sobota 28. října 2017

Spotřebujte do...

Okénko pro spotřebitele :-)

Lidé, kteří si čtou pečlivě údaje na etiketách výrobků, než si je dají do nákupního košíku, mohou ocenit následující krátký přehled.

Spotřebujte do... / Use-by date - pro čerstvé potraviny (např. mléčné výrobky, chlazené maso, čerstvé pomazánky ...), které se rychle kazí, se uvádí datum použitelnosti. Po tomto datu se bude výrobek rychle kazit, jeho kvalita bude horší a mohli bychom mít zdravotní problémy. Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmí prodávat.

Minimální trvanlivost do… / Best before... / Best-by date - pro trvanlivé potraviny (např. sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny...) se uvádí datum minimální trvanlivosti, do kdy je výrobcem zaručená dobrá kvalita výrobku. Jde o doporučení, do kdy je nejlepší danou potravinu sníst, např. the flour is not yet past its best-before date / ta mouka ještě není prošlá. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti se sice mohou prodávat, pokud je prodejce uzná jako zdravotně nezávadné, ale musí být prodávány odděleně od ostatních a být označeny jako prošlé. Prošlým potravinám výrobce nezaručuje ani dobrou chuť ani výživovou kvalitu.Prodejce ručí za zdravotní nezávadnost.

Sell-by date je informace určená spíše pro prodejce než pro spotřebitele. Jde o datum, do kdy lze výrobek prodávat, aby byla pro zákazníka zachována optimální čerstvost, např. this milk is past its sell-by date. Sell-by date se sice občas překládá jako (nejpozdější) datum spotřeby, ale tento překlad není přesný. Vhodnější překlad je lhůta prodejnosti. V ČR takové datum běžně na potravinách nenajdeme. Spousty lidí ve státech, kde se toto datum uvádí (např. v USA), vyhazují potraviny po datu prodejnosti zbytečně. Potraviny s prošlým sell-by date mají zhruba třetinu své životnosti ještě před sebou (viz The difference between product dates).

from https://www.freepik.com/free-photo/delivery-concept-handsome-african-american-delivery-man-carrying-package-box-of-grocery-food-and-drink-from-store-isolated-on-grey-studio-background-copy-space_1289668.htm

pondělí 25. září 2017

Skládací židle

Mnoho lidí si čas od času láme hlavu nad skládacím nábytkem, který si přivezou z obchodu v krabici a připravují se na boj s částmi, které mají podle návodu vytvořit pěkný funkční celek. Pat a Mat by mohli vyprávět... Smontovat se anglicky řekne assemble /e'sembl/ a opakem je disassemble - rozmontovat.

Jsou ale i výrobky, které můžeme snadno rozložit, pokud je potřebujeme, a složit a uklidit, když už je nepotřebujeme. Od zahradního nábytku po vánoční stromeček. Ušetřit prostor se hodí. Takové výrobky jsou skládací, tady collapsible /kəˈlæpsəbl/, napřiklad: a collapsible chair / boat / bicycle.  

Collapsible je o něco běžnejší u židlí a stolů než další anglické slovo folding /ˈfəʊldɪŋ /, které se ale používá pouze před podstatným jménem. Tedy nelze přeložit "ta židle je skládací": the chair is folding, ale lze říci: it is a folding chair. Části takového výrobku můžeme ohnout nebo přeložit, abychom si ušetřili skladovací prostor: a folding chair / bed / bicycle. Nebo třeba folding partition - skládací stěna - harmonika - odděluje od sebe dvě místnosti. Stejně jako folding door - shrnovací dveře. Méně častým synonymem slova folding je foldaway /ˈfəʊldəweɪ/
Sloveso to fold je v původním významu složit / přeložit, a tak v případech, kde k žádnému přeložení nedochází, například u skládacího kolímku, použijeme collapsible - viz collapsible cup. Kroužky stěn kalíšku do sebe přesně zapadají, ale při skládání se ani neohýbají ani neotáčí - viz složený kalíšek - collapsed cup.
Obecné přídavné jméno pro to, že něco lze složit a ušetřit tím prostor, je tedy collapsible. Folding je jedním z častých způsobů, jak něco složit (to collaps). Skládací židle je tedy jak collapsible chair, tak folding chair ... platí i pro lehátka - deckchairs :-)

http://www.freepik.com/free-photo/deckchairs-in-a-row-on-a-sunny-day_903094.htm

sobota 26. srpna 2017

Je poledne 12am nebo 12pm?

