úterý 2. ledna 2018

Magi a dvanáctá noc

Kdo jsou Magi a proč se Večer tříkrálový překládá do angličtiny jako Dvanáctá noc? Zapátrala jsem a píši teď odpověď všem zvídavým studentům.

Třem králům se v angličtině říká buď prostě (the) Three Kings nebo (the) Wise Men (from the East) (moudří muži z Východu) nebo the Magi /ˈmædʒaɪ/ nebo /ˈmeɪdʒaɪ/. Magi jak vidno není jen koření do polévky, ale i množné číslo od slova Magus /ˈmeɪɡəs/, které se do angličtiny dostalo až ve 14.století z francouzštiny, zatímco Magi bylo v angličtině už kolem roku 1200 a přišlo z latiny. Magus je, kromě označení kteréhokoliv ze tří mudrců, také označení člena tradičního dědičného kněžského řádu starých Médů a Peršanů. Toto slovo totiž původně vzniklo ve staré perštině, kde tento kněžský řád označovalo. Dalším významem anglického slova magus je čaroděj nebo mág.

V sobotu 6.1. bude svátek Tří králů. Do angličtiny se překládá jako Epiphany /ɪˈpɪfəni/ a jde o křesťanský svátek na památku tří králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi do Betléma. Tento svátek slaví odhalení Ježíše Krista jako Syna Božího v lidské bytosti, a proto se mu také říká svátek Zjevení Páně. Tak si svátek připomínají především západní křesťané. Východní křesťané si tímto svátkem připomínají hlavně křest (baptism /ˈbæptɪzəm/) Ježíše v řece Jordánu (the Jordan River) a v tom vidí jeho zjevení světu.

Ale zpět ke třem králům: Kašparovi (Caspar /ˈkæspər/ nebo /ˈkæspɑːr/), Melicharovi (Melchior /ˈmɛlkiˌɔːr/) a Baltazarovi (Balthasar /ˈbælθəˌzɑːr/ nebo /bælˈθæzər/). Kašpar byl indický učenec (také se mu říká král z Indie), Melichar byl perský učenec (král z Persie) a Baltazar byl babylonský učenec (král z Arábie). Uvádí se různé země původu tří králů. Baltazarův původ se například připisuje čím dál častěji Africe, zpravidla Etiopii.

Králové nesou Ježíškovi dary (gifts):
První jde Kašpar - obvykle na obrazech jako starý bělovousý muž, který daruje zlato (gold). Zlato je cenné a symbolizuje království na zemi (kingship on earth).
Za ním je Melichar, středního věku, který daruje kadidlo (frankincense /ˈfræŋkɪnsens/). Z kadidla jde voňavý dým a přestavuje božskou podstatu (deity /ˈdeɪəti/).
Nakonec mladý Baltazar, často tmavé pleti, který nese myrhu (myrrh /mɜː(r)/). Myrha se používá jako olej na posvěcení (anointing oil) a balzamování (embalming oil) a je to symbol smrti (death).

Někteří křesťané slaví večer 5.1. jako Večer tříkrálový (Twelfth Night /ˌtwelfθ ˈnaɪt/), který předchází svátku Tří králů. Tento večer tradičně uzavírá vánoční svátky. Jiní křesťané večer slaví až 6.1.

Twelfth Night neboli Dvanáctá noc je tak poslední z dvanácti nocí vánoc, kterým angličtina říká souhrnně Christmastide, doslova přeloženo jako vánoční proud / příliv :-).
Tomuto období 12 dní vánoc (Twelve Days of Christmas) se také říká Christmas Time - vánoční čas nebo the Christmas season - doba vánoc. Christmas tide začíná po západu slunce dne 24.12. Den 24.12. neboli Christmas Eve, eve /i:v/ = večer před svátkem je ještě součástí adventu. Christmas Eve je náš Štědrý večer, večer před svátkem Narození Páně, tedy před Božím hodem vánočním. V tento večer se podle tradice drží vigilie (vigil /ˈvɪdʒɪl/), což je bdění při modlitbách coby příprava na významný svátek. Lidově se této vigilii říká půlnoční mše.  
Christmas time trvá od 25.12. až do 5.1., kdy je 12. noc, tedy Twelfth Night. To je také čas, kdy se uklízejí vánoční dekorace.
Někdo ale dekorace uklízí až 2. února na Hromnice (Candlemas Day, candle /ˈkændl/ = svíčka, mass /mæs/ = mše), kdy je o hodinu více :-).

 HAPPY EPIPHANY!

from https://www.freepik.com/free-vector/the-three-wise-men-in-cartoon-style_826802.htm


Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Magi
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night_(holiday)
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmastide
https://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas