pondělí 29. února 2016

Prase v žitě lotos spase

České rčení "mít se jako prase v žitě" nám barvitě přibližuje šťastného čuníka, který si hoví v zlatavém obilí za krásného slunečného dne a přitom líně přežvykuje klas.
Doslovný překlad zní "live like a pig in rye" (rye /raɪ/ = žito), ale je opravdu taková představa čuníka i v angličtině?

Z českého čuníka člověk, který je plně oddaný svému potěšení a žije si v luxusu, nabyde v angličtině nečekaně podobu člověka, který se živí lotosem.
Kořeny, a to doslova, tohoto přirovnání najdeme v příběhu řecké mytologie. Odysseus na cestě z Tróje do Ithaky přistál na pustém ostrově, kde žil kmen Lótofágů - pojídačů lotosu = Lotus-Eaters, kteří se živili kořenem, plody a květy lahodného lotosu. Ten měl omamné a sladce uspávací účinky. Kdo ho ochutnal, tak už nechtěl jíst nic jiného a chtěl navždy zůstat na ostrově. Odysseus musel tři své muže, kteří lotos ochutnali, násilím odvléci zpět na svou loď a tam je svázat, aby neskočili do moře a neplavali zpět na ostrov.
Je zajímavé, že Řekové sice říkali lōtos několika nenávykovým rostlinám (= non-narcotic plants), ale v tomto případě se mohlo jednat o mák (= opium poppy /ˈəʊpiəm ˈpɒpi/). Tobolka máku se semeny (= seed pod) totiž připomíná tobolku  pravého lotosu. Fráze to eat lotus se už od pradávna používala v literatuře přeneseně ve smyslu zapomenout nebo se chovat nedbale a bezstarostně.

To be lotus-eating, tedy mít se jako prase v žitě, lze použít i pro popis luxusní dovolené (a posh holiday) v nějaké exotické zemi (in an exotic destination). Tam se člověk také oddává plně svému potěšení a žije v luxusu. Tak se z něj ve stavu opojném (= drugged) a líně netečném (= indolent) stává lotus-eater .. nebo-li naše české prase v žitě :-)

http://www.freepik.com/free-vector/smiling-pig-animal-on-grass_730065.htm