Co vlastně přesně znamenají zkratky a.m. a p.m. (často psané bez teček)?
a.m. je latinsky ante-meridiem, tedy předtím, než slunce došlo k nejvyššimu bodu
p.m. je latinsky post-meridiem, tedy potom, co slunce došlo k nejvyššimu bodu

Pro rozlišení 12am a 12pm nejsou přesně zavedená pravidla, ale často se pro poledne používá 12pm. To si můžeme zapamatovat tak, že když hodiny ukáží 12:00 a já se na ně podívám, tak je v ten okamžik už odpoledne.
S stejnou logikou se pro půlnoc často používá 12am. To si můžeme zapamatovat tak, že když hodiny ukáží 24:00 a já se na ně podívám, tak je v ten okamžik slunce rozhodně před svým nejvyšším bodem :-).

Poledne ... anglicky midday /ˌmɪdˈdeɪ/ (tedy "prostředek dne") = 12 noon = 12 o´clock = 12:00 (= 12pm)
Slunce je v tuto chvíli nejvýše a není tak ani "před" ani "za" nejvyšším bodem. Je tedy 12 noon neboli midday, pokud chceme být jednoznační.

Půlnoc ... anglicky midnight /ˈmɪdnaɪt/ (tedy "prostředek noci") = 12 midnight = 12 o´clock = 24:00 (= 12am)
Pokud řeknu 12 midnight a potřebuji jasně napsat, ke kterému dni půlnoc vztahuji, tak mohu uvést např. 24:00 Sunday nebo 00:00 Monday, tedy 12 midnight Sunday/Monday. Je běžné, že jízdní řády se tomuto problému vyhýbají tak, že napíší 23:59 Sunday, 00:01 Monday nebo 11:59pm.

Suma sumárum - odpověď na úvodní otázku zní, že poledne je zpravidla označované jako 12pm, ale je jistější se nejasnostem vyhnout.
Často nám samozřejmě v pochopení pomůže kontext - například na oběd ve 12 o´clock nedorazím o půlnoci, to dá rozum... :-)


http://www.freepik.com/free-photo/young-fitness-woman-looking-at-her-smart-watch-while-taking-a-break_1232939.htm

pátek 30. června 2017

Zmrzlinový slovníček


S nadcházející dobou prázdnin a dovolených se nám může hodit ...
anglický zmrzlinový mini slovníček 💙💚💛💜

točená zmrzlina = soft serve ice cream
kornout = cone /koun/
oplatkový kornout = wafer cone /weifer koun/

kopečková zmrzlina = scooped ice cream
naběračka na zmrzlinu = scoop /sku:p/
kopeček zmrzliny = scoop

kelímek = cup
vanička = tub
miska = bowl

nanuk - často vodový ovocný nanuk bez čokolády = BrE ice lolly, AmE popsicle / ice pop / freezer pop
nanuk smetanový a obalen v čokoládě (bez dřívka) = choc ice
nanuk smetanový a obalen v čokoládě (na dřívku) = chocolate stick

obecně zmrzlina do ruky = handheld ice cream

Doufám, že se vám nějaká výše uvedená dobrota dostane nejen do ruky :-)

                                                       Happy holidays to everyone!

http://www.freepik.com/free-vector/realistic-ice-cream_1055217.htm
sobota 29. dubna 2017

Pálení čarodějnic aneb burning witches


V noci z 30.dubna na 1.května mají všechny čarodějnice mejdan, je pálení čarodějnic.

