády/hasičů atd.
Los Angeles Police Chief Willie L. Williams ... policejní ředitel v Los Angeles Willie L. Williams
chief of ... e.g. the British Chief of Defence Staff ... britský velitel obrany
commander-in-chief ... hlavní velitel
editor-in-chief ... šéfredaktor
They offered him the position of editor-in-chief. Nabídli mu pozici/post šéfredaktora.


Zdroj: http://www.freepik.com/free-photo/leadership-3_24548.htm


neděle 12. října 2014

Ježek & jiné účesy

Ježci se budou pomalu ukládat k zimnímu spánku, ale my se podíváme na ježky, které někteří z nás nosí na hlavě celoročně.

Dotaz studentů zněl, jak pojmenovat anglicky účes na ježka.
Jde o buzz cut (účes, kde jsou všechny vlasy zastřižené na velmi krátko, blízko pokožky hlavy).
Účes na ježka může mít více variant, jako třeba butch cut, crew cut, flattop, nebo ivy league (podrobnosti najdete na http://en.wikipedia.org/wiki/Buzz_cut).

Základní slovíčka nejen pro kadeřnice:
fringe (BrE) / bangs (AmE) - ofina
parting / part - pěšinka 
shoulder-length - po ramena
ponytail - ohon (jeden culík vzadu)  
pigtail - culík
plait (BrE) / braid (AmE) - spletený cop 
permanent / perm - trvalá (ondulace)
Na některé účesy potřebujeme hairpin (= vlásenku, sponku do vlasů), neboli bobby pin (hair grip (BrE)), aby nám vlasy držely, jak potřebujeme. Ozdobné sponce do vlasů se říká barrette, neboli hair-slide (BrE).

Další zajímavé účesy jsou:
highlight - melír / proužky ve vlasech
např. hair streaked ("proužkované") with red/grey/blond...
...with black strands of hair (s černými pramínky vlasů)
...black with purple and dark blue subtle streaks (černé vlasy s fialovými a tmavomordými jemnými proužky)
...light brown with blonde highlights (světlehnědé s blond melírem)

bobbed / bob - mikádo
pageboy - pážecí styl
close-cropped (hair) / crop - (vlasy) na krátko (sestřižené)
flat-top - nahoře rovně zastřižené vlasy
mullet /malit/ - nahoře nakrátko a vzadu delší vlasy
short back and sides - vlasy na bocích a vzadu jsou vyholené, nahoře zpravidla nakrátko

combover / comb over - přehazovačka
hair-extension - příčesek - dlouhé svazky vlasů, které se připojí k vlastním vlasům, aby vypadaly delší

big hair - bohatá kštice
loose hairstyle - vlasy nesepnuté nebo sepnuté jen volně

topknot - uzel vlasů nahoře na hlavě
beehive - drdol (doslova - včelí úl)
chignon / bun - uzel vlasů dole na hlavě
bouffant - nahoře natupírované / načechrané vlasy

Mohican - číro
cornrow - spletené afto / malé copánky
dreadlocks - dredy (doslova - strašné lokny)

quiff - čupřina - vlasy stojí vyčesané uprostřed nad čelem
kiss curl - svinutá lokna, která padá do čela nebo do tváře
cowlickneposlušná kadeř - vrozený tvar pramínku vlasů (because it looks like a cow licked the person upside the head - neboť to vypadá, jakoby dotyčnému kráva olízla hlavu)
pompadour - pánský účes - vlasy vyčesané nahoru do vlny (populární v 50. letech v Americe)

pudding-basin haircut - střih "podle hrnce"
tonsure /tonše/ - vyholený vrch hlavy jako u některých misionářů

Zdroj: http://www.freepik.com/free-photo/bride-s-hair_41098.htm

úterý 23. září 2014

Jsou trpké trnky kyselé?

Přichází pomalu podzim a s ním i čas sklizně trnek - po prvních mrazících v říjnu nebo v listopadu. Trpké trnky zesládnou, když projdou mrazem.
V angličtině se trnkový keř nazývá blackthorn, doslova přeloženo "černotrn". Plodem trnkového keře je sloe nebo sloe plum /sleu (plam)/, tedy trnka ("trnková švestka").

