sobota 18. února 2017

Rovnoramenný lichoběžník


Určitě si z hodin matematiky vybavíte, že rovnoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné obě dvojice stran, anglicky parallelogram /pare'lelegram/.

Oproti tomu lichoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné jenom dvě strany. Tady se anglický překlad komplikuje, protože britská angličtina užívá výraz trapezium /tre'pi:zjem/ a americká angličtina trapezoid /trapezoid/.

A tady mohou vznikat matematická nedorozumění, protože naopak v britské angličtině trapezoid znamená čtyřúhelník, kde nejsou rovnoběžné žádné strany. A stejný útvar se v americké angličtině nazývá trapezium. Významy těchto dvou slov jsou tedy v britské a americké angličtině přesně naopak.
British
USA
Trapezoid
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
Trapezium
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)

Lichoběžník může být navíc rovnoramenný, isosceles /ai'sase|liz/. Tedy isosceles trapezium / trapezoid.
Stejný výraz uplatníme i u rovnoramenného trojúhelníku - isosceles triangle /trai|angl/.

from http://all-free-download.com/free-photos/download/sculpture-metal-stainless_215302.html