Čarodějnice se tu noc setkávají na prokletém místě a na ochranu proti nim lidé pálí veliké ohně. Byl to jeden z největších pohanských svátků, kdy se také díky celé té magii otevíraly jeskyně s poklady.
Pálením starého klestí a upálením hadrové figuríny Smrtky (Morany), může se případně vyhodit i do řeky :-), se slaví příchod jara a plodnosti. Zajímavosti k českým zvykům zde.

Pálení čarodějnic se dá do angličtiny přeložit jako burning witches nebo witch burning (to burn /be:rn/ = pálit, witch /wič/ = čarodějnice). Velký oheň nebo hranice se řekne bonfire /ban¸faier/.

V některých evropských zemích se tento svátek slaví, například v Německu nebo ve Švédsku, pod jménem Valpuržina noc / Valpuržin svátek (= Walpurga's feast) podle anglické misionářky svaté Walburgy (= Saint Walpurga, detaily zde). Ale v jiných ne, jako třeba v Anglii.

Abychom Angličanům přiblížili, co se při oslavách děje, můžeme se odkázat na anglický svátek "upalování" Guye Fawkese na Bonfire night, který mají Angličané 5.listopadu. Voják Guy Fawkes byl římský katolík a pokusil se 5.11. 1605 spáchat atantát na protestantského krále Jakuba I. Byl ale odhalen a popraven. Na oslavu, že král atentát přežil, začali lidé zapalovat ohně a parlament pak schválil 5.listopad jako státní svátek. V pozdějších dobách v ten den lidé upalovali i figuríny lidí, které nenáviděli. Koncem 19.století se začaly organizovat veřejné ohňostroje a ve 20.století se svátek proměnil na Noc ohňostrojů (Firework night), kdy organizovanou zábavu často pořádají nejrůznější charity.

Happy Bonfire night :-)

from http://www.freepik.com/free-photo/a-witch-on-halloween-night_951023.htm

čtvrtek 30. března 2017

Most both halves

Dnes se budu věnovat třem běžným slovíčkům: most, half a both. Pojí se k nim 3 dotazy, se kterými se na mne obrátili mí studenti.

Většina studentů ví, že "the" se používá u superlativů, např. she is the most dangerous woman I've met - je to (ta) nejnebezpečnější žena, jakou jsem kdy potkal. "Most" nám pomáhá vytvořit superlativ u dlouhých přídavných jmen.

První dobrý dotaz studentů je, jestli je "the" před "most" pokaždé. 

Odpověď: u výše uvedených superlativů ano. 
Kdy ne? Podíváme se na následující případy:

1. Most - nejvíce (z nějakého množství nebo počtu) - "the" se může v neformální britské angličtině vynechat:

Who do you think will get (the) most votes? Kdo, myslíš, dostane nejvíce hlasů?

2.
Most - většina, t.j. více než polovina lidí nebo něčeho / téměř všichni/všechno – "the" se v tomto smyslu nepoužívá!
I like most vegetables. Mám rád většinu zeleniny.
Most classical music sends me to sleep. Většina klasické hudby mne uspí.
As most of you know, I've decided to resign. Jak většina z vás ví, rozhodl jsem se odstoupit.
Most of the people I had invited turned up. Většina lidí, které jsem pozvala, přišla.


Druhým dotazem studentů je použití členu před "half".
Pokud se half použije jako samostatné podstatné jméno (= noun) anebo ve spojení s podstatným jménem ve smyslu polovina, půlka, tak se k němu pojí člen určitý nebo neurčitý.
It’s a half. Je to polovina.
Costs rose by a half. Náklady stouply o jednu polovinu.
 

Over a half of all accidents happen in the home. Více než jedna polovina nehod se stane doma. Člen neurčitý "a" zde znamená "jedna". 

Ale pozor:
Pokud po half následuje of, tak se před half člen nepíše:
Half (of) the money was mine. Polovina peněz byla moje.
Half (of) the fruit was bad. Polovina ovoce byla zkažená.
Half (of) the work is already finished. Polovina práce už je hotová.