To byla ta snadnější část překladu trpkých trnek.
Nejvhodnější popis svíravé trpkosti trnek je v angličtině přídavné jméno astringent /es'trindžent/.
Wikipedia nám to potvrdí: "Sloes are thin-fleshed, with a very strongly astringent flavour when fresh." Trnky mají málo dužniny a čerstvé mají svíravě trpkou chuť. 
(Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_spinosa)

Tedy: trpké trnky jsou astringent sloes.

 
Při přemýšlení o trnkách nejde nevzpomenout na celou skupinu anglických slovíček, která se vztahují ke kyselé chuti. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Sour = having a sharp acid taste, like the taste of a lemon or a fruit that is not ready to be eaten [≠ sweet]: Rachel sampled the wine. It was sour. sour cherries - KYSELÝ.
Sour = mající ostře kyselou chuť jako chuť citrónu nebo chuť nezralého ovoce. Rachel ochutnala víno. Bylo kyselé. Višně = sour cherries = kyselé třešně.

Acidic = very sour: Some fruit juices taste a bit acidic. – VELMI KYSELÝ
Acidic = velmi kyselý: Některé ovocné džusy mají nakyslou chuť / chutnají kysele.

Acid = having a sharp sour taste [= bitter]: a juicy apple with a slightly acid flavour – OSTŘE KYSELÝ.
Acid = mající ostře kyselou chuť [= trpkou]: šťavnaté jablko s mírně kyselou / nakyslou chutí.

Tart = food that is tart has a sharp sour taste: a tart apple – OSTŘE KYSELÝ / VELMI KYSELÝ.
Tart = jídlo, které je velmi kyselé, má ostře kyselou chuť: velmi kyselé jablko.

Astringent = having a sharp acid taste – VELMI OSTŘE KYSELÝ/ TRPKÝ.
Astringent = mající ostře kyselou chuť.
 
Acrid = an acrid smell or taste is strong and unpleasant and stings your nose or throat: a cloud of acrid smoke - ŠTIPLAVÝ.
Acrid = štiplavá vůně nebo chuť je silná a nepříjemná a štípe v nose nebo v krku: oblak štiplavého dýmu.

Poslední slovíčko znamená nejen trpký, ale často také hořký.
Bitter = having a sharp strong taste like black coffee without sugar - HOŘKÝ.
Enjoy the beer's bitter taste as you slowly drink it. Bitter chocolate.         
Bitter = mající velmi výraznou chuť jako hořká káva - káva bez cukru: Pomalu pijte a vychutnejte si hořkou chuť piva. Hořká čokoláda.

Snad nám těch pár "kyselých"  slovíček trochu osvěžilo sladkou podzimní melancholii a vzpomenete si na ně, až budete pít čaj s medem a citrónem :-)

... a nebudete se pak tvářit jako sour dog = mrzutý pes na obrázku níže. Sour tedy může znamenat také mrzutý nebo nevlídný.
  


pondělí 1. září 2014

Tři vejce do skla


Jestli rádi snídáte vajíčka, tak další řádky jsou psané přímo pro vás.
 
Soft-boiled eggs jsou vejce uvařená naměkko nebo na hniličku, aby byl žloutek polotekutý nebo tekutý.
Pozn.: hovorová angličtina - člověk, který je soft-boiled, je vlídný a laskavý (= softhearted / lenient /li:nient/).
 
Vejce naměkko – doba vaření je asi 3–4 minuty.
Takto uvařená vejce můžete oloupat, dát do misky, osolit, opepřit a zalít rozpuštěným máslem. Nakonec ještě posypete pažitkou nebo petrželkou a vykouzlíte ona známá vejce do skla.
Vejce na hniličku – vaříme asi 5 až 6 minut.
 
Poached eggs jsou vejce vařená bez skořápky (to poach the eggs - vařit vejce bez skořápky), tzv. zastřená / ztracená vejce.
Do hrnce dáte vařit vodu s octem. Když začne vařit, vařečkou ji roztočte dokola, aby uprostřed vzniknul malý vír. Ztlumte teplotu asi na polovinu, aby voda nevařila. Do víru vyklepněte opatrně vejce, které ve vodě párkrát lehce otáčejte, aby mělo pěkný tvar. Vařte asi 3 minuty a poté vyndejte děrovanou naběračkou. Na talíři dochuťte solí a pepřem.

