pátek 15. května 2015

Nemilé promile

Jistě víte, že jedno promile je jedna desetina procenta nebo-li jedna tisícina (one part per thousand).
Označení promile je ‰ a je velmi podobné označení procent % (a percent sign). Jen u symbolu promile je na konci přidaná jedna nula navíc.  

Promile se anglicky řekne a per mil, per mill, permil, per mille, permille /per mil /mɪl/ nebo /pəː ˈmɪleɪ, ˈmɪli/. Vzhledem k řídkému používání není sjednocený ani způsob psaní (spelling - hláskování) ani výslovnost (pronunciation).

Pokud vám to celé připadá poněkud složité, tak mám dobrou zprávu. V angličtině se promile příliš nepoužívá navzdory častému používání ve většině jiných jazyků (např. pro obsah alkoholu v krvi - blood alcohol content). Obsah alkoholu v krvi se vyjadřuje v anglicky mluvících zemích v procentech (in percentage terms).
Promile nenajdete ani ve spoustě slovníků (např. ve slovnících Longman, Macmillan nebo Oxford na Internetu). 

A per mil is defined as (jedno promile se definuje jako):
1‰ = 10−3= 11000 = 0.001 = 0.1%
1% = 10‰

Kéž vaše krev při řízení auta neobsahuje ani promile alkoholu :-)
Přeji vám bezpečný návrat z cest ...

From http://www.freepik.com/free-vector/alcohol-drinks_777527.htm

pondělí 4. května 2015

Třídní učitel


Než se začneme bavit o třidním učiteli, je jistě slušnost se zmínit o jeho nadřízeném - řediteli / ředitelce. Zde je možných více pojmenování:
ředitel / ředitelka = 
BrE - head teacher / headteacher / headmaster (= ředitel) / headmistress (= ředitelka) / the head / school principal / občas neformálně skotsky the heidie / heedie
AmE - principal

The head teacher broke the news to the school at morning assembly. Ředitel oznámil novinky na ranním shromáždění.

Class teacher je každý učitel, který ve třídě učí.

Třídní učitel se stará o docházku (register) a organizační záležitosti třídy. Obvykle ve své třídě učí, stejně jako u nás, ale v zahraničí to není nutná podmínka třídnictví.
BrE - tutor nebo často také form teacher
AmE - homeroom teacher

AmE: home room / homeroom –  jde o školní místnost / třídu, kam jdou studenti na začátku každého školního dne, aby učitelé zkontrolovali docházku. Je to také označení pro čas, který se zde stráví: homeroom lasts for ten minutes - kontrola docházky trvá deset minut.

Homeroom / Advisory / Registration / Planning Period - shromáždění třídy, kde může (nejen) třídní učitel kromě docházky řešit další organizační věci, mít ke studentům projev nebo jim něco oznámit. Je to tedy něco jako třídnická hodina. 

Další americké školní pojmy viz Helpforenglish.cz

From http://www.freepik.com/free-vector/mathematics-teacher_782903.htm