Pokud je half "nalepené" před podstatným jménem, které si podrží svůj člen těsně před sebou, half člen pak už nemá: half an hour - půl hodiny.
It’s half the price. Je to polovina ceny. 

They spent half the time looking for a parking space. Polovinu času strávili tím, že hledali místo na zaparkování.
Her house is half a mile down the road. Její dům je půl míle odsud.
They offered to pay half the cost of repairs. Nabídli, že zaplatí polovinu nákladů za opravy.
Ve výše uvedených případech tedy nedáváme před "half" žádný člen: 

I waited for half an hour. I waited for a half an hour. Čekal jsem půl hodiny.
She’s four and a half years old now. Je jí teď čtyři a půl roku. (Zde nezapomeneme na množné číslo years.)

Člen také nepoužíváme ve spojeních in half a by half. Zde je half na pozici příslovce.
I've divided the money in half. Rozdělila jsem peníze napůl.
We'll need to reduce the weight by half. Snížíme hmotnost napolovic.

Pokud se half použije jako příslovce (= adverb) ve významu: napůl, z poloviny, napolo, napolovic, zpola, tak člen opět nepoužíváme:

This meal is only half cooked. Jídlo je uvařené jen napůl.
She is half Italian. Je napůl Italka.
He's half English, half Swiss. Je napůl Angličan a napůl Švýcar.


Třetí a poslední zvídavý dotaz studentů směřoval na upřesnění pravidel pro pozici "both" ve větě. Pokud se both vztahuje k podmětu, tak ho umístíme doprostřed, kam obvykle dáváme příslovce:

1. both dáme mezi podmět a hlavní sloveso: They both wanted to sell the house. (between the subject and the main verb) Oba chtěli dům prodat.
2. Pokud je ve větě modální
nebo pomocné sloveso, tak se both umístí po modálním slovese (=a modal verb) nebo po prvním pomocném slovese (=the first auxiliary verb): They had both been refused entry to the nightclub. (after the first auxiliary or modal verb) Už předtím je oba nepustili do nočního klubu.
3. Pokud je ve větě sloveso be
jako hlavní sloveso, tak both napíšeme po slovese be: They were both very nice, kind and beautiful. Obě byly velmi příjemné, laskavé a krásné. They both were very nice

Gratuluji, jestli jste pozornost udrželi až sem, a jestě větší ovace si zasloužíte, pokud se zmíněnými pravidly budete řídit. Hodně štěstí :-)

From http://all-free-download.com/free-photos/download/half-moon-night-sky_263100.html

sobota 18. února 2017

Rovnoramenný lichoběžník


Určitě si z hodin matematiky vybavíte, že rovnoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné obě dvojice stran, anglicky parallelogram /pare'lelegram/.

Oproti tomu lichoběžník je čtyřúhelník, který má rovnoběžné jenom dvě strany. Tady se anglický překlad komplikuje, protože britská angličtina užívá výraz trapezium /tre'pi:zjem/ a americká angličtina trapezoid /trapezoid/.

A tady mohou vznikat matematická nedorozumění, protože naopak v britské angličtině trapezoid znamená čtyřúhelník, kde nejsou rovnoběžné žádné strany. A stejný útvar se v americké angličtině nazývá trapezium. Významy těchto dvou slov jsou tedy v britské a americké angličtině přesně naopak.
British
USA
Trapezoid
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
Trapezium
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém jsou 2 strany rovnoběžné (parallel)
čtyřúhelník (quadrilateral), ve kterém nejsou žádné strany rovnoběžné (parallel)

Lichoběžník může být navíc rovnoramenný, isosceles /ai'sase|liz/. Tedy isosceles trapezium / trapezoid.
Stejný výraz uplatníme i u rovnoramenného trojúhelníku - isosceles triangle /trai|angl/.

from http://all-free-download.com/free-photos/download/sculpture-metal-stainless_215302.html