Hard-boiled eggs jsou vejce uvařená natvrdo – mají tuhý bílek (= white) i žloutek (= yolk). Vaříme je asi 7 až 8 minut, aby při delším varu okraj žloutku nezezelenal.
Pozn.: hard-boiled znamená hovorově také věcný, suchý, otrlý, hrubě praktický. Např. he uses a hard-boiled approach to managing the business - k řízení podniku přistupuje hrubě prakticky.
 
Omelette /omlit/ je česky omeleta, scrambled eggs jsou míchaná vajíčka a fried eggs jsou volská oka. Ani jedno tu asi nemusím vysvětlovat :-)


středa 30. července 2014

Ahóóój vodáci

K létu patří vodní sporty a lidé se s radostí pouštějí do vodního dobrodružství.
Dnes se pustíme i my do několika základních vodáckých slovíček.
Obecně se projíždění na lodích řekne to go boating.

Pokud má loď vesla (oar /o:r/), tak veslař zabírá vesly, která jsou uchycena k lodi, a vesluje (to oar nebo to row /rou/). U veslic může být i kormidelník - a cox (= coxswain), který sedí na zádi (a stern), sleduje příď (a bow) a kormidluje loď (to steer the boat). Veslice s kormidelníkem - a coxed boat, veslice bez kormidelníka - a coxless boat. Můžeme říci, že jde o loď např. s kormidelníkem a s jedním veslařem - a coxed single, nebo se dvěma veslaři - a coxed double nebo to je osmiveslice - a coxed eight.

Pokud má loď pádla nebo pádlo (paddle /paedl/), tak máme před sebou kajak nebo kanoi. Pádlo není přichyceno k lodi (na rozdíl od vesla).
They go kayaking or canoeing (jezdí se na kajaku nebo v kanoi). 
Přízvuk u slova kayak je na začátku /kai‚k/, zatímco u canoe je na druhé slabice /kəˈnuː/.
Mé děti mi vysvětlily rozdíl mezi kanoí a kajakem takto:
Kanoe je zpravidla otevřená loď s vyšším sedátkem než má kajak. Na kanoi má pádlo list jen na jednom konci. Kajak je obvykle uzavřená loď a má pádlo s listy na obou stranách, tzv. dvojpádlo. Pádlovat se řekne to paddle.

Pádlo s jedním listem se používá i u raftu.
They take an inflatable raft (vezmou nafukovací raft - malý člun z gumy nebo umělé hmoty naplněný vzduchem) and they go rafting. Můžeme vyrazit i na divokou vodu - white water - We went white-water rafting on the Colorado River. 

Kratochvílí, ale občas i nebezpečí, představuje pro vodáky jez - weir /wie/.
Tak jeďte opatrně a AHÓÓÓJ!


pátek 18. července 2014

Hurá, máme zmrzlinu! Mňam!Letní čas přeje letním dobrotám, jako je třeba zmrzlina. Zrovna dnes jsme si pochutnali na čokoládové a byla moc dobrá - anglicky hovorově yummy, což je zároveň i citoslovce mňam / ňam.
Opakem je české fuj! a anglické yuck! It's filthy! Yuck! (Je to strašně špinavé! Fuj!)

Když se nám něco vyjímečného povede nebo dostaneme dobrou zprávu, tak můžeme radostně zvolat "Hurá!" - anglické citoslovce yippee! /jɪˈpiː/

To by se nám nemělo plést se slovem yuppie /ˈjʌpɪ/ nebo yuppy (zkrácení výrazu "young urban professional" nebo "young upwardly-mobile professional"). To je mladý člověk zaměřený na kariéru, který žije ve městě a vydělává hodně peněz, které pak utrácí za drahé módní věci. 
Stejně tak bychom neměli citoslovce yippee plést se slovem Yippies, které označuje členy strany The Youth International Party, což je radikální revoluční anarchistická odnož protiválečných hnutí z 60. let, která se zasazovala za svobodu slova a politicky angažovala. Např. v roce 1968 navrhovali prase ("Pigasus the Immortal") jako kandidáta na prezidenta.
 

Zdroje: Wikipedie a http://www.freepik.com/free-photo/icecream-1_357483.htm

středa 16. července 2014

Taťka v domácnosti

Doba se postupně mění a doma s dětmi už dávno nezůstávají výhradně maminky, ale čím dál tím častěji z různých důvodů i tátové. Když je rodič na rodičovské/mateřské dovolené, tak je v angličtině on maternity leave

Žena v domácnosti je anglicky housewife, ale co muž v domácnosti? Tedy muž, který se stará o domácnost a nemá obvykle placené zaměstnání?
Angličtina má pro něj více výrazů, ale mně se nejvíce líbí stay-at-home dad / husband / father. Toto lze zkrátit až na pouhé stay-at-home: He's a stay-at-home
Označení househusband /ˈhaʊsˌhʌzbənd/ nebo house husband se dá také použít, ale zde už samotný výraz naznačuje, že musí jít o ženatého muže.

Zdravím tímto srdečně všechny stay-at-homes, bez jejichž obětavé nehonorované práce by se domácnosti těžko obešly.


pondělí 30. června 2014

To je ale pecka!

Někteří si nejspíš vybaví obzvláště vydařený koncert oblíbené skupiny nebo písničku, která je vezme za srdce.

Až pak v představách možná přijde na řadu i opravdová pecka, anglicky stone, kterou najdeme uvnitř švestky či jiného peckovitého ovoce (např. třešní cherries, broskve peach nebo meruňky apricot). Souhrnně se proto peckovinám říká stone fruit.

Druhou významnou skupinou ovoce je pipfruit, kde pip označuje jadérko v tzv. jádrovém ovoci, jehož plodům říkáme malvice. Jsou to např. jablko apple, hruška pear nebo kdoule quince /kwins/. 
Drobná jadérka pips jsou uložená v jádřinci core
Na jedné straně najdeme bubáka dry calyx leaves (doslova přeloženo: suché lístky kalichu), nebo více poeticky the eye of the apple. Na opačné straně je stopka stem, za kterou ovoce visí ze stromu.
Když si pochutnáme na jablku, tak nám zůstane a gnawed / nibbled piece of an apple (nebo jiného ovoce) - prostě ohryzek - an apple core, nebo také vůbec nic, pokud máme pořádný hlad :-)čtvrtek 26. června 2014

Když škrábe kocour

Patříte mezi zastánce školní výuky psacího, tedy vázaného, písma (anglicky cursive /ke: rsiv/ writing)?
Nebo bojujete, aby vaše díte mohlo zůstat u tiskacího písma (anglicky block letters), protože vám vázané písmo přijde nečitelné, hlavně pokud je ruka hodně vypsaná: His cursive was impossible to read. Jeho písmo nebylo možné přečíst. 
Stejně jako psací písmo se anglicky řekne i kurzíva.

Jeden americký rodilý mluvčí mi řekl, že mé psací písmo vypadá legračně a že tak psala jeho babička. Prý se sice pár let na základní škole psací písmo učili, ale pak prý po žácích učitelé stejně chtěli, aby psali block letters, protože je pro ně vázané písmo nečitelné. Tak potkáváme trochu svázané tiskací písmo, kterým angličtí rodilí mluvčí píší. 

Při čtení obzvláště nečitelného písma (illegible /i'ledžebl/ handwriting) můžeme zoufale zaklít, že dotyčný škrábe jako kocour. Jestlipak pro to má i angličtina nějaký výraz? Má :-) ... chicken scratch - kuřecí škrábanice, protože takové písmo vypadá jako otisky kuřecích pařátků a/nebo škrábance, které po sobě kuřata zanechají v prachu na zemi.
Takovým chicken scratch je neuvěřitelně neupraveně napsané písmo, které téměř nelze přečíst. Obvykle jediný, kdo je schopen takové písmo rozluštit je ten, kdo to napsal. A časem ani ten ne :-) Pak můžeme říci: "I can't read this chicken scratch!" Nepřečtu to, protože škrábe jako kocour!

