pondělí 21. září 2015

Pod pantoflem, palcem a na provázku

Jistě znáte pohrdavou poznámku mířící na nějakého muže: je teď pod pantoflem. Znamená to, že jeho manželka / partnerka má ve všem navrch a muž se jí bez diskuse ve všem podvoluje. Pantofel se anglicky řekne slipper. Přímý překlad z češtiny do angličtiny ovšem nefunguje, tedy žádné "he's under a slipper."

Angličtina má pro takového muže vtipný výraz - je klovnutý / poklovaný slepicí henpecked / hen-pecked (tedy česky "pod pantoflem"). Tento výraz se může vyskytnout v partnerském vztahu. 


V jiných vztazích mezi lidmi, kdy má jeden člověk "pod palcem" toho druhého, se angličtina češtině naopak velmi blíží a thumb (= palec u ruky) funguje:
to be under the thumb - být pod palcem
to keep / hold / have someone under someone's thumb - držet / mít někoho pod něčím palcem
You can't keep your kids under your thumb all their lives. Nemůžeš mít své děti pod dozorem / komandovat je celý život.
I don't want to have these people under my thumb. I'm not the manager type. Nechci mít tyto lidi pod na povel. / Nechci těmto lidem šéfovat. Nejsem manažerský typ.
That girl is totally under her mother's thumb. Ta dívka je úplně pod vlivem / pod kontrolou své matky.


Hodně podobnou situaci popisuje výraz to have somebody in one’s pocket - mít někoho v kapse. Znamená to, že máme na někoho, například na politika nebo policistu, vliv nebo nad ním máme moc. Tu lze získat výhrůžkami nebo úplatkem.

Takto lze tyto veřejné osoby a události účinně kontrolovat taháním za nitky, v angličtině za provázky - to pull the strings.
V neformální angličtině můžete mít na provázku i člověka - to have somebody on a string. To znamená, že ho umíte přimět, aby pro vás udělal, co chcete. Hezky česky řečeno: máte ho / ji omotaného / omotanou kolem prstu.

from http://www.freepik.com/free-vector/abstract-hens_766813.htm