Zdroj: http://shawnblanc.net/2010/01/tablet-amalgamation/

sobota 14. června 2014

Suchý jako suchar nebo sušenka


Začala bych od sušenky. 
Britská angličtina má pro sušenku název biscuit. To je podle definice malá suchá plochá sušenka, která je obvykle sladká, upečená do křupava (např. a packet of chocolate biscuits - balení čokoládových sušenek nebo selection of cheese biscuits - výběr sýrových krekrů).
Americká angličtina používá pro sušenku výraz cookie, což je opět malá plochá sladká sušenka, která je upečená do křupava (např. chocolate chip cookies - sušenky s kousky čokolády).

Pokud nejste na sladké, tedy - you don't have a sweet tooth - nemáte sladký zub :-), tak jste si určitě v předchozím odstavci všimli, že biscuit není vždy slaný. V češtině bych nazvala slanou sušenku krekrem (viz selection of cheese biscuits). V britské angličtině lze také použít výraz water biscuit, což označuje tenký krekr, který není sladký a často se jí se sýrem.
Americká angličtina se v tomto téměř shoduje s češtinou v názvu cracker, což je plochá sušenka, často sladká, kterou obvykle jíme se sýrem.

Sucharu, jak jej známe my, nejlépe v britské angličtině odpovídá rusk /rʌsk/- tvrdý suchý křupavý plátek pečiva nebo tvrdá topinka, kterou jedí rády nejen malé děti :-).

Vzdálenějším příbuzným sušenek a krekrů jsou bramborové lupínky - potato crisps - BrE, potato chips - AmE. Tenké kulaté plátky se osmaží do křupava, pak se vysuší a jí za studena.

Dobrou chuť!
Enjoy your meal ... nebo-li ... bon appétit!úterý 10. června 2014

Kuba nebo Honza anglicky?


Mám syna Jakuba, ale doma mu říkáme Kuba. Anglicky by se Jakub jmenoval James a doma bychom mu říkali Jim nebo jěstě více zdrobněle Jimmy.
Pozor neplést s anglickým jménem Jacob - česky Jákob.

Další velmi běžné české křestní jméno je Jan, anglicky dobře známý John. Doma na takového kluka voláme Honzo, Honzíku nebo Jeníku. V angličtině to je dobře známé jméno Jack. Toto jméno se hojně vyskytuje v anglických písničkách (např. Jack Spratt) a pohádkách (např. Jack and the Beanstalk - Honza a fazolový stonek), podobně jako u nás. 

Často není zřejmé, která anglická jména jsou domáckými variantami kterých křestních jmen. Často užívaná jména jsou například:

Barbara => Barb / Barbie 
Deborah => Deb / Debbie
Dorothy => Dolly / Dot / Dotty
Charles => Charlie / Charley / Chuck  
David => Dave / Davey
Edward => Ned / Ed / Eddie
Elizabeth => Liz / Lizzie / Lisbeth / Beth / Bessie / Bess 
Henry => Harry 
Jacob => Jake 
James => Jim / Jimmy / Jamie
John => Jack / Johnny
Joseph => Joe / Joey
Katherine => Kate / Katie
Margaret => Maggie / Meg / Peggy
Michael => Mike / Mick / Micky
Patricia => Pat / Patty / Patsy / Trish / Trisha
Patrick => Pat
Peter => Pete
Philip => Phil  
Richard => Dick / Richie / Rick,
Robert => Rob / Bob / Bobby / Robbie
Ronald => Ron 
Samuel / Samantha => Sam
Stephen / Steven => Steve
Susan => Suzie / Sue
Terence => Terry
Theodore => Ted
Thomas => Tom / Tommy
Timothy => Tim / Timmy
Victoria => Vicky
Virginia => Ginny
William => Bill / Billy / Will / Willy  

Další jména a jejich domácké varianty najdete zde

Anglicky se zdrobněliny jmen nazývají diminutives of names nebo diminutive forms of first names, pokud chcete zalovit ve vodách Internetu i jinde než